Biologiczne preparaty nawozowe

Nawożenie roślin uprawnych jest jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych w uprawie, który wykorzystuje odpowiednie nawozy w celu poprawy jakości podłoża i wykorzystania potencjału plonotwórczego roślin. Bakteryjne preparaty nawozowe to innowacyjne rozwiązania poprawiające właściwości gleb i zwiększające odporność roślin na stresy biotyczne. Pokaż więcej

Bakteryjne preparaty nawozowe

W rolnictwie coraz częściej stosuje się biologiczne preparaty nawozowe. To naturalne produkty, które poprawiają właściwości gleby, poza tym mają korzystny wpływ na wzrost i rozwój roślin użytkowych. Biopreparaty zawierają mikroorganizmy, które pomagają w rozkładzie materii organicznej. Na szczególną uwagę zasługują:

 • bakterie z rodzaju Bacillus,
 • bakterie z rodzaju Azotobacter.

Preparaty nawozowe pozwalają zmniejszyć liczbę wykonywanych zabiegów, poza tym wpływają korzystnie na plonowanie, poprawiają strukturę gleby i wzmacniają różnorodność mikrobiologiczną.

Dlaczego warto stosować bakteryjne preparaty nawozowe?

Korzyści związanych ze stosowaniem bakteryjnych preparatów nawozowych jest wiele. Biopreparaty składają się z naturalnych składników, które stanowią odpowiednio wyselekcjonowane szczepy mikroorganizmów. Bakteryjne preparaty nawozowe są:

 • bezpieczne dla środowiska,
 • zdolne do przeprowadzania mechanizmu wiązania azotu atmosferycznego,
 • mają pozytywny wpływ na rozwój systemu korzeniowego.

Preparat biologiczny wpływa tym samym na wielkość i jakość osiąganych plonów, pozwalając utrzymać wysoki potencjał plonotwórczy roślin. Wprowadzenie do produkcji rolnej bakteryjnych preparatów nawozowych ułatwi również realizację założeń wprowadzanych przez Zielony Ład w rolnictwie, które wiążą się m.in. z ograniczaniem stosowania nawozów mineralnych.

Jakie są zalety stosowania bakteryjnych preparatów nawozowych?

Stosowane w rolnictwie biologiczne preparaty nawozowe to doskonały sposób na optymalizację nawożenia przy użyciu mikroorganizmów. Preparat biologiczny pozwala na efektywne dostarczanie roślinom niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju składników pokarmowych. Do najważniejszych korzyści związanych ze stosowaniem biopreparatów zalicza się:

 • wykorzystanie azotu atmosferycznego,
 • redukcję kosztów ponoszonych na tradycyjne nawożenie azotowe,
 • możliwość odblokowania niedostępnych dla roślin form potasu i fosforu,
 • zwiększenie odporności na stresy biotyczne.

Biopreparaty stanowią poza tym doskonałą alternatywę dla stosowanych w rolnictwie nawozów mineralnych. Mogą być więc wdrażane w ramach założeń uwzględnianych przez Zielony Ład UE.

Jak działają bakteryjne preparaty nawozowe?

Preparaty nawozowe to efektywny sposób na dostarczanie roślinom niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju składników pokarmowych. Zawierający w składzie bakterie Bacillus preparat bakteryjny uruchamia niedostępne dla roślin formy fosforu w glebie. Tego rodzaju preparaty indukują również naturalne mechanizmy odpornościowe roślin, co ogranicza występowanie patogenów chorobotwórczych. Producent wprowadza na rynek również preparaty nawozowe, które aktywizują życie biologiczne gleby. Preparaty zawierające w składzie bakterie z rodzaju Azotobacter wiążą z kolei azot atmosferyczny, przeciwdziałając jego stratom w glebie, ponadto wpływają korzystnie na rozwój systemu korzeniowego roślin uprawnych. Ich stosowanie zwiększa również bioróżnorodność mikrobiologiczną gleby.

Jakie bakteryjne preparaty nawozowe stosować w rolnictwie ekologicznym?

W celu uzyskania wysokich plonów dobrej jakości należy stosować nawozy, które dostarczają roślinom niezbędne do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju składniki pokarmowe. Rolnictwo ekologiczne to przyjazna dla środowiska metoda produkcji rolnej, w której ograniczone do minimum powinny być m.in. nawozy mineralne. Szczególną rolę w rolnictwie ekologicznym odgrywają:

 • bakterie z rodzaju Bacillus,
 • bakterie z rodzaju Azotobacter.

Wysokiej jakości biopreparat stanowić będzie alternatywne źródło składników dla roślin, które będą mogły w pełni wykorzystać swój potencjał plonotwórczy, poza tym wyróżniać się będą dobrą zdrowotnością i odpornością na stres biotyczny. To także doskonałe rozwiązanie, które może być stosowane zgodnie z założeniami, jakie konieczne będą do realizacji w ramach narzędzia, jakim jest Zielony Ład w rolnictwie.

Kiedy stosować bakteryjne preparaty nawozowe?

Stosowane coraz częściej bakteryjne preparaty nawozowe doskonale wpisują się w linie produktów odpowiadających założeniom Zielonego Ładu w rolnictwie. Preparaty zawierające w składzie bakterie z rodzaju Azotobacter stosuje się w:

 • uprawach ozimych – jesienią po zasiewach oraz wiosną przed ruszeniem wegetacji,
 • zbożach jarych – w fazie szpilki,
 • kukurydzy – w fazie do 4 liści.

Ekologiczne preparaty bakteryjne zawierające w składzie bakterie z rodzaju Bacillus stosuje się w:

 • uprawach rolniczych – przedsiewnie, po siewie i/lub wschodach oraz na wiosnę po ruszeniu wegetacji,
 • uprawach warzywniczych – przedsiewnie lub przed wysadzeniem rozsady.

Wiązanie azotu atmosferycznego przez mikroorganizmy

Zasoby azotu atmosferycznego na Ziemi są ogromne, ponieważ stanowi on ponad 70% powietrza, a zdolność mikroorganizmów wiążących azot atmosferyczny jest ogromna. Wiązanie azotu atmosferycznego daje możliwość pobrania go z powietrza i przekształcenia w formę organiczną. Odpowiednio dobrany preparat biologiczny zawierający w składzie bakterie z rodzaju Azotobacter odgrywa bardzo duże znaczenie w rolnictwie Zaliczane są one do tzw. grupy PGPR – bakterii promujących wzrost roślin. Biopreparaty, w składzie których znajdują się bakterie Azotobacter, wpływają również na poprawę rozwoju systemu korzeniowego roślin.

Czy jest alternatywa dla nawozów azotowych?

W celu uzyskania satysfakcjonujących plonów nawożenie roślin uprawnych jest koniecznością. Ograniczenia w stosowaniu nawozów mineralnych sprawiły jednak, że popularność w ostatnim czasie zyskują alternatywne rozwiązania, do których zaliczyć można m.in. preparat bakteryjny, w składzie którego znaleźć można bakterie z rodzaju Azotobacter. Produkty te mają liczne pozytywne opinie, z czym wiąże się utrzymanie potencjału plonotwórczego przy ograniczonej dostępności azotu z nawozów mineralnych. Pozyskiwany dzięki bakteriom z rodzaju Azotobacter azot idealnie wpisuje się w koncepcję Zielonego Ładu.

Zwiększenie azotu w glebie bez nawożenia

Azot jest jednym z najważniejszych pierwiastków plonotwórczych, który odpowiada za zachodzące w czasie wegetacji roślin procesy. Pomocne w zwiększeniu ilości azotu w glebie bez nawożenia mogą okazać się ekologiczne preparaty bakteryjne zawierające bakterie z rodzaju Azotobacter, które wykorzystuje się w celu pozyskania azotu z powietrza. Uczestniczą one w procesie niesymbiotycznego wiązania tlenu, z czym wiąże się możliwość wykorzystania ich w wielu gatunkach roślin uprawnych.

Biopreparaty do stosowania doglebowego

Uczestnictwo w procesach mających na celu poprawę żyzności gleby zapewnić może odpowiednio dobrany biopreparat, który zawiera w składzie np. bakterie z rodzaju Bacillus. Stosowanie ekologicznych preparatów bakteryjnych staje się coraz bardziej powszechne dzięki ich wysokiej skuteczności i opłacalności. Biologiczne preparaty nawozowe wykorzystują do tego celu żywe mikroorganizmy, których zadaniem jest przywrócenie naturalnej zdolności podłoża do efektywnego odżywiania roślin. Przy wyborze biopreparatów ważną rolę odgrywa ich producent, poza tym ważne są opinie wcześniejszych użytkowników.

Dostępne biologiczne preparaty nawozowe

Wprowadzane przez Europejski Zielony Ład zmiany wiążą się z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań, którymi mogą okazać się cieszące się rosnącą popularnością biopreparaty. Na rynku dostępne są biologiczne preparaty nawozowe, do których zalicza się:

 • Bacti-N,
 • Bacti-P.

Biologiczny preparat nawozowy Bacti-N to doskonały sposób na naturalne uwalnianie azotu. Zawiera w składzie bakterie Azotobacter spp., które wiążą azot atmosferyczny i dostarczają go roślinom. Stosowanie preparatu pozwala uzyskać azot w naturalny sposób, co jest bardzo ważne z punktu widzenia ekologii. Do zalet takiego rozwiązania zalicza się:

 • wzrost bioróżnorodności mikrobiologicznej gleby,
 • utrzymanie wysokiego potencjału plonotwórczego podłoża,
 • zwiększoną efektywność pobierania składników przez rośliny.

Preparat Bacti-P zapewnia z kolei efektywne zaopatrzenie roślin w fosfor i potas. Zawiera on w składzie bakterie Bacillus sp., co pozwala uruchomić niedostępne dla roślin formy fosforu w glebie. Bacti-P wpływa korzystnie na:

 • wzrost i rozwój roślin,
 • poprawę wielkości i jakości osiąganych plonów.

Produkt jest doskonałym rozwiązaniem w kontekście Zielonego Ładu.

Gdzie kupić biologiczne preparaty nawozowe?

Stosowanie biologicznych preparatów opartych o bakterie Azotobacter i Bacillus ma na celu poprawę jakości podłoża przeznaczanego pod uprawy, poza tym zwiększa odporność roślin na stresy biotyczne. Gdzie kupić tego rodzaju preparaty? Stosowane coraz częściej biologiczne preparaty nawozowe oferuje sklep internetowy, który prowadzi sprzedaż produktów posiadających wiele pozytywnych opinii. W celu zakupu produktów, do których należą ekologiczne preparaty bakteryjne, zachęcamy do wypełnienia znajdującego się na stronie formularza kontaktowego. Szczegółowa oferta biopreparatów dostępna jest na stronie agrosonic.pl. Postaw na preparaty mikrobiologiczne od renomowanego producenta, wybierając produkty, których zastosowanie pozwoli przywrócić glebie równowagę biologiczną i dostępność składników pokarmowych. Postaw na biopreparaty od renomowanego producenta, wybierając bakteryjne preparaty nawozowe wyróżniające się doskonałą jakością.

Ceny biologicznych preparatów nawozowych

Dający satysfakcjonujące wyniki preparat bakteryjny może mieć różne ceny, co związane jest m.in. z miejscem zakupu. Cena uzależniona jest również od producenta, poza tym decydując się na zakup biopreparatu, należy mieć na uwadze, że cena może różnić się też w zależności od wielkości produktu.

Aktualny cennik wybranych preparatów nawozowych sprawdzić można u wybranego doradcy, a także zostawiając swoje dane kontaktowe poprzez uzupełnienie znajdującego się na stronie formularza kontaktowego. Ekologiczne preparaty nawozowe to doskonała okazja na wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin.

Źródła

 • Bogusz, P., & Liberda, M. (2019). Biostimulatory Substances in Agriculture. In Advances in Agronomy (Vol. 154, pp. 127-169). Academic Press. DOI: 10.1016/bs.agron.2019.02.002
 • Khan, M. S., Zaidi, A., & Musarrat, J. (Eds.). (2020). Biomanagement of Metal-Contaminated Soils. Academic Press. DOI: 10.1016/C2019-0-01386-7
 • Mishra, A., Singh, R., & Upadhyay, R. S. (2019). Plant Growth-Promoting Rhizobacteria for Sustainable Agricultural Practices. In Microbial Interventions in Agriculture and Environment (pp. 43-61). Springer. DOI: 10.1007/978-981-13-7144-2_3
 • Pal, K. K., & Gardener, B. M. (2018). Biological Control of Plant Pathogens. In Plant Growth Promoting Rhizobacteria (pp. 25-67). Springer. DOI: 10.1007/978-981-10-7512-4_2
 • Sharma, A., Johri, B. N., & Sharma, A. K. (Eds.). (2021). Agriculturally Important Microbes for Sustainable Agriculture. Springer. DOI: 10.1007/978-981-15-9316-6
 • Vessey, J. K. (Ed.). (2018). Plant Growth-Promoting Rhizobacteria: Present Status and Future Prospects. Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-90306-0
 • Zahir, Z. A., Shah, M. K., & Naveed, M. (2019). Rhizobacteria and Their Biochemical Activities in Sustainable Agriculture. In Plant-Bacteria Interactions (pp. 49-69). Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-10638-0_3
 • Sturz, A. V., & Christie, B. R. (2019). Beneficial microbial allelopathies in the root zone: The management of soil quality and plant disease with rhizobacteria. In Allelopathy: Current Trends and Future Applications (pp. 169-188). Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-18966-9_9
 • Kucey, R. M. N. (2018). Biological Nitrogen Fixation. In Soil Microbiology, Ecology, and Biochemistry (pp. 333-367). Academic Press. DOI: 10.1016/B978-0-12-415955-6.00011-2
 • Adesemoye, A. O., & Kloepper, J. W. (2020). Plant-Microbes Interactions in Enhanced Fertilizer-Use Efficiency. In Microbial Strategies for Crop Improvement (pp. 157-181). Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-33372-6_8
 • Singh, J. S., Pandey, V. C., & Singh, D. P. (2020). Role of Microbes in Sustainable Agriculture and Environmental Health. In Microbes for Sustainable Development and Bioremediation (pp. 1-29). Springer. DOI: 10.1007/978-981-15-2423-3_1
 • Vessey, J. K., & González-López, J. (2020). Symbiotic Nitrogen Fixation: Beneficial Plant-Microbe Interactions and Agricultural Applications. In Nitrogen in Agriculture: Updates and Advances (pp. 251-276). Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-29687-9_9
 • Treder, W. (2017). Wykorzystanie biostymulatorów w produkcji roślinnej. Postępy w Ochronie Roślin, 57(3), 139-143.
 • Złotek, U., & Sułek, A. (2019). Mikroorganizmy jako biostymulatory wzrostu roślin. Prognozowanie, inżynieria i kontrola, 3, 94-103.
 • Cybulska, K., & Zaborowska, M. (2017). Biostymulatory w rolnictwie – możliwości zastosowania i perspektywy. Prognozowanie, inżynieria i kontrola, 1, 71-80.
 • Kucharski, J., Jastrzębska, E., & Kobierzyńska, M. (2018). Biopreparaty w rolnictwie ekologicznym. Postępy w Ochronie Roślin, 58(3), 126-130.
 • Pietr, S. J., Kowalska, J., & Mańkowski, D. R. (2018). Biologiczne preparaty nawozowe – nowe technologie wspierające produkcję roślinną. Postępy Nauk Rolniczych, 3, 17-25.
bacti-n

Bacti-N

Uwolnij azot naturalnie

Zobacz
bacti-p

Bacti-P

Uruchom potencjał fosforu i potasu w glebie

Zobacz

Aktualna oferta