Mikrobiologiczne preparaty wsparciem w Zielonym Ładzie

Europejski Zielony Ład w rolnictwie to pakiet inicjatyw mających na celu wdrażanie planów naprawczych, które mają prowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego. W strategię Zielonego Ładu idealnie wpisują się mikroorganizmy coraz częściej stosowane w rolnictwie. Pozwalają one utrzymać wysoki potencjał plonowania ograniczając zużycie nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin.

Jakie zmiany wprowadza Zielony Ład w rolnictwie?

Zmiany klimatyczne oraz postępująca degradacja środowiska to elementy, na które obecnie zwraca się szczególną uwagę. Odpowiedzią na te niekorzystne zmiany jest stworzony przez Komisję Europejską zbiór inicjatyw, czyli tzw. Zielony Ład. Rolnictwo to bardzo ważny dział gospodarki, który zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu powinien dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku poprzez wprowadzanie korzystnych dla środowiska zmian. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza w rolnictwie Zielony Ład to:

  • ograniczenie zużycia nawozów mineralnych,
  • zmniejszenie ilości stosowanych chemicznych środków ochrony roślin,
  • odpowiednie gospodarowanie materią organiczną gleby, 
  • lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych,
  • dbałość o ekosystemy gospodarstw, 
  • przeciwdziałanie utracie bioróżnorodności gleb. 

Ogłoszony w 2019 roku Europejski Zielony Ład (z ang. European Green Deal) obejmuje więc szereg działań, których najważniejszym zadaniem jest oszczędne korzystanie z zasobów, którymi dysponuje rolnictwo.

Czym są mikrobiologiczne preparaty?

Mikrobiologiczne-preparaty.
Produkty oparte o pożyteczne bakterie i grzyby pozwalają uzupełnić niedobory, ważnych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, składników pokarmowych.

Odpowiedzią na obecne, a także na nadchodzące wyzwania w produkcji roślinnej są biopreparaty. Cieszące się rosnącą popularnością preparaty mikrobiologiczne to produkty oparte o pożyteczne bakterie i grzyby. Zalicza się do nich między innymi:

  • Stymulatory zdrowego wzrostu roślin, które wspomagają zdrowy wzrost i rozwój roślin, pozwalając naturalnie ograniczyć straty w plonach powodowane przez mające niekorzystny wpływ na rośliny uprawne czynniki biotyczne i abiotyczne. 
  • Użyźniacze gleby, które przyspieszają mineralizację i humifikację resztek pożniwnych, poza tym zwiększają zawartość próchnicy w glebie. 
  • Biologiczne preparaty nawozowe, które pozwalają na wykorzystanie azotu atmosferycznego i glebowych zasobów fosforu i potasu, co pozwala na znaczną redukcję kosztów tradycyjnego nawożenia mineralnego. 

Zastosowanie preparatów mikrobiologicznych pozwala również odbudować właściwy mikrobiom roślin uprawnych. Zwiększa on naturalna odporność roślin na zagrożenia ze strony agrofagów. 

Dlaczego rośnie popularność preparatów mikrobiologicznych?

Wykorzystywane w rolnictwie mikrobiologiczne preparaty to rozwiązanie, które jest niezbędne w obliczu intensyfikacji produkcji roślinnej oraz zachodzących zmian klimatycznych. Stosowane systematycznie preparaty oparte o pożyteczne mikroorganizmy wpływają korzystnie na prawidłowy wzrost i rozwój roślin, poza tym są bezpieczne dla środowiska. Biopreparaty wykorzystywane w rolnictwie to idealne rozwiązanie w dobie ograniczeń w zakresie stosowania nawozów mineralnych, jakie wprowadza Zielony Ład. Nawozy biologiczne poprawiają właściwości gleb, poza tym zwiększają tolerancję roślin na stresy biotyczne i abiotyczne. Ze stosowaniem biopreparatów wiąże się również biologiczna ochrona roślin.

Mikrobiologiczne preparaty w rolnictwie jako alternatywa dla nawozów mineralnych

Obostrzenia, jakie nakłada na właścicieli gospodarstw Zielony Ład w rolnictwie, dotyczą między innymi stosowania nawozów mineralnych. Zakładana redukcja ma wynieść aż 20 %. Alternatywą dla nawozów sztucznych, która spełnia założenia nakładane przez Europejski Zielony Ład, są mikroorganizmy wspierające odżywianie roślin. 

Produkty oparte o pożyteczne bakterie i grzyby pozwalają uzupełnić niedobory, ważnych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, składników pokarmowych. Poza tym pozwalają ograniczyć dawki stosowanych nawozów mineralnych. Uruchamiają one niedostępne dla roślin formy pierwiastków w glebie, ponadto zapobiegają ich stratom. Stosowanie preparatów bakteryjnych pozwala tym samym na utrzymanie wysokiego potencjału plonotwórczego roślin nawet przy zmniejszonej dawce nawożenia mineralnego. Są one przeznaczone do stosowania zarówno w uprawach rolniczych, jak i warzywniczych oraz sadowniczych.