Kultura
innowacji

topowe produkty agrosonic

Dostarczamy innowacyjne produkty, odpowiadające na obecne i nadchodzące wyzwania współczesnego rolnictwa.

oferta agrosonic

Wspieramy rolników w dostarczaniu wysokiej jakości żywności!

Zmieniający się szybko świat nie pozostaje bez wpływu na rolnictwo. W związku ze zmianami klimatu, wzrostem świadomości konsumentów oraz nakładanymi ograniczeniami prawnymi rolnicy stają przed coraz większymi wyzwaniami.

Produkty marki Agrosonic odpowiadają na obecne i nadchodzące wyzwania w produkcji roślinnej. Stanowią alternatywę dla tradycyjnych metod ochrony i nawożenia roślin. W naszej ofercie znajdziesz preparaty mikrobiologiczne oraz nawozy mikroelementowe do stosowania w rolnictwie i ogrodnictwie. Wykorzystywanie technologii Agrosonic pozwala uzupełnić niedobory mikroelementów, ograniczyć ilość używanych środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych, a także zniwelować skutki stresu wodnego i niekorzystnych warunków pogodowych, a w efekcie – osiągnąć zdrowy i wysoki plon o zadowalających parametrach jakościowych.

Stymulatory zdrowego wzrostu roślin

Przez cały okres wegetacji rośliny narażone są na szereg niekorzystnych czynników biotycznych i abiotycznych. Niestety stosowane w nadmiarze środki ochrony roślin i nawozy mineralne nie pozostają bez wpływu na środowisko naturalne i jakość produkowanej żywności. Odpowiedzią na wyzwania współczesnego rolnictwa są preparaty biologiczne, które wspierając zdrowy wzrost i rozwój roślin pomagają naturalnie ograniczyć straty w plonach.

Rozwiń

Utrzymaj wysoką zdrowotność swoich roślin

Zawierający w swoim składzie szczepy bakterii biopreparat pozwala na odbudowanie prawidłowo funkcjonującego mikrobiomu roślin. Prowadzi do utworzenia ochronnej powłoki mikrobiologicznej – nazywanej „efektem zajętego miejsca” – zakłócając w ten sposób rozwój chorób. Dodatkowo wytwarzane przez mikroorganizmy metabolity pełnią niejako rolę stymulatora wzrostu roślin powodując zwiększenie ich powierzchni asymilacyjnej oraz systemu korzeniowego. Z kolei grzyby z rodzaju Trichoderma zasiedlając strefę korzeniową roślin, nie tylko konkurują z patogenami chorobotwórczymi o miejsce i składniki pokarmowe. Wydzielane przez nie metabolity wykazują działanie antagonistyczne w stosunku do znajdujących się w glebie sprawców groźnych chorób.

Stwórz niekorzystne warunki do bytowania żerujących szkodników

Preparaty mikrobiologiczne mogą być również oparte o entomopatogenne grzyby. Zawarte w nich mikroorganizmy pasożytując na szkodnikach doprowadzają w konsekwencji do ich śmierci. W przeciwieństwie do stosowanych insektycydów nie przyczyniają się do nabywania odporności przez szkodniki, a także są bezpieczne dla owadów pożytecznych.

Użyźniacze gleby

W dobie intensywnego wykorzystania gleby na potrzeby upraw rolniczych niezwykle przydatne są mikrobiologiczne preparaty wspomagające żyzność gleby. Mikroorganizmy zawarte w preparatach aplikowanych na ściernisko przyspieszają mineralizację i humifikację resztek pożniwnych, a ponadto: ograniczają występowanie patogenów zimujących w glebie, zwiększają pojemność sorpcyjną gleby, podnoszą zawartość próchnicy, optymalizują pobieranie składników pokarmowych, zwiększają odporność na niedobory wody.

Rozwiń

W efekcie działania preparatów poprawiających żyzność gleby możemy zredukować nawożenie. Przyspieszony proces rozkładu słomy pomaga także ograniczyć presję szkodników i chorób roślin. Finalnie wszystkie te procesy wpływają korzystnie na wysokość osiąganych plonów.

Nawozy dolistne

Nawozy dolistne pozwalają na precyzyjne uzupełnienie niedoborów makro i mikroelementów potrzebnych do prawidłowego rozwoju roślin. Dolistne podanie składników odżywczych pozwala, na osiągniecie szybkich efektów, objawiających się poprawą kondycji roślin. Właściwy rozwój roślin nie tylko bezpośrednio przekłada się na wysokość plonów, ale także podnosi odporność rośliny na ataki sprawców chorób oraz szkodników.

Rozwiń

Nie do przecenienia jest także większa tolerancja prawidłowo odżywionych nawozami dolistnymi roślin, na stresy biotyczne i abiotyczne, jakie mogą wystąpić na każdym etapie wegetacji.

Nawozy dolistne zawierające łatwo przyswajalne formy azotu, fosforu, potasu, boru, cynku, molibdenu, a także wielu innych mikroelementów efektywnie stymulują rozwój roślin i pomagają w pełni wykorzystać ich potencjał plonotwórczy.

Biologiczne preparaty nawozowe

Optymalizacja nawożenia przy użyciu preparatów bakteryjnych to niezwykle efektywny sposób na dostarczenie roślinom substancji odżywczych. Produkty mikrobiologiczne pozwalają na wykorzystanie azotu atmosferycznego i tym samym znaczącą redukcję kosztów tradycyjnego nawożenia azotowego. Natomiast dzięki bakteryjnym preparatom o działaniu doglebowym możemy odblokować dotychczas niedostępne dla roślin formy fosforu i potasu.

Rozwiń

Ponadto bakterie i biologicznie czynne metabolity zawarte w tych produktach wpływają korzystnie na rozwój życia biologicznego w glebie, co przekłada się na poprawienie jej struktury i żyzności.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne odgrywają kluczową rolę w rolnictwie, stanowiąc podstawę współczesnych praktyk uprawowych. Są to produkty, które dostarczają roślinom składników odżywczych i tym samym pozwalają na intensyfikację produkcji rolnej.

Nawożenie mineralne umożliwia precyzyjne dawkowanie i dostarczenie roślinom dokładnych ilości niezbędnych składników odżywczych, co pomaga uniknąć niedoborów lub nadmiernego zasilania roślin.

Rozwiń

W naszej ofercie dostępne są wysokiej jakości nawozy mineralne potrzebne do produkcji rolnej. Naszym klientom dostarczamy nawozy sztuczne kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego zasilania roślin i uzyskania wysokich plonów. Oferujemy nawozy:

 • azotowe
 • fosforowe
 • potasowe
 • potasowe
 • magnezowe
 • wieloskładnikowe (NPK)

Podsumowując, stosowanie nawozów mineralnych jest kluczowym elementem współczesnego rolnictwa, które pozwala na zwiększenie plonów, poprawę jakości upraw oraz efektywne wykorzystanie zasobów gleby, przyczyniając się do zrównoważonej i efektywnej produkcji żywności.

Aktualna oferta

Blog agronomiczny

rozkład resztek pożniwnych rzepaku

Resztki pożniwne rzepaku

Po zbiorach rzepaku należy zwrócić uwagę na sposób zagospodarowania pozostałych na polu resztek pożniwnych. Rzepak jest rośliną, która cieszy się niesłabnącą popularnością, a prawidłowo prowadzone prace uprawowe sprawią, że resztki rzepaku zapewnią roślinom następczym cenne źródło składników pokarmowych. Wpływa to także korzystnie na zawartość próchnicy w glebie.

Czytaj więcej
biopreparaty w ochronie roślin

Biopreparaty w ochronie roślin – czy są skuteczne?

Rozwój rynku biopreparatów w ostatnich latach nabrał rozpędu. Niewątpliwie jedną z przyczyn są zmiany zachodzące na liście substancji czynnych wykorzystywanych w środkach ochrony roślin. Działania zrównoważonego rolnictwa również będą sprzyjały rozkwitowi sektora zajmującego się biologicznymi rozwiązaniami do zwalczania agrofagów. Czy biopreparaty zastąpią chemiczne środki ochrony roślin?

Czytaj więcej
fosfor w glebie

Co wpływa na przyswajalność fosforu przez rośliny?

Fosfor to pierwiastek odgrywający znaczącą rolę w żywieniu roślin. Jest jednak składnikiem obarczonym wysokim ryzykiem tak zwanego unieruchomienia w glebie, co doprowadza do ograniczonej dostępności fosforu dla roślin mimo jego obecności w środowisku.

Czytaj więcej
nawozy biologiczne

Jakie biologiczne preparaty nawozowe wybrać?

Nawożenie roślin jest kluczowe, jeśli nastawiamy się na prawidłowy wzrost i rozwój naszych roślin. Ich zapotrzebowanie na składniki pokarmowe jest przy tym zróżnicowane w zależności od gatunku rośliny i fazy rozwojowej, w jakiej się znajduje. Wśród głównych makroelementów, które są roślinom niezbędne, wyróżnia się: azot (N), fosfor (P) i potas (K), czyli NPK. 

Czytaj więcej

Dowiedz się więcej o innych produktach do uprawy roślin

Więcej o naszych produktach

Środki ochrony roślin

Wysokiej jakości środki ochrony roślin to niezbędny element budowania wysokiego plonu w gospodarstwie rolnym. Nasza oferta obejmuje preparaty do ochrony wszelkich upraw rolniczych przed zachwaszczeniem, chorobami roślin i szkodnikami. Skuteczne środki ochrony roślin wyprodukowane przy użyciu najwyższej jakości komponentów pozwalają na osiąganie rekordowych wyników podczas zbiorów i maksymalizują zysk gospodarstwa.

Herbicydy

Herbicydy pomagają stworzyć dogodne warunki do rozwoju roślin uprawnych poprzez wyeliminowanie chwastów. Rośliny, które nie muszą konkurować z niepożądanymi na polu gatunkami o wodę, składniki odżywcze i światło mogą w pełni wykorzystać swój potencjał plonotwórczy.

W naszej ofercie znajdują się środki chwastobójcze do stosowania wiosną i jesienią, w tym:

 • herbicydy na zboża
 • herbicydy na rzepak
 • herbicydy na kukurydzę
 • herbicydy na buraki
 • herbicydy na ziemniaki

Poza herbicydami selektywnymi oferujemy także herbicydy totalne niezbędne do wielu zastosowań.

Fungicydy

Jedną z głównych bolączek wysokowydajnego rolnictwa jest rosnąca presja chorób grzybowych. Sprawia to, że fungicydy są niesłychanie ważnym elementem w strategii ochrony upraw, a od ich stosowania zależy rentowność prowadzonej plantacji.

Środki grzybobójcze mogą działać zapobiegawczo, wyniszczająco i leczniczo. Najwyższą skuteczność i długotrwałą ochronę roślin przed chorobami zapewniają fungicydy łączące te sposoby działania. Najwyższą efektywność ochrony fungicydowej można osiągnąć, wykorzystując do wykonania zabiegu środki zawierające różne substancje aktywne.

Szeroki asortyment naszych środków grzybobójczych obejmuje:

 • fungicydy na zboża
 • fungicydy na rzepak
 • fungicydy na buraki
 • fungicydy na ziemniaki

Warto pamiętać o tym, że fungicydy poza funkcją grzybobójczą, posiadają również zdolność regulacji łanu.

Insektycydy

Uszkodzenia roślin powodowane przez szkodniki mogą być przyczyną znaczących strat plonu. Dlatego konieczne jest regularne monitorowanie plantacji pod kątem ich obecności. Zwalczanie szkodników należy rozpocząć natychmiast po stwierdzeniu przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości.

Warto pamiętać, że straty spowodowane przez szkodniki nie ograniczają się do uszkodzeń powodowanych przez insekty. Osłabione i okaleczone przez szkodniki rośliny są bowiem łatwym celem dla patogenów grzybowych.

Na domiar złego szkodniki mogą przenosić choroby roślin, jak ma to miejsce w przypadku transmisji przez mszyce wirusów żółtaczki rzepy (TuYV), czy sprawcy żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV).

Regulatory wzrostu

Regulatory wzrostu, potocznie zwane skracaczami czy antywylegaczmi, to preparaty, których stosowanie jest nieodzowne w wielu uprawach. Regulacja pokroju roślin nie ogranicza się jedynie do przeciwdziałania nadmiernemu wzrostowi mogącemu prowadzić do wylegania roślin. W zależności od zastosowanej substancji czynnej mogą one silniej działać na regulację łanu lub na rozwój systemu korzeniowego.

Z tego względu stosowanie regulatorów wzrostu stanowi istotny element przygotowania roślin do okresowych niedoborów wody. Regulatory wzrostu roślin często aplikowane są łącznie z fungicydami, które to wykazują również działanie regulacyjne. Konieczne jest więc odpowiednie komponowanie zabiegu, tak aby uwzględniało ono zarówno ochronę przeciwgrzybową, jak i optymalną intensywność zabiegu skracającego.

Nasiona

Nasza oferta obejmuje kwalifikowany materiał siewny wielu roślin uprawnych. Najwyższa jakość nasion pozwala na osiąganie wysokich plonów. Dzięki naszym nasionom możesz być pewny, że rośliny będą miały pożądane przez Ciebie cechy, które umożliwią maksymalne wykorzystanie potencjału stanowiska.

U nas kupisz materiał siewny:

 • zbóż
 • rzepaku
 • kukurydzy
 • słonecznika
 • soi

W ofercie posiadamy także nasiona traw i innych roślin uprawnych.

Środki pomocnicze

Podczas przygotowywania i wykonywania oprysków znaczącą rolę pełnią środki pomocnicze dodawane do cieczy roboczej. W tej kategorii możemy wyróżnić:

 • adiuwanty
 • antypiany i inne kondycjonery wody
 • sklejacze

Adiuwanty są to środki dodawane do oprysków w celu zwiększenia skuteczności zabiegu. Ogólną zasadą działania adiuwantu jest taka modyfikacja parametrów fizykochemicznych cieczy opryskowej, która doprowadzi do poprawienia pokrycia roślin podczas oprysku. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie substancji czynnych.

Kondycjonery wody także dodajemy do zbiornika opryskiwacza. Ich funkcją może być przeciwdziałanie pienieniu się cieczy roboczej lub regulacja pH. Pozwala to właściwie przygotować mieszaninę zbiornikową i podnosi skuteczność zabiegu.

Nawozy mineralne

Nawożenie jest kluczowym zabiegiem agrotechnicznym we wszystkich uprawach. Intensywna produkcja rolna wymaga systematycznego uzupełniania w glebie składników odżywczych. Optymalne nawożenie pozwala na racjonalne wykorzystanie środków przy jednoczesnym maksymalizowaniu osiąganych plonów. Nasza hurtownia rolnicza oferuje nawozy:

 • azotowe
 • azotowe z siarką
 • NPK
 • potasowe
 • azotowo-fosforowe

W nawozy mineralne zaopatrujemy się bezpośrednio u producentów, co pozwala nam na sprzedaż nawozów w bardzo korzystnych cenach.

Ekologiczne regulatory wzrostu

Ekologiczne regulatory wzrostu zawierają naturalne, roślinne inhibitory wzrostu, które przeciwdziałają nadmiernemu wzrostowi wydłużeniowemu komórek. Pozwala to zachować zwarty, niewybujały pokrój roślin.