Resztki pożniwne kukurydzy

Resztki pożniwne kukurydzy stanowią cenne źródło materii organicznej, poza tym poprawiają właściwości stanowiska. Szybkość mineralizacji słomy kukurydzianej uzależniona jest między innymi od odczynu gleby i jej wilgotności, a także od liczebności mikroorganizmów glebowych. W celu zwiększenia szybkości rozkładu resztek kukurydzy warto postawić na preparaty oparte o mikroorganizmy.

Resztki pożniwne kukurydzy i ich wpływ na uprawy

Na polu po zbiorze kukurydzy pozostają duże ilości resztek pożniwnych. W zależności od kierunku użytkowania kukurydza może pozostawiać po sobie na polu od 10 do 15 ton suchej masy w uprawie na ziarno oraz od 5 do 6 ton suchej masy w uprawie na kiszonkę. Prowadzona w świadomy i przemyślany sposób gospodarka resztkami pożniwnymi może:

  • zwiększyć zasobność gleby w makro- oraz mikroelementy, 
  • poprawić strukturę gleby,
  • wpłynąć korzystnie na stosunki powietrzno-wodne.

Resztki pożniwne kukurydzy zawierają ważne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin uprawnych składniki pokarmowe – odpowiednio zagospodarowane resztki po zbiorze kukurydzy dostarczają średnio 16 kg azotu, 7 kg fosforu i 30 kg potasu na każdą tonę ziarna. Resztki pożniwne można więc traktować jako cenny nawóz zawierający azot, potas, fosfor oraz mikroelementy. Z racji tego, że za szybkość mineralizacji resztek pożniwnych odpowiadają mikroorganizmy, optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie preparatów opartych o mikroorganizmy na resztki pożniwne kukurydzy.

Dlaczego warto wspierać rozkład resztek kukurydzy?

Zawsze na polu po zakończonych zbiorach pozostają resztki pożniwne. Po kukurydzy zostaje najwięcej masy, zwłaszcza gdy kukurydza jest zbierana na ziarno. Warto wtedy przyspieszyć jej rozkład, by ułatwić późniejsze prace wiosenne i wykorzystać drzemiący w nich potencjał.

Rozkład resztek kukurydzy należy wspierać, ponieważ ich duża ilość, jak i znaczący udział dużych fragmentów roślin w ich ogólnej masie bez wykonania adekwatnych zabiegów agrotechnicznych będzie trwał zbyt długo i może nie przebiegać w optymalny sposób. Właściwe zagospodarowanie resztek pożniwnych ma korzystny wpływ na strukturę gleby, poza tym poprawia jej żyzność i zdolność do magazynowania wody. Podczas rozkładu resztek pożniwnych kukurydzy uwalniane są bowiem znaczne ilości substancji organicznych. Są one cennym źródłem, ważnych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin składników pokarmowych. 

Wspieranie rozkładu resztek kukurydzy po zbiorze jest również bardzo ważne z ekonomicznego punktu widzenia. Przyspieszenie ich rozkładu pozwoli zmniejszyć wydatki ponoszone na zakup nawozów oraz środków ochrony roślin.  

Jak zwiększyć skuteczność rozkładu pozostałości pożniwnych kukurydzy?

Resztki pożniwne kukurydzy
W celu zwiększenia szybkości rozkładu pozostałości po zbiorze plonu głównego warto postawić na innowacyjne preparaty na rozkład resztek pożniwnych kukurydzy oparte o mikroorganizmy.

Zbiór ziarna lub roślin na kiszonkę nie powinien zakończyć prac na plantacji kukurydzy. Rolnicy zajmujący się produkcją roślinną często pozbywają się resztek pożniwnych. Należy jednak pamiętać, że takie działanie mogą w niedługim czasie doprowadzić do pogorszenia jakości stanowiska, ponieważ usunięta zostanie z niego materia organiczna. Gospodarowanie resztkami pożniwnymi powinno stanowić więc niezwykle ważny element agrotechniki w uprawie kukurydzy, będąc doskonałym sposobem na poprawę jakości stanowiska. 

Aby intensyfikować naturalne procesy, warto sięgnąć po środki na rozkład resztek pożniwnych kukurydzy. Aby resztki pożniwne po kukurydzy zostały zagospodarowane w prawidłowy sposób, warto wybierać produkty wyróżniające się wysoką aktywnością mikrobiologiczną, które w glebie szybko się namnażają, przyspieszając rozkład materii organicznej pozostawionej po zakończonym zbiorze kukurydzy. Poprzez zastosowanie odpowiednich preparatów, szybciej oddane do gleby zostaną składniki pokarmowe zmagazynowane w pozostałych na polu fragmentach roślin. 

Działanie preparatów wspomagających rozkład resztek pożniwnych kukurydzy

Działanie preparatów wspomagających rozkład resztek pożniwnych wspomaga wzrost roślin i zwiększa ich tolerancję na niekorzystne oddziaływanie czynników środowiskowych. Przekłada się to na poprawę zimotrwałości upraw. Wynika to z korzystnego wpływu takich preparatów zarówno na zasobność jak i strukturę gleby.

Właściwie zagospodarowane resztki pożniwne kukurydzy poprzez zastosowanie odpowiednich środków mogą stać się również cennym nawozem dla roślin następczych. Efektem zastosowania preparatów na rozkład słomy jest zwiększenie zasobności gleby w dostępne składniki pokarmowe, poza tym wzrasta zawartość próchnicy. Zwiększa się jednocześnie żyzność gleby. W momencie siewu rośliny następcze otrzymują więc do dyspozycji cenne składniki pokarmowe. Zalicza się do nich azot, potas, fosfor i wiele innych, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie satysfakcjonujących plonów, które wyróżniać będzie wysoka jakość. 

Metody agrotechniczne przyspieszające rozkład resztek pożniwnych kukurydzy

Oprócz preparatów wspomagających rozkład resztek pożniwnych kukurydzy ogromne znaczenie odgrywają również prace uprawowe. Rozdrobnione resztki pożniwne po kukurydzy należy dokładnie wymieszać z glebą, wykorzystując w tym celu agregat uprawowy lub bronę talerzową. Może być ona wykorzystywana na wszystkich rodzajach gleb oraz w zróżnicowanych warunkach polowych. Następnie warto rozważyć wykonanie  orki. 

Przeprowadzane po zbiorze metody agrotechniczne to również dodatkowy element wspomagający walkę z omacnicą prosowianką, która jest jednym z najgroźniejszych szkodników kukurydzy. Przed przystąpieniem do zabiegów agrotechnicznych należy pamiętać o zastosowaniu środków przyspieszających rozkład resztek pożniwnych. 

Preparaty przyspieszające rozkład pozostałości pożniwnych kukurydzy w ofercie Agrosonic

Agrosonic Tricho jest to środek na resztki pożniwne kukurydzy oparty o grzyby z rodzaju Trichoderma spp. Z powodzeniem możemy stosować go jako zamiennik azotu używanego do przyspieszenia rozkładu słomy. Można go stosować zarówno w uprawach konwencjonalnych, jak i w rolnictwie ekologicznym. Zawarte w nim grzyby doskonale poradzą sobie na każdym stanowisku, w tym na glebach o nieuregulowanym odczynie. Zastosowanie preparatu poprawi jakość stanowiska, wpływając jednocześnie na zdrowotność roślin i zmniejszenie kosztów związanych z zakupem nawozów i środków ochrony roślin.