Alternatywa dla azotu stosowanego do rozkładu słomy

Aby wspomóc rozkład słomy, ważne jest zwiększenie aktywności mikrobiologicznej gleby. Jednym z często stosowanych sposobów przyspieszenia rozkładu słomy jest aplikacja azotu na resztki pożniwne. Jednak doskonałą alternatywą wspomagania rozkładu pozostałości po zbiorze roślin uprawnych jest stosowanie produktów mikrobiologicznych.

Jak wspomóc rozkład słomy i resztek pożniwnych?

Tempo rozkładu słomy i resztek pożniwnych uzależnione jest od wielu czynników, w tym od pożniwnej agrotechniki oraz warunków wilgotnościowych i termicznych. Rozkład słomy i resztek pożniwnych można, wspomagać odpowiednią dawką azotu. Jednak z wielu względów, coraz większego znaczenia we wspomaganiu zagospodarowania resztek pożniwnych nabiera stosowanie preparatów mikrobiologicznych, które:

 • wspomagają proces humifikacji, czyli budowania próchnicy,
 • przyczynią się do prawidłowego rozkładu resztek pożniwnych,
 • przyspieszą ich mineralizację,
 • stworzą niekorzystne warunki do bytowania i żerowania szkodników oraz rozwoju chorób,
 • utrzymają wysoką zdrowotność roślin,
 • zwiększą tolerancję roślin na stresy abiotyczne i biotyczne.

Prawidłowo przebiegający rozkład resztek pożniwnych dzięki procesom mineralizacji i humifikacji poprawia żyzności gleby, czyli jej zdolność do zaspokajania potrzeb żywieniowych roślin. Warto więc postawić na preparaty, które pozwolą zredukować nawożenie, wpływając jednocześnie na wielkość i jakość osiąganych plonów. Środki te doskonale sprawdzą się w uprawach konwencjonalnych oraz w rolnictwie ekologicznym.

Dlaczego szybki rozkład słomy jest ważny?

rozkład słomy
Słoma stanowi cenne źródło makro- oraz mikroelementów, przez co wykorzystywana jest jako cenny nawóz, który idealnie sprawdzi się na większości rodzajów gleb.

Optymalne zarządzanie ścierniskiem warunkuje wysokość i jakość plonów, poza tym jest istotne z punktu widzenia ponoszonych na uprawy roślin następczych kosztów. Słoma stanowi cenny rezerwuar materii organicznej i składników pokarmowych. Szybki rozkład słomy prowadzi więc do odbudowy zawartości materii organicznej w glebie, poza tym zwiększa zawartość próchnicy.

Resztki pożniwne są bowiem cennym źródłem składników pokarmowych dla roślin. Szybki rozkład słomy jest bardzo ważny, ponieważ zbyt długo zalegające na polu pozostałości po zbiorach, jak również nieprawidłowy przebieg procesów związanych z ich rozkładem zwiększają presję chorób i szkodników. Ponadto w istotny sposób ograniczają efektywność zabiegów herbicydowych (głównie doglebowych). Wszystkie te czynniki mają niebagatelne znaczenie dla realizacji podstawowego celu uprawy, czyli do osiągnięcia maksymalnego plonu.

Innowacyjne rozwiązania zamiast azotu do rozkładu resztek słomy

Oprysk na resztki pożniwne wykonany z użyciem preparatu opartego o mikroorganizmy to rozwiązanie, które przynosi wiele korzyści w postaci:

 • przyspieszenia procesu mineralizacji słomy,
 • możliwości efektywnego zastępowania azotu stosowanego na resztki pożniwne,
 • zwiększenia ilości dostępnych w glebie składników pokarmowych,
 • wzrostu poziomu próchnicy w glebie, a także poprawy jej żyzności,
 • poprawy struktury gleby i jej stosunków powietrzno-wodnych,
 • szerokich możliwości zastosowania – zarówno w uprawach konwencjonalnych, jak i w uprawach ekologicznych,
 • poprawienia bioróżnorodności gleby.

Poprawiając jakość stanowiska, produkty na pozostałe na polu po zbiorze resztki pożniwne wpływają korzystnie na zdrowotność roślin, zwiększając jednocześnie ich tolerancję na niekorzystne oddziaływanie czynników środowiskowych. Zastosowany preparat do rozkładu słomy to rozwiązanie, które może więc przynieść korzyści finansowe w postaci możliwości ograniczenia kosztów związanych z zakupem nawozów i środków ochrony roślin.

Grzyby wspomagające rozkład słomy jako alternatywa dla azotu

Wybierając preparat na rozkład słomy, szczególną uwagę należy zwrócić na rodzaj i ilość znajdujących się w jego składzie mikroorganizmów. Rosnącą popularnością cieszy się środek wspomagający rozkład resztek pożniwnych zawierający grzyby z rodzaju Trichoderma spp.
Ich najważniejszym zadaniem jest rozkład, pozostałej po zbiorze roślin uprawnych, słomy. Działanie grzybów Trichoderma spp. ma również ogromne znaczenie fitosanitarne. Grzyby z rodzaju Trichoderma poprzez swoje działanie dostarczają roślinom, ważnych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju, substancji odżywczych, indukując jednocześnie ich naturalną odporność.

Preparat oparty o grzyby Trichoderma wspomaga jednocześnie zdrowy wzrost i rozwój uprawianych roślin poprzez wspomniane wcześniej podnoszenie wartości rolniczej gleby.

Grzyb Trichoderma szybko się namnaża i wykorzystuje efekt zajętego miejsca, dzięki czemu nie pozwala na rozwój patogenom chorobotwórczym, efektem czego będzie ograniczenie presji chorób roślin.

Preparat na rozkład słomy w ofercie Agrosonic

Słoma stanowi cenne źródło makro- oraz mikroelementów, przez co wykorzystywana jest jako cenny nawóz, który idealnie sprawdzi się na większości rodzajów gleb. Dla roślin następczych niezwykle ważny jest szybki rozkład słomy po zakończonych zbiorach, który wzbogaci glebę w ważne z punktu widzenia prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin uprawnych, składniki pokarmowe.

Wśród preparatów mikrobiologicznych marki Agrosonic dostępny jest między innymi preparat na rozkład słomy Tricho, który zastosowany zgodnie z zaleceniami producenta pozwoli zredukować nawożenie, umożliwiając jednocześnie wykorzystanie w pełni potencjału plonotwórczego roślin, co przełoży się na plony.

Stosowanie produktów od Agrosonic to także wiele innych korzyści w postaci lepszego magazynowania wody w glebie oraz wzrostu jej aktywności mikrobiologicznej. Oferowane przez ekspertów linii Agrosonic produkty są doskonałym rozwiązaniem zarówno na obecne, jak i przyszłe wyzwania polskiego rolnictwa stawiane produkcji roślinnej.