Blog agronomiczny

Bakterie Bacillus w uprawie buraka

Preparaty mikrobiologiczne w uprawie buraka cukrowego

Wymagania glebowe buraka cukrowego są wysokie, stąd też istotne jest utrzymanie stanowiska pod buraki w dobrej kulturze rolnej. Uprawa buraka cukrowego wymaga stanowisk zasobnych w próchnicę oraz ważne dla wzrostu i rozwoju roślin składniki pokarmowe. Aby sprostać tym wymaganiom, coraz częściej w rolnictwie stosowane są innowacyjne preparaty mikrobiologiczne.

Czytaj dalej
Ciągnik na polu w trakcie wykonywania oprysku

Kiedy stosować stymulatory wzrostu roślin?

W czasie wegetacji rośliny są narażone na wiele czynników mogących negatywnie wpłynąć na ich wzrost i rozwój. Z pomocą przychodzą biostymulatory roślin, które polepszają kondycję upraw poprzez stymulację licznych procesów metabolicznych czy poprawę warunków wzrostu roślin.

Czytaj dalej
Wzrost roślin na polu

Po jakie rodzaje biostymulatorów roślin warto sięgać?

Grzyby powodują jedne z największych strat plonu w rolnictwie, a trwające zmiany w rejestrze środków ochrony roślin nie ułatwiają walki z nimi. Dlatego warto sięgnąć po rozwiązania, które będą stymulowały odporność upraw na patogeny. Oczywiście wiadomo, że stosowanie biostymulatorów roślin nie zastąpi nawożenia.

Czytaj dalej
Rozkład resztek pożniwnych kukurydzy

Resztki pożniwne kukurydzy

Resztki pożniwne kukurydzy stanowią cenne źródło materii organicznej, poza tym poprawiają właściwości stanowiska. Szybkość mineralizacji słomy kukurydzianej uzależniona jest między innymi od odczynu gleby i jej wilgotności, a także od liczebności mikroorganizmów glebowych. W celu zwiększenia szybkości rozkładu resztek kukurydzy warto postawić na preparaty oparte o mikroorganizmy.

Czytaj dalej
Mikrobiologiczne preparaty a zielony ład

Mikrobiologiczne preparaty wsparciem w Zielonym Ładzie

Europejski Zielony Ład w rolnictwie to pakiet inicjatyw mających na celu wdrażanie planów naprawczych, które mają prowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego. W strategię Zielonego Ładu idealnie wpisują się mikroorganizmy coraz częściej stosowane w rolnictwie. Pozwalają one utrzymać wysoki potencjał plonowania ograniczając zużycie nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin.

Czytaj dalej
biopreparaty

Charakterystyka mikroorganizmów stosowanych w biopreparatach oraz ich skuteczność

Stosowane w rolnictwie preparaty mikrobiologiczne oparte są między innymi o bakterie Bacillus, poza tym popularnością cieszą się również preparaty oparte o pożyteczne grzyby. W rolnictwie pełnią one wiele ważnych funkcji, mając też istotne znaczenie w kształtowaniu plonów. Biopreparaty wpływają również korzystnie na środowisko naturalne.

Czytaj dalej
rozkład resztek pożniwnych zbóż

Resztki pożniwne zbóż

Pozostające po zakończonych zbiorach zbóż resztki pożniwne stanowią materię organiczną, która zagospodarowana w odpowiedni sposób wpłynie korzystnie na jakość i strukturę gleby. Resztki zboża są cennym źródłem składników pokarmowych, stanowią wiec uzupełnienie dla nawożenia. W celu zwiększenia efektywności ich rozkładu warto zastosować preparat na rozkład resztek pożniwnych zbóż.

Czytaj dalej
Rola fosforu w roślinie

Rola fosforu i potasu w kształtowaniu plonu

Makroelementy to pierwiastki, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. O azocie mówimy, zgodnie z prawdą, że to główny składnik plonotwórczy, jednak równie ważna jest rola fosforu i potasu w roślinie. Nie powinniśmy ich bagatelizować, gdyż odpowiadają one za przebieg wielu procesów w rozwoju roślin oraz warunkują efektywność nawożenia azotowego.

Czytaj dalej
Preparaty mikrobiologiczne do zbóż

Preparaty mikrobiologiczne w uprawie zbóż

Produkcja zbóż należy do najważniejszych gałęzi produkcji rolniczej w kraju. Wraz z intensyfikacją produkcji roślinnej oraz jednoczesną koniecznością redukcji nawożenia mineralnego i ograniczania stosowania środków ochrony roślin, coraz większe znaczenie odgrywają preparaty mikrobiologiczne. Odpowiednio dobrany preparat mikrobiologiczny do zbóż wpłynie korzystnie na wzrost i rozwój roślin.

Czytaj dalej
rodzaje preparatów mikrobiologicznych

Podział preparatów mikrobiologicznych stosowanych w rolnictwie

Alternatywą dla tradycyjnych metod nawożenia roślin i ochrony plantacji przed groźnymi agrofagami są preparaty mikrobiologiczne. W rolnictwie stosowane są nawozy biologiczne, biostymulatory roślin oraz użyźniacze gleby. Preparaty poprzez korzystny wpływ na glebę i rośliny pozwalają wykorzystać w pełni ich potencjał plonotwórczy.

Czytaj dalej