Charakterystyka mikroorganizmów stosowanych w biopreparatach oraz ich skuteczność

Stosowane w rolnictwie preparaty mikrobiologiczne oparte są między innymi o bakterie Bacillus, poza tym popularnością cieszą się również preparaty oparte o pożyteczne grzyby. W rolnictwie pełnią one wiele ważnych funkcji, mając też istotne znaczenie w kształtowaniu plonów. Biopreparaty wpływają również korzystnie na środowisko naturalne.

Biopreparaty w rolnictwie – rodzaje

Cieszące się rosnącą popularnością wśród rolników biopreparaty wspierają produkcję roślinną i stanowią doskonałe wsparcie dla tradycyjnego nawożenia mineralnego i stosowanych powszechnie środków ochrony roślin. Preparaty mikrobiologiczne dzielą się na:

  • bakteryjne – są to produkty oparte o pożyteczne bakterie Bacillus sp. oraz bakterie azotowe Azotobacter spp.,
  • grzybowe – zalicza się do nich produkty, w składzie których znaleźć można pożyteczne grzyby z rodzaju Trichoderma spp.

Tego rodzaju produkty pozwolą uzupełnić niedobory mikroelementów, poza tym dzięki ich wykorzystywaniu można również ograniczyć ilość stosowanych nawozów mineralnych i środków ochrony roślin.

Kiedy i w jakich uprawach warto zastosować biopreparaty z bakteriami?

Preparaty mikrobiologiczne stosowane w rolnictwie przeznaczone są do używania zarówno w uprawach rolniczych, jak i warzywniczych. Termin stosowania preparatów mikrobiologicznych uzależniony jest od rodzaju produktu. Preparaty oparte o bakterie azotowe oraz bakterie fosforowe mogą być stosowane zarówno przedsiewnie, jak i po siewie, po wschodach lub po wysadzeniu rozsady. Można je stosować również po ruszeniu wiosennej wegetacji. Termin stosowania preparatów opartych o bakterie uzależniony jest również od fazy rozwoju, w jakiej znajdują się poszczególne gatunki roślin. Szczegółowe informacje dotyczące terminu stosowania preparatów zawiera etykieta.

Rola bakterii Bacillus w rolnictwie

Zawarte w preparatach mikrobiologicznych bakterie Bacillus pełnią wiele ważnych funkcji w rolnictwie. Są jednym z czynników decydujących o żyzności gleby, poza tym poprawiają jej właściwości fizykochemiczne. Wspomagają zdrowy wzrost i rozwój roślin oraz zwiększają ich tolerancję na stresy biotyczne. Bakterie Bacillus pełnią również inne ważne funkcje:

  • uruchamiają niedostępne dla roślin formy fosforu w glebie,
  • poprawiają wykorzystanie fosforu i potasu zawartego w nawozach mineralnych,
  • zapobiegają stratom potasu i zwiększają jego dostępność.

Poprzez polepszenie i zwiększenie przyswajalności oraz dostępności fosforu i potasu w glebie mogą być stosowane jako częściowy substytut nawożenia mineralnego lub jako dodatkowa dawka fosforu i potasu.

Jak działają bakterie azotowe?

Istotne znaczenie w produkcji roślinnej odgrywają bakterie Azotobacter spp. Są to bakterie azotowe, które wiążą azot atmosferyczny, dostarczając go roślinom oraz przeciwdziałając jego stratom w glebie. Zapewniają tym samym dobre zaopatrzenie roślin w azot, nawet w niekorzystnych warunkach, poza tym dzięki nim można zredukować koszty tradycyjnego nawożenia azotowego. Stosowane w uprawach roślin użytkowych bakterie z rodzaju Azotobacter przyczyniają się do wzrostu wielkości i jakości plonów. Wpływają również korzystnie na rozwój systemu korzeniowego roślin, zwiększając efektywność pobierania składników pokarmowych i zapobiegając skutkom okresowych niedoborów wody.

Skuteczność działania bakterii w rolnictwie

Wykorzystywane w rolnictwie preparaty mikrobiologiczne największą skuteczność wykazują stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. Zarówno bakterie fosforowe Bacillus sp., jak i bakterie azotowe Azotobacter wykazują wysoką efektywność działania w uprawach rolniczych i warzywniczych, zarówno jeśli chodzi o tolerancję na stresy biotyczne, jak i wspomaganie zdrowego wzrostu i rozwoju roślin, a także stwarzanie niekorzystnych warunków dla mogących powodować poważne straty w uprawach agrofagów. Bakterie są więc skutecznym sposobem na maksymalne wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin i ograniczenie negatywnego wpływu tradycyjnych metod uprawy na środowisko naturalne.

Kiedy zastosować grzyby w rolnictwie?

biopreparaty w rolnictwie
Grzyby Trichoderma spp. stosowane w rolnictwie.

Oprócz bakterii duże znaczenie w rolnictwie odgrywają również pożyteczne grzyby. W produkcji roślinnej mogą być wykorzystywane zarówno w uprawach konwencjonalnych, jak i w rolnictwie ekologicznym. Stosuje się je w celu przyspieszania mineralizacji słomy i podniesienia poziomu próchnicy w glebie. W rolnictwie grzyby stosuje się również w celu wspomagania zdrowego wzrostu i rozwoju roślin oraz zwiększenia ich tolerancji na niekorzystne oddziaływanie czynników biotycznych i abiotycznych.

Skuteczność grzybów Trichoderma spp. w uprawach

Najczęściej stosowane grzyby w rolnictwie należą do rodzaju Trichoderma spp. Z powodzeniem mogą odegrać rolę zamiennika dla azotu stosowanego w celu przyspieszenia rozkładu słomy, co pozwala na obniżenie kosztów uprawy. Poza tym stosowane zgodnie z zaleceniami producenta grzyby Trichoderma wykazują wysoką skuteczność, jeśli chodzi o poprawę żyzności i struktury gleby. Zwiększają również pojemność sorpcyjną gleby, poza tym wykazują działanie fitosanitarne.

Biopreparaty dostępne w ofercie Agrosonic

W ofercie Agrosonic dostępne są innowacyjne preparaty mikrobiologiczne oparte o pożyteczne bakterie i grzyby. Obejmuje ona następujące biopreparaty:

  • Bacti-N – preparat mikrobiologiczny oparty o bakterie Azotobacter spp.,
  • Bacti-P – preparat oparty o wyselekcjonowane szczepy Bacillus sp.,
  • Tricho – użyźniacz gleby oparty o grzyby z rodzaju Trichoderma spp.,
  • Fungi – biostymulator, w skład którego wchodzą szczepy bakterii z rodzaju Bacillus sp.

Preparaty od Agrosonic to innowacyjne rozwiązania poprawiające właściwości gleb, które wpływają korzystnie na zdrowotność roślin, co przekłada się na wielkość i jakość osiąganych plonów.