Resztki pożniwne rzepaku

Po zbiorach rzepaku należy zwrócić uwagę na sposób zagospodarowania pozostałych na polu resztek pożniwnych. Rzepak jest rośliną, która cieszy się niesłabnącą popularnością, a prawidłowo prowadzone prace uprawowe sprawią, że resztki rzepaku zapewnią roślinom następczym cenne źródło składników pokarmowych. Wpływa to także korzystnie na zawartość próchnicy w glebie.

Resztki pożniwne rzepaku – jaki mają wpływ na pola uprawne?

Szacuje się, że średnia zawartość próchnicy w glebach Polski wynosi od jednego do dwóch procent. W celu zwiększenia udziału próchnicy w glebie stosuje się nawozy organiczne, do których zaliczyć można między innymi resztki pożniwne. 

Po zakończonych zbiorach pozostałe na polu resztki rzepaku należy w krótkim czasie odpowiednio zagospodarować. Stanowią one cenny nawóz, który bogaty jest w niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin makro- oraz mikroelementy, które ograniczają poza tym ryzyko wystąpienia tzw. efektu zmęczenia gleby. 

Poza tym poprawiają stosunki powietrzno-wodne gleby, a także zwiększają tolerancję roślin na stresy biotyczne i abiotyczne. Podstawą wykorzystania resztek pożniwnych rzepaku jest ich właściwe rozdrobnienie. Z kolei w efektywności rozkładu, podnosi stosowanie preparatów na rozkład resztek pożniwnych. 

Wartość wspierania rozkładu resztek pożniwnych rzepaku

Rzepak pozostawia zwykle od 10 do 12 ton resztek pożniwnych z każdego hektara uprawy. Z jednej tony resztek pożniwnych rzepaku uzyskać można około 7 kg azotu, 3 kg fosforu, 20 kg potasu, 13 kg magnezu i 15 kg wapnia. Resztki rzepaku stanowią uzupełnienie dla nawożenia mineralnego. 

Wspieranie rozkładu resztek pożniwnych rzepaku jest niezwykle ważne, ponieważ prawidłowo zagospodarowane stanowią bogate źródło materii organicznej. Poza tym poprawiają strukturę gleby oraz dostarczają ważnych składników pokarmowych. Jak już wspomnieliśmy, poprawiają również stosunki powietrzno-wodne gleby. Wszystkie te właściwości są niezwykle cenne dla utrzymania wysokiej zasobności gleby i jej dobrej kondycji.

W jaki sposób poprawić efektywność rozkładu resztek po żniwach rzepaku?

Resztki pożniwne rzepaku
Po zakończonych zbiorach pozostawione na polu resztki rzepaku trzeba w odpowiedni sposób zagospodarować.

Tempo rozkładu resztek pożniwnych rzepaku, podobnie jak innych gatunków roślin uprawnych, w dużej mierze uzależnione jest od czynników środowiskowych, do których zalicza się:

  • wilgotność gleby,
  • temperaturę gleby,
  • odczyn gleby.

W celu zapewnienia roślinom następczym optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju należy we właściwy sposób zagospodarować pozostałe na polu po zbiorze resztki rzepaku. W zależności od panujących warunków rozkład resztek pożniwnych może trwać od kilku miesięcy do nawet roku. 

Warto więc zadbać o poprawę efektywności rozkładu resztek pożniwnych rzepaku, podejmując między innymi działania mające na celu przyspieszenie ich rozkładu. Aby poprawić efektywność rozkładu resztek pożniwnych rzepaku, warto postawić na preparaty przyspieszające rozkład resztek pożniwnych, które oparte są o pożyteczne mikroorganizmy.   

Jak działają środki przyspieszające rozkład resztek pożniwnych rzepaku?

Działanie środków przyspieszających rozkład resztek pożniwnych rzepaku wpływa korzystnie na wzrost i rozwój roślin następczych. Stanowi to klucz do uzyskania wysokich plonów charakteryzujących się znakomitymi parametrami jakościowymi. Do najważniejszych zalet związanych ze stosowaniem tego rodzaju preparatów zalicza się:

  • przyspieszenie mineralizacji i humifikacji słomy, co zwiększa ilość dostępnych w glebie składników pokarmowych, 
  • podniesienie poziomu próchnicy i związany z tym wzrost żyzności gleby,
  • poprawę struktury gleby i stosunków powietrzno-wodnych, 
  • możliwość stosowania zarówno w przypadku upraw konwencjonalnych, jak i ekologicznych.

Właściwie zagospodarowane resztki pożniwne szybko się rozkładają. Pomaga to ograniczać presje chorób i szkodników, co pozytywnie wpływa na zdrowotność roślin uprawianych na takim stanowisku.

Agrotechniczne zabiegi przyspieszające rozkład resztek rzepaku

Po zakończonych zbiorach pozostawione na polu resztki rzepaku trzeba w odpowiedni sposób zagospodarować. Oprócz stosowanych środków przyspieszających rozkład resztek pożniwnych rzepaku ogromne znaczenie odgrywają również prawidłowo wykonane zabiegi uprawowe. Ważnym etapem przygotowującym do dobrego rozkładu resztek pożniwnych jest rozdrobnienie i równomierne rozmieszczenie ich na polu. Do wymieszania resztek pożniwnych rzepaku z glebą zastosować można agregat ścierniskowy. 

Środki przyspieszające rozkład resztek pożniwnych rzepaku dostępne w ofercie Agrosonic

W ofercie Agrosonic dostępne są produkty stanowiące uzupełnienie tradycyjnych metod nawożenia i ochrony roślin uprawnych. Rozwiązaniem polecanym na resztki pożniwne rzepaku, ale i innych roślin, jest preparat Agrosonic Tricho oparty o pożyteczne mikroorganizmy, do których zalicza się grzyby z rodzaju Trichoderma.

 W trakcie swojego rozwoju rozkładają powstałą po zbiorze materię organiczną, wzbogacając glebę w ważne z punktu widzenia prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin składniki pokarmowe. Zawarte w polecanym przez specjalistów z Agrosonic użyźniaczu gleby, grzyby z powodzeniem mogą zastąpić powszechnie stosowany w celu przyspieszenia rozkładu słomy azot. 

Wpływając na jakość gleby, a także na zdrowotność roślin oraz zwiększając ich tolerancję na stresy środowiskowe, preparat na rozkład resztek pożniwnych pozwala obniżyć koszty ponoszone na zakup nawozów i środków ochrony roślin.

Przeczytaj również: Alternatywa dla azotu stosowanego do rozkładu słomy