Blog agronomiczny

rozkład resztek pożniwnych rzepaku

Resztki pożniwne rzepaku

Po zbiorach rzepaku należy zwrócić uwagę na sposób zagospodarowania pozostałych na polu resztek pożniwnych. Rzepak jest rośliną, która cieszy się niesłabnącą popularnością, a prawidłowo prowadzone prace uprawowe sprawią, że resztki rzepaku zapewnią roślinom następczym cenne źródło składników pokarmowych. Wpływa to także korzystnie na zawartość próchnicy w glebie.

Czytaj dalej
biopreparaty w ochronie roślin

Biopreparaty w ochronie roślin – czy są skuteczne?

Rozwój rynku biopreparatów w ostatnich latach nabrał rozpędu. Niewątpliwie jedną z przyczyn są zmiany zachodzące na liście substancji czynnych wykorzystywanych w środkach ochrony roślin. Działania zrównoważonego rolnictwa również będą sprzyjały rozkwitowi sektora zajmującego się biologicznymi rozwiązaniami do zwalczania agrofagów. Czy biopreparaty zastąpią chemiczne środki ochrony roślin?

Czytaj dalej
fosfor w glebie

Co wpływa na przyswajalność fosforu przez rośliny?

Fosfor to pierwiastek odgrywający znaczącą rolę w żywieniu roślin. Jest jednak składnikiem obarczonym wysokim ryzykiem tak zwanego unieruchomienia w glebie, co doprowadza do ograniczonej dostępności fosforu dla roślin mimo jego obecności w środowisku.

Czytaj dalej
nawozy biologiczne

Jakie biologiczne preparaty nawozowe wybrać?

Nawożenie roślin jest kluczowe, jeśli nastawiamy się na prawidłowy wzrost i rozwój naszych roślin. Ich zapotrzebowanie na składniki pokarmowe jest przy tym zróżnicowane w zależności od gatunku rośliny i fazy rozwojowej, w jakiej się znajduje. Wśród głównych makroelementów, które są roślinom niezbędne, wyróżnia się: azot (N), fosfor (P) i potas (K), czyli NPK. 

Czytaj dalej
Bakterie Bacillus w uprawie buraka

Preparaty mikrobiologiczne w uprawie buraka cukrowego

Wymagania glebowe buraka cukrowego są wysokie, stąd też istotne jest utrzymanie stanowiska pod buraki w dobrej kulturze rolnej. Uprawa buraka cukrowego wymaga stanowisk zasobnych w próchnicę oraz ważne dla wzrostu i rozwoju roślin składniki pokarmowe. Aby sprostać tym wymaganiom, coraz częściej w rolnictwie stosowane są innowacyjne preparaty mikrobiologiczne.

Czytaj dalej
Ciągnik na polu w trakcie wykonywania oprysku

Kiedy stosować stymulatory wzrostu roślin?

W czasie wegetacji rośliny są narażone na wiele czynników mogących negatywnie wpłynąć na ich wzrost i rozwój. Z pomocą przychodzą biostymulatory roślin, które polepszają kondycję upraw poprzez stymulację licznych procesów metabolicznych czy poprawę warunków wzrostu roślin.

Czytaj dalej
Wzrost roślin na polu

Po jakie rodzaje biostymulatorów roślin warto sięgać?

Grzyby powodują jedne z największych strat plonu w rolnictwie, a trwające zmiany w rejestrze środków ochrony roślin nie ułatwiają walki z nimi. Dlatego warto sięgnąć po rozwiązania, które będą stymulowały odporność upraw na patogeny. Oczywiście wiadomo, że stosowanie biostymulatorów roślin nie zastąpi nawożenia.

Czytaj dalej
Rozkład resztek pożniwnych kukurydzy

Resztki pożniwne kukurydzy

Resztki pożniwne kukurydzy stanowią cenne źródło materii organicznej, poza tym poprawiają właściwości stanowiska. Szybkość mineralizacji słomy kukurydzianej uzależniona jest między innymi od odczynu gleby i jej wilgotności, a także od liczebności mikroorganizmów glebowych. W celu zwiększenia szybkości rozkładu resztek kukurydzy warto postawić na preparaty oparte o mikroorganizmy.

Czytaj dalej
Mikrobiologiczne preparaty a zielony ład

Mikrobiologiczne preparaty wsparciem w Zielonym Ładzie

Europejski Zielony Ład w rolnictwie to pakiet inicjatyw mających na celu wdrażanie planów naprawczych, które mają prowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego. W strategię Zielonego Ładu idealnie wpisują się mikroorganizmy coraz częściej stosowane w rolnictwie. Pozwalają one utrzymać wysoki potencjał plonowania ograniczając zużycie nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin.

Czytaj dalej
biopreparaty

Charakterystyka mikroorganizmów stosowanych w biopreparatach oraz ich skuteczność

Stosowane w rolnictwie preparaty mikrobiologiczne oparte są między innymi o bakterie Bacillus, poza tym popularnością cieszą się również preparaty oparte o pożyteczne grzyby. W rolnictwie pełnią one wiele ważnych funkcji, mając też istotne znaczenie w kształtowaniu plonów. Biopreparaty wpływają również korzystnie na środowisko naturalne.

Czytaj dalej