Kiedy stosować stymulatory wzrostu roślin?

W czasie wegetacji rośliny są narażone na wiele czynników mogących negatywnie wpłynąć na ich wzrost i rozwój. Z pomocą przychodzą biostymulatory roślin, które polepszają kondycję upraw poprzez stymulację licznych procesów metabolicznych czy poprawę warunków wzrostu roślin.

Po co stosować stymulatory wzrostu?

Sytuacje w uprawach są często nieprzewidywalne, ponieważ ryzyko wystąpienia zjawisk niekorzystnie wpływających na wzrost roślin, które w dużej mierze są niezależne od człowieka, jest wysokie. Na szczęście stosowanie biostymulatorów umożliwia regenerację roślin w przypadku zaistnienia czynników stresowych. Dzięki takim preparatom rośliny wykazują większą tolerancję na anomalia pogodowe, np. przymrozki, brak deszczu czy nadmierne opady powodujące zastoiska wodne. Warto też podkreślić, że biostymulatory roślin dają również możliwość wzmocnienia odporności na działanie patogenicznych organizmów. Kolejną zaletą jest wzbogacenie życia mikrobiologicznego gleby, co będzie skutkować poprawą warunków glebowych oraz zwiększeniem dostępności składników pokarmowych. Jednocześnie stosowanie biostymulatorów nie niesie ze sobą ryzyka wystąpienia fitotoksyczności.

Po czym poznać, że warto zastosować biostymulator roślin?

Jednoznacznych oznak wskazujących na konieczność zastosowania biostymulatorów nie ma. Najważniejsza będzie tu świadomość właściciela uprawy co do korzyści, jakie może osiągnąć dzięki stymulacji roślin. Pomocne w podjęciu decyzji będą prognozy pogody wskazujące na możliwość wystąpienia niekorzystnych dla roślin warunków czy śledzenie warunków uprawy, np. dostępności składników pokarmowych w glebie. Poza tym już sama chęć polepszenia kondycji roślin jest dobrym argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem.

W jakim momencie użyć biostymulatora dla roślin?

Wykorzystanie biostymulatorów może mieć charakter zapobiegawczy lub interwencyjny. Najczęściej aplikację przeprowadza się przed spodziewanym czynnikiem stresowym lub w momencie jego wystąpienia, aby jak najszybciej zminimalizować jego negatywne skutki. Stosując biostymulatory roślin w odpowiedniej chwili, można się spodziewać poprawy kondycji roślin, zwiększenia ich wydajności oraz lepszej jakości plonów, np. poprzez pełniejsze wybarwienie owoców i wzrost ich odporności na uszkodzenia mechaniczne.

Optymalny termin na zastosowanie biostymulatora 

Optymalny termin stosowania biostymulatorów może być różny w zależności od gatunku uprawianej rośliny, warunków atmosferycznych oraz składu preparatu. Bardzo często czas na stosowanie biostymulatorów zbiega się z terminami innych zabiegów. Poszerzenie działania aplikowanej cieczy roboczej z fungicydami, herbicydami czy insektycydami oraz nawozami daje szerokie okno aplikacji stymulatorów wzrostu roślin. Należy jednak pamiętać, że przykładowo miedź może obniżyć ich działanie, dlatego nie zaleca się łącznego używania środków ochrony roślin z produktami zawierającymi ten pierwiastek. 

W uprawach ozimych biostymulatory najczęściej stosowane są już w okresie jesiennym, aby wzmocnić kondycję roślin przed spoczynkiem zimowym. Tymczasem okres rozpoczęcia wegetacji wiosennej czy etap bezpośrednio przed zbiorem owoców czy warzyw również będzie odpowiedni – zależy to jednak od celu wykorzystania biostymulatorów.

W jakiej temperaturze używać biostymulatora roślin?

Młode zboże na polu
Biostymulatory roślin powinny być stosowane w fazie wegetacji, przy niepełnym nasłonecznieniu.

Tym, co cechuje wszystkie biostymulatory roślin, jest szerokie okno zabiegowe. Jednak czynnikami, które mogą wykluczyć stosowanie biostymulatora, może być spoczynek zimowy roślin czy niekorzystne warunki, które uniemożliwiają wjazd na pole.

Biostymulatory dla roślin warto zaaplikować wraz z rozpoczęciem ich wegetacji, czyli przy utrzymywaniu się średniej dobowej temperatury przez 5 dni na poziomie min. 5°C. Stosowanie biostymulatorów nie powinno się jednak odbywać w czasie silnego nasłonecznienia. Zabieg należy wykonać rano, późnym popołudniem lub wieczorem, aby nie przyczynić się do obniżenia efektywności środka.

Kiedy stosować poszczególne stymulatory wzrostu?

Produkty oparte na wyciągach z alg morskich zaleca się stosować przy warunkach stresu powstałego w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ich działanie oprócz umożliwienia szybkiej regeneracji wzmocni odporność roślin na czynniki patogeniczne oraz poprawi proces fotosyntezy. Biostymulatory na bazie alg zawierają bowiem cenne związki bioaktywne.

Równie dobrze w zwiększeniu odporności i regeneracji roślin sprawdzą się aminokwasy, szczególnie pochodzenia roślinnego. Aminokwasy to przecież podstawowy budulec nie tylko białek, ale też związków hormonów i enzymów, które przyspieszają procesy życiowe roślin i zapewniają im wsparcie w warunkach stresu.

Z kolei kwasy humusowe doskonale sprawdzą się do polepszenia warunków wzrostu roślin, ponieważ przyczyniają się do poprawy struktury gleby, jej pojemności wodnej, a także powodują wzbogacenie mikroflory glebowej, co przełoży się na lepszą dostępność pierwiastków pokarmowych. Mogą także korzystnie oddziaływać na rozwój roślin, szczególnie na początku ich wzrostu.

Szeroko polecane są również biostymulatory oparte na mikroorganizmach. Przykładem mogą być bakterie z rodzaju Bacillus sp. (Agrosonic Fungi), które wspaniale stymulują odporność roślin na patogeny, przy okazji zmniejszając ich obecność na korzyść bioróżnorodności oraz zwiększając tolerancję upraw na okresowe niedobory wody. Co ważne, mikroorganizmy przyczyniają się też do aktywacji niedostępnych dla roślin składników, co pozwala na obniżenie dawek nawozów.