Jak działają nawozy dolistne i jak je stosować?

W uprawie roślin szczególnie ważną rolę odgrywa nawożenie, którego celem jest dostarczanie roślinom niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju składników w postaci makroelementów oraz mikroelementów. Oprócz nawożenia doglebowego szczególną funkcję odgrywają nawozy dolistne, które pozwalają efektywnie uzupełnić niedobory poszczególnych składników.

Jak działają nawozy dolistne?

Odpowiednio dobrane do poszczególnych gatunków roślin uprawnych nawozy dolistne cenione są za wysoką skuteczność działania w dostarczaniu im potrzebnych do rozwoju składników pokarmowych. Dokarmianie dolistne sprawdzi się między innymi przy utrudnionym pobieraniu makro- oraz mikroelementów przez system korzeniowy roślin. Działanie nawozów dolistnych wiąże się z dostarczaniem roślinom niezbędnych do wzrostu i rozwoju składników. Zawarte w nawozach dolistnych składniki mogą przenikać do roślin poprzez:

  • łodygi,
  • włośniki,
  • warstwę woskową na liściu.

Zaletą nawożenia dolistnego jest możliwość szybkiego uzupełnienia brakujących w danym momencie składników – zarówno w przypadku ich niedoboru w glebie, jak i przy utrudnionym pobieraniu z gleby.

Nawóz dolistny wieloskładnikowy, a jednoskładnikowy

dolistne nawożenie
Stosowane dolistnie nawozy działają efektywniej i znacznie szybciej od nawozów doglebowych.

Stosowane dolistnie nawozy działają efektywnie i znacznie szybciej od nawozów doglebowych, stanowiąc niezwykle precyzyjny sposób dokarmiania roślin uzupełniający nawożenie doglebowe. Na rynku dostępne są:

  • nawozy jednoskładnikowe,
  • nawozy wieloskładnikowe.

Dostępne nawozy jednoskładnikowe, do których zalicza się np. nawóz dolistny z azotem, a także nawóz dolistny z siarką oraz nawozy dolistne z borem, mają za zadanie uzupełnić i dostarczyć roślinom uprawnym określony składnik, który występuje w niedoborze. Zawierają one więc duże stężenie jednego pierwiastka w niewielkiej ilości nawozu. Doskonałą alternatywą dla nawozów dolistnych jednoskładnikowych jest nawóz dolistny wieloskładnikowy, w składzie którego znaleźć można co najmniej dwa ważne dla roślin składniki pokarmowe.

Nawóz dolistny – kiedy stosować?

Poprzez stosowane nawozy dolistne dostarczyć można roślinom niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju składników odżywczych, których niedobory mogą prowadzić między innymi do zmiany zabarwienia liści, a nawet do zahamowania wzrostu. Kiedy stosować przeznaczone do dokarmiania dolistnego nawozy? Opryski najlepiej wykonać:

  • w ciepły i bezwietrzny dzień,
  • przy wysokiej wilgotności powietrza.

W takich warunkach nawożenie dolistne będzie dla roślin najefektywniejsze. Należy mieć jednak na uwadze, że termin wykonania nawożenia dolistnego różnić się może w zależności do rodzaju uprawy (w innym terminie przeprowadza się nawożenie zbóż, a w jeszcze innym nawożenie warzyw, czy też roślin okopowych itd.). Termin nawożenia zależy też od fazy rozwoju, w jakiej znajdują się rośliny oraz od zastosowanego nawozu.

Nawożenie dolistne wiosną

Aby nawożenie dolistne było skuteczne, warto zwrócić uwagę na termin, w jakim zostanie przeprowadzone. Wiosenne nawożenie nie powinno być odkładane w czasie do momentu wystąpienia niedoborów makroelementów oraz mikroskładników na roślinach. Dzięki dokarmianiu dolistnemu rośliny będą mogły czerpać cenne składniki pokarmowe, których może brakować w glebie lub ich pozyskanie z tego źródła jest mniej efektywne. Stosowane wiosną nawozy dolistne dostarczą roślinom niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju składników odżywczych, niezależnie od warunków panujących w glebie. O efektywności oprysku decyduje wiele czynników, w tym warunki pogodowe panujące przed w trakcie oraz po wykonaniu zabiegu. Wykonując oprysk, należy przestrzegać zaleceń producenta. Przed ustaleniem dawki do wykonania oprysku duże znaczenie odgrywa również znajomość jakości gleby.

Nawożenie dolistne jesienią

Bardzo ważne jest zarówno wiosenne nawożenie, jak i dokarmianie dolistne jesienią. Choć potrzeby roślin różnią się pomiędzy tymi okresami znacząco. Sezon jesienny w uprawie roślin jest bardzo ważny w kontekście budowania przyszłego plonu. Zastosowany jesienią nawóz dolistny wspomaga rozwój systemu korzeniowego roślin przed zbliżającą się zimą, poza tym korzystnie wpływa na zdrowotność roślin, a także zwiększa ich tolerancję na niekorzystne oddziaływanie czynników środowiskowych, do których w tym okresie zalicza się między innymi niskie temperatury oraz silny wiatr. Decydując się na jesienne odżywianie dolistne roślin, szczególną uwagę należy zwrócić na termin wykonywania oprysku. Przykładowo, w przypadku zbóż ozimych oprysk wskazany jest w momencie wykształcenia przez rośliny przynajmniej trzech liści.

Nawozy dolistne – jak stosować?

nawóz dolistny
Dolistne nawozy umożliwiają szybkie i skutecznie usuwanie niedoborów składników pokarmowych.

Na skuteczność wykonanego nawożenia dolistnego wpływa wiele czynników. Wykonany zgodnie z zaleceniami producenta oprysk poprawi zdrowotność i kondycję roślin, stwarzając niekorzystne warunki do rozwoju chorób oraz bytowania i żerowania mogących powodować poważne straty w wielkości i jakości plonów szkodników upraw.

Zalecenia do wykonania skutecznego nawożenia dolistnego

Decydując się na dokarmianie dolistne, szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia producenta, które stanowią klucz do wykonania efektywnego nawożenia dolistnego. Przed rozpoczęciem oprysku należy przygotować wodę, którą następnie należy dodać odpowiednią ilość preparatu. Dawkę należy odmierzyć zgodnie z informacjami zamieszczonymi w etykiecie produktu. Wykonując nawożenie dolistne, uwagę należy zwrócić również na porę dnia – oprysk najlepiej wykonywać wcześnie rano lub w godzinach popołudniowych albo wieczornych. Nie zaleca się oprysków bezpośrednio przed opadami deszczu, co pozwoli uniknąć spłukiwania nawozu.

Nawozy dolistne – temperatura stosowania

Aby nawożenie dolistne było skuteczne, warto zwrócić uwagę na prognozowane warunki pogodowe przed zaplanowanym opryskiem. Duże znaczenie ma temperatura stosowania oprysku. Najwyższą skuteczność wykazują nawozy stosowane w temperaturze poniżej 20 stopni Celsjusza z optimum w przedziale od 12 do 20 stopni Celsjusza. W temperaturze powyżej 20 stopni Celsjusza dolistne nawozy mogą okazać się nieefektywne. Zbyt wysoka temperatura w trakcie oprysku może zwiększać wrażliwość roślin na stężenie roztworu roboczego, natomiast temperatura zbyt niska może z kolei ograniczyć pobieranie niezbędnych w danym momencie składników pokarmowych przez rośliny.

Bezpieczeństwo nawożenia dolistnego

Uzyskiwanie wysokich plonów uzależnione jest między innymi od nawożenia dolistnego. Wybierając nawóz dolistny, warto postawić na wysokiej jakości produkt, dzięki któremu możliwe będzie szybkie i efektywne dostarczenie roślinom składników pokarmowych. Nawożenie dolistne należy przeprowadzać zgodnie z zasadami ustalonymi przez producenta, które znaleźć można na etykiecie preparatu. Bardzo ważne jest więc dokładne przeczytanie etykiety przed wykonaniem oprysku, aby wiedzieć, jak go poprawnie i bezpiecznie wykonać.

Czy warto stosować nawożenie dolistne?

nawożenie dolistne
Aby nawożenie dolistne było skuteczne, warto zwrócić uwagę na termin, w jakim zostanie przeprowadzone.

Wielu rolników zastanawia się, czy warto wykonywać dokarmianie dolistne. Należy mieć na uwadze, że dolistne nawozy umożliwiają szybkie i skutecznie usuwanie niedoborów składników pokarmowych, poza tym zastosowane w odpowiednim terminie pozwolą uniknąć wystąpienia niedoboru pierwiastków, które prowadzą do obniżki plonu. Dostarczane wraz z opryskiem składniki są bardzo efektywnie wykorzystywane rośliny. Nawożenie dolistne jest niezbędnym uzupełnieniem nawożenia doglebowego.

Przeczytaj również: Nawozy dolistne na zboża – jakie wybrać?