Preparaty mikrobiologiczne w uprawie zbóż

Produkcja zbóż należy do najważniejszych gałęzi produkcji rolniczej w kraju. Wraz z intensyfikacją produkcji roślinnej oraz jednoczesną koniecznością redukcji nawożenia mineralnego i ograniczania stosowania środków ochrony roślin, coraz większe znaczenie odgrywają preparaty mikrobiologiczne. Odpowiednio dobrany preparat mikrobiologiczny do zbóż wpłynie korzystnie na wzrost i rozwój roślin.

Kiedy warto zastosować preparaty mikrobiologiczne do zbóż?

Istotną rolę w zwiększaniu efektywności produkcji roślinnej odgrywają preparaty mikrobiologiczne do zbóż. Tego rodzaju preparaty należy stosować między innymi, jeśli:

  • konieczna jest redukcja ilości środków ochrony roślin i nawozów mineralnych,
  • w glebie lub roślinach występują niedobory makro- oraz mikroelementów,
  • rośliny uprawne narażone są na stresy biotyczne i abiotyczne,
  • dotychczasowe plony nie były zadowalające.

Decydując się na preparaty mikrobiologiczne w uprawie zbóż, pamiętać należy o ich stosowaniu w odpowiednim terminie i warunkach. Termin stosowania preparatu uzależniony jest od rodzaju produktu. Jeśli chodzi o warunki do stosowania preparatów mikrobiologicznych, oprysk zaleca się wykonać na wilgotną glebę. Preparatów mikrobiologicznych nie należy natomiast stosować w warunkach dużego nasłonecznienia oraz suszy.

Rodzaje preparatów mikrobiologicznych do zbóż

Preparaty mikrobiologiczne do zbóż mają bardzo szerokie zastosowanie. Wyróżnia się następujące rodzaje preparatów mikrobiologicznych:

  • nawozy biologiczne – dostarczają roślinom składników pokarmowych i wpływają korzystnie na jakość gleb oraz zwiększają tolerancję roślin na stresy środowiskowe,
  • biostymulatory roślin – wspomagają wzrost i rozwój roślin, poza tym pozwalają wykorzystać w pełni ich potencjał plonotwórczy,
  • użyźniacze gleby – poprawiają żyzność gleby, co ma istotne znaczenie dla wielkości i jakości osiąganych plonów.

Preparat mikrobiologiczny do zbóż ogranicza również negatywny wpływ produkcji roślinnej na środowisko, poza tym pozwala zredukować koszty ponoszone na chemiczne środki ochrony roślin oraz stosowane nawozy mineralne.

Jak działa biostymulator na zboża?

Zastosowany w odpowiednim terminie i dawce biostymulator na zboża wpływa korzystnie na zachodzące w roślinach procesy metaboliczne. Stosowane biostymulatory na zboża wspomagają ich zdrowy wzrost i rozwój, poza tym zwiększają tolerancję na stresy biotyczne i abiotyczne. Tego rodzaju preparaty mikrobiologiczne zapewniają również uprawianym roślinom szybszą regenerację. Biostymulatory na zboża wspomagają także zachodzące w roślinach procesy biochemiczne, w tym wpływają korzystnie na fotosyntezę. Ich stosowanie stwarza też niekorzystne warunki do rozwoju chorób mogących powodować znaczne straty w plonach.

Nawozy biologiczne w uprawie zbóż

Preparaty mikrobiologiczne w uprawie zbóż
Dobrze dobrany preparat mikrobiologiczny do uprawy zbóż wpłynie korzystnie zarówno na wzrost i rozwój roślin, jak i na żyzność gleby oraz stan środowiska naturalnego.

Nawożenie odgrywa istotną rolę w całym procesie rozwojowym zbóż, warunkując wzrost i rozwój roślin i tym samym wpływając na plonowanie. Coraz większego znaczenia w produkcji roślinnej nabierają nawozy biologiczne, które w efektywny sposób dostarczają uprawianym roślinom, niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju substancji odżywczych.

Szczególnie polecane są preparaty oparte o bakterie azotowe, które wykorzystują azot z powietrza, co pozwala na znaczną redukcję kosztów tradycyjnego nawożenia azotowego, zwłaszcza w obliczu wysokich cen nawozów azotowych. Rosnącym zainteresowaniem cieszą się również preparaty oparte o bakterie fosforowe, dzięki którym można odblokować niedostępne dotychczas formy cennego dla zbóż fosforu z gleby.

Użyźniacze gleby do zbóż

Przy intensywnym wykorzystywaniu gleby na potrzeby upraw zbożowych dobrym rozwiązaniem są użyźniacze gleby, których najważniejszym zadaniem jest podniesienie zawartości próchnicy i poprawa struktury gleby. Zawarte w tego rodzaju preparatach mikrobiologicznych mikroorganizmy:

  • przyspieszają rozkład słomy,
  • stwarzają niekorzystne warunki dla zimujących w glebie patogenów.

Stosowanie użyźniaczy gleby przyczynia się również do zwiększenia pojemności sorpcyjnej gleby, a także do podniesienia poziomu próchnicy. Użyźniacze gleb wpływają tym samym pozytywnie na plonowanie, poza tym zwiększają różnorodność biologiczną gleby.

Kiedy wybrać bakterie fosforowe, a kiedy bakterie azotowe na zboża?

Jednym ze wskazań do zastosowania preparatów opartych o bakterie fosforowe powinna być analiza gleby wskazująca na niedobór tego pierwiastka. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie formy fosforu są dostępne dla roślin. Dlatego mogą one odczuwać jego niedobór nawet gdy analiza gleby wskazuje na obecność fosforu. Bakterie fosforowe niwelują ten problem.

Preparaty zawierające w składzie bakterie azotowe warto z kolei wykorzystywać w uprawie zbóż w celu ograniczenia stosowania nawożenia mineralnego nawozami z azotem. Bakterie te wiążąc azot z powietrza, dostarczają go roślinom i przeciwdziałają jego stratom w glebie, co pozwala utrzymać wysoki potencjał plonotwórczy roślin przy zmniejszonej dawce nawożenia azotowego.

Dostępne preparaty mikrobiologiczne do zbóż w Agrosonic

Marka Agrosonic to preparaty mikrobiologiczne, do których zalicza się nawozy biologiczne Bacti-N oraz Bacti-P, stymulator zdrowego wzrostu roślin Fungi, a także użyźniacz gleby Tricho.

Oferowane przez Agrosonic produkty oparte o pożyteczne mikroorganizmy zwiększają tolerancję zbóż na stresy biotyczne i abiotyczne, poza tym wspomagają zdrowy wzrost i rozwój roślin oraz wpływają korzystnie na ich zdrowotność.