Po jakie rodzaje biostymulatorów roślin warto sięgać?

Grzyby powodują jedne z największych strat plonu w rolnictwie, a trwające zmiany w rejestrze środków ochrony roślin nie ułatwiają walki z nimi. Dlatego warto sięgnąć po rozwiązania, które będą stymulowały odporność upraw na patogeny. Oczywiście wiadomo, że stosowanie biostymulatorów roślin nie zastąpi nawożenia.

Czym są biostymulatory roślin?

Zmiany wprowadzone do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 definiują biostymulator jako „produkt, który stymuluje procesy odżywiania rośliny niezależnie od zawartości składników pokarmowych w produkcie i którego jedynym celem jest poprawa co najmniej jednej z następujących właściwości rośliny lub ryzosfery roślin:

a) efektywność wykorzystania składników pokarmowych;

b) odporność na stres abiotyczny;

c) cechy jakościowe;

d) przyswajalność składników pokarmowych z form trudno dostępnych w glebie lub ryzosferze”.

Jakie są rodzaje biostymulatorów dla roślin?

Ogólnie kategoria „biostymulatory” obejmuje produkty zawierające substancje naturalnie występujące w środowisku lub pozyskiwane podczas procesów chemicznych czy też enzymatycznych. Natomiast w rozporządzeniu PE 2019/1009 można znaleźć podział na biostymulatory mikrobiologiczne (składające się z mikroorganizmu lub konsorcjum mikroorganizmów: Azotobacter spp., grzyby mikoryzowe, Rhizobium spp., Azospirillum spp.) oraz niemikrobiologiczne (czyli inne niż biostymulatory mikrobiologiczne). 

Podział biostymulatorów roślin ze względu na skład

Stosowanie biostymulatorów roślin stało się nieodzownym elementem nowoczesnej uprawy. Obecnie na rynku można znaleźć biostymulatory zawierające:

  • kwasy humusowe i fulwowe, 
  • związki organiczne, 
  • składniki pochodzenia mineralnego, 
  • sole nieorganiczne,
  • wyciągi z alg morskich, 
  • pochodne chityny i chitozanu, 
  • wolne aminokwasy, 
  • antytranspiranty (substancje ograniczające transpirację, stosowane dolistnie),
  • inokulanty mikrobiologiczne (wolno żyjące bakterie i grzyby).

Który rodzaj biostymulatora wybrać?

Biostymulacja otworzyła nowe możliwości we wspieraniu metabolizmu i fizjologii roślin oraz polepszeniu ich warunków wzrostu i rozwoju. Dodatkowo stymulatory wzrostu roślin mogą być powszechnie stosowane w różnych uprawach. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest wykorzystanie mikroorganizmów, które tworząc „osłonkę mikrobiologiczną”, mogą stymulować odporność roślin na chorobotwórcze organizmy. Jednymi z nich są bakterie Bacillus sp. (Agrosonic Fungi), umożliwiające nie tylko stymulację odporności, ale również polepszenie mikroflory glebowej i dostępności składników pokarmowych.

Jak dobrać rodzaj biostymulatora do rośliny?

Ciągnik na polu wykonujący oprysk
Odpowiednio dobrany biostymulator roślin wpłynie korzystnie zarówno na ich wzrost i rozwój, jak i na żyzność gleby oraz stan środowiska naturalnego.

Mimo ogólnego dostrzegania przez rolników pozytywnego wpływu biostymulatorów na rośliny można zauważyć zróżnicowane działanie tych środków w różnych uprawach. Aplikacja biostymulatorów u jednych roślin będzie się bowiem wiązać ze zdecydowanymi korzyściami, a u innych może w ogóle nie przynieść rezultatu. Wpływ na to zjawisko może mieć metabolizm poszczególnych gatunków, jako że zróżnicowane tempo przemiany materii będzie determinowało czas, w którym rośliny będą w stanie wykorzystać potencjał biostymulacji. Ponadto zróżnicowana fizjologia roślin, czyli budowa systemu korzeniowego czy odmienny przebieg fotosyntezy, wpłynie na działanie biostymulatora.

Dobór biostymulatora do roli, jaką ma odgrywać

Możliwości, jakie daje stosowanie biostymulatorów roślin, są ogromne. Jako stymulatory wzrostu pozytywnie wpływają na różnorodne procesy metaboliczne, przynosząc wymierne korzyści. W sytuacji wystąpienia różnych czynników stresowych, szczególnie spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. przymrozki, susza), najlepszym rozwiązaniem są biostymulatory. Również w wypadku niedoborów składników pokarmowych przed zastosowaniem dodatkowego nawożenia warto rozważyć zastosowanie odpowiedniej biostymulacji. A to tylko czubek góry korzyści…