Jak skutecznie zlikwidować niedobór boru u roślin?

Skuteczną metodą na poprawę wielkości i jakości plonu jest dokarmianie dolistne. Jego najważniejszym zadaniem jest dostarczanie roślinom niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju składników pokarmowych. Ważnym mikroelementem jest bor. Dla upraw ma on duże znaczenie, spełnia bowiem istotne funkcje w zachodzących w nich procesach metabolicznych. Jak zatem uzupełnić niedobór boru u roślin?

Po czym poznać niedobór boru u roślin?

Ważnym mikroskładnikiem dla roślin jest bor, dlatego istotne jest nawożenie dolistne preparatami zawierającymi w składzie ten pierwiastek. Niedobór boru u roślin najczęściej objawia się:

 • zahamowaniem ich wzrostu,
 • zamieraniem stożków wzrostu korzeni,
 • deformacją młodych liści i owoców,
 • chlorozami starszych liści,
 • nekrozami na krawędziach i końcówkach liści.

W celu zapobiegania niedoborom boru u roślin stosujemy nawóz dolistny. Aplikując nawóz z borem, uwagę należy zwrócić na dawkowanie oraz na termin i warunki, w jakich należy wykonać oprysk.

Jakim uprawom najczęściej brakuje boru?

niedobór boru na rzepaku
Objawy niedoboru boru na łodzyce rzepaku.

Nawozy dolistne zawierające bor wpłyną korzystnie na prawidłowy wzrost organów wegetatywnych. Niedobór boru u roślin w różnym stopniu oddziałuje na rozwój poszczególnych różnych gatunków. Jednak szczególnie widoczny może być niedobór:

 • niedobór boru w rzepaku,
 • niedobór boru w pomidorach,
 • niedobór boru w kukurydzy,
 • niedobór boru w truskawce,
 • niedobór boru w buraku cukrowym,
 • niedobór boru w ziemniakach.

Aby zapobiec niedoborom tego pierwiastka, stosuje się dokarmianie dolistne. Bor jest bowiem jednym z najbardziej deficytowych mikroelementów w glebach Polski. Ponadto jego mobilność w roślinach jest bardzo ograniczona.

Niedobór boru u roślin – skutki

Najważniejsze skutki niedoboru tego pierwiastka u roślin to zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Innym skutkiem będącym w niedoborze boru jest obumieranie stożków wzrostu pędów i korzeni roślin uprawnych. Niezastosowane w odpowiednim terminie nawozy z borem mogą prowadzić do spadku zawartości tego mikroelementu w roślinach, co może przyczynić się do utraty sztywności ścian komórkowych. Warto więc postawić na nawożenie dolistne, uwzględniając nawozy wieloskładnikowe z borem.

Bor dla roślin – jak go skutecznie dostarczyć?

Najlepszym sposobem na dostarczenie boru roślinom jest nawożenie dolistne. Wybrać należy nawóz z borem, którego zastosowanie wpłynie korzystnie na jakość plonu. Zastosowany w odpowiednim terminie i dawce nawóz dolistny zawierający w składzie bor wpłynie korzystnie na zachodzące w roślinach procesy biochemiczne. Opryski roślin preparatami z borem wpływają również na ich wzrost i rozwój. Łączący się ze związkami organicznymi bor odpowiada za budowę ścian komórkowych roślin, stymulując rozwój łańcuchów celulozowych.

Jak stosować nawozy z borem?

Nawozy dolistne zawierające bor dla roślin należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, które znaleźć można na etykiecie preparatu. O efektywności wykonania zabiegu decyduje zwłaszcza termin zastosowania nawozów z borem oraz warunki pogodowe, w tym temperatura stosowania. Ważne jest również odpowiednie przygotowanie cieczy roboczej.

Termin stosowania nawozów z borem

niedobór boru u roślin
Zdeformowane owoce truskawki spowodowane niedoborem boru.

Warunkiem uzyskania satysfakcjonujących plonów jest odpowiednio dobrane do bieżących potrzeb roślin uprawnych nawożenie dolistne. Termin, w jakim powinny być stosowane naturalne nawozy z borem, uzależniony jest od wielu czynników. Istotny jest gatunek uprawianej rośliny, poza tym uwagę warto zwrócić również na inne elementy, do których zalicza się fazę rozwoju, w jakiej znajdują się rośliny oraz warunki atmosferyczne panujące zarówno przed jak i w trakcie oraz po wykonaniu oprysku.

Nawóz z borem – optymalna temperatura stosowania

Nie każde dokarmianie dolistne może przynieść oczekiwany efekt, zwłaszcza jeśli nie zostanie przeprowadzone w odpowiednich warunkach. Jednym z czynników decydujących o skuteczności, z jaką działać będą nawozy dolistne z borem, jest temperatura powietrza. W przypadku większości nawozów dolistnych oprysk może okazać się nieskuteczny w temperaturze powyżej wartości 20 stopni Celsjusza. Naturalne nawozy z borem najskuteczniej działają w temperaturach poniżej 20 stopni. W celu otrzymania szczegółowych informacji na temat temperatury stosowania nawozów z borem warto sprawdzić etykietę produktu, poza tym informacje udzielić może również producent.

Nawozy z borem dostępne na rynku

Jeśli plantator zaobserwuje brak boru w uprawie pomidora lub na plantacji innych gatunków roślin, powinien zastosować dokarmianie dolistne. Wyróżniające się wysoką jakością oraz znakomitą efektywnością nawozy dolistne z borem dostępne są w ofercie Agrosonic – marce dostarczającej innowacyjne produkty odpowiadające potrzebom współczesnego rolnictwa.

Przeczytaj również: Nawozy z aminokwasami – dlaczego warto je stosować?