Resztki pożniwne zbóż

Pozostające po zakończonych zbiorach zbóż resztki pożniwne stanowią materię organiczną, która zagospodarowana w odpowiedni sposób wpłynie korzystnie na jakość i strukturę gleby. Resztki zboża są cennym źródłem składników pokarmowych, stanowią wiec uzupełnienie dla nawożenia. W celu zwiększenia efektywności ich rozkładu warto zastosować preparat na rozkład resztek pożniwnych zbóż.

Jakie resztki pożniwne zbóż pozostają na polu?

W Polsce zainteresowaniem wśród rolników cieszy się zwłaszcza uprawa zbóż, którą zalicza się do najważniejszych gałęzi produkcji rolniczej. Popularność uprawy zbóż wynika z korzystnych do rozwoju roślin warunków klimatycznych oraz stosunkowo prostej technologii produkcji, a także dość łatwego zbioru, transportu oraz przechowywania. 

Po zakończonych zbiorach na polach pozostają resztki skoszonego zboża w postaci korzeni, ścierni oraz znacznych ilości słomy. W okresie przygotowań do kolejnego sezonu wegetacyjnego istotne znaczenie odgrywa odpowiednie przygotowanie stanowiska. Bardzo ważne jest prawidłowe zagospodarowanie resztek pożniwnych, poprzez optymalnie dobrane zabiegi uprawowe. 

W kontekście zagospodarowania resztek pożniwnych ich celem jest rozdrobnienie i wymieszanie z glebą pozostałych na polu części roślin. Przyspiesza to ich rozkład, co w znacznym stopniu pomaga ograniczać presje chorób i szkodników. Jednak do osiągnięcia satysfakcjonującego tempa i prawidłowego przebiegu procesów humifikacji i mineralizacji potrzebne są pożyteczne mikroorganizmy, których liczebność możemy zwiększyć podając preparat zawierający  grzyby z rodzaju Trichoderma spp

Wpływ resztek pożniwnych zbóż na uprawy następcze

Zagospodarowane we właściwy sposób resztki pożniwne zbóż wpływają korzystnie na uprawy następcze. Resztki pożniwne roślin zbożowych: 

  • stanowią bogate źródło materii organicznej, 
  • poprawiają strukturę gleby,
  • dostarczają ważnych składników pokarmowych, 
  • poprawiają stosunki powietrzno-wodne gleby,
  • zmniejszają ryzyko wystąpienia zjawiska erozji gleb.

Prawidłowy przebieg uwalniania składników pokarmowych i tworzenia próchnicy zależy od wielu czynników, w tym od właściwego postępowania po zakończonym zbiorze plonu głównego, a także od wilgotności podłoża. Na mineralizację resztek pożniwnych wpływa również odczyn gleby oraz, jak już wspomnieliśmy, stopień ich rozdrobnienia i aktywność mikroorganizmów glebowych. 

Dlaczego warto wspomóc rozkład resztek skoszonego zboża?

resztki pożniwne zbóż
W celu zwiększenia efektywności rozkładu resztek pożniwnych zbóż warto zastosować preparat na rozkład słomy. Zintensyfikuje to naturalne procesy, co korzystnie wpłynie na żyzność gleby.

Pozostałości po zbiorach w postaci resztek pożniwnych podczas rozkładu uwalniają ważne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin składniki pokarmowe, do których zalicza się między innymi azot, potas i fosfor. Szybki rozkład słomy przyczynia się również do zwiększenia pojemności sorpcyjnej gleby. Przez co rośliny uprawiane następczo znacznie lepiej radzą sobie w okresach, w których występują niedobory wody. 

Właściwie rozłożone resztki pożniwne to także doskonały sposób na stworzenie sprzyjających rozwojowi mikroorganizmów warunków. Prawidłowy rozkład resztek pożniwnych pozwala również zaoszczędzić na kosztach związanych z utrzymaniem uprawy, w tym przede wszystkim na nawozach oraz środkach ochrony roślin. 

Jak zwiększyć efektywność rozkładu resztek pożniwnych zbóż?

Jak wspominaliśmy wcześniej, odpowiednio zagospodarowane resztki skoszonego zboża oznaczają wiele korzyści dla roślin następczych. Efektywny rozkład resztek pożniwnych zbóż warunkuje zarówno wysokość i jakość plonów, jak i kosztów ponoszonych w związku z uprawą roślin. Resztki pożniwne zbóż to cenny rezerwuar materii organicznej – aby jednak rośliny mogły z niego skorzystać, należy umożliwić jej szybki i efektywny rozkład. 

Efektywność rozkładu resztek pożniwnych zbóż można zwiększyć między innymi dzięki zastosowaniu środków na rozkład słomy. W efekcie działania takich preparatów poprawie ulega żyzność gleby, co przekłada się między innymi na możliwość zredukowania nawożenia. 

Jak działają środki wspomagające rozkład resztek skoszonego zboża?

Skutecznym rozwiązaniem poprawiającym szybkość, z jaka rozkładają się resztki pożniwne zbóż, jest zastosowanie przeznaczonych do tego preparatów. Stosowane powszechnie środki na rozkład słomy mają na celu użyźnienie gleby. Działanie tego rodzaju preparatów:

  • przyspiesza mineralizację i humifikację słomy,
  • zwiększa ilość dostępnych w glebie składników pokarmowych, 
  • skutecznie zastępuje powszechnie stosowany na resztki pożniwne po roślinach zbożowych azot. 

Zastosowanie preparatu na szybki rozkład słomy, dzięki pozytywnemu wpływowi na glebowe życie biologiczne i uwolnieniu składników odżywczych, zwiększa również tolerancję roślin następczych na niekorzystne oddziaływanie czynników biotycznych oraz abiotycznych, poza tym poprawia zimotrwałość upraw i wpływa korzystnie na ich zdrowotność. 

Zabiegi agrotechniczne przyspieszające rozkład resztek pożniwnych zbóż

Przede wszystkim resztki pożniwne zbóż powinny być jak najmocniej rozdrobnione. Im dokładniej rozdrobnione zostaną resztki pożniwne, tym szybciej będzie przebiegał ich rozkład. W tym zadaniu sprawdzą się brony talerzowe lub agregaty uprawowe. Następnie konieczne jest dobre przemieszanie ich z glebą lub przyoranie, które poprawi bilans glebowej materii organicznej. 

Środki na rozkład słomy i resztek pożniwnych zbóż w ofercie Agrosonic

Na szybki rozkład słomy korzystnie wpłyną oferowane przez specjalistów linii Agrosonic preparaty na rozkład resztek pożniwnych zbóż. W ofercie dostępny jest preparat Agrosonic Tricho – środek na rozkład słomy oparty o grzyby z rodzaju Trichoderma, które w trakcie swojego rozwoju rozkładają pozostałe po zbiorze plonu głównego zbóż resztki organiczne. Oferowany produkt poprawia więc jakość stanowiska pod przyszłe zasiewy, poza tym wpływa korzystnie na zdrowotność i kondycję roślin.

Przeczytaj również: Alternatywa dla azotu stosowanego do rozkładu słomy