Preparaty mikrobiologiczne

W rolnictwie coraz większą rolę odgrywają preparaty mikrobiologiczne, które stanowią alternatywę dla tradycyjnych metod ochrony i nawożenia roślin. Stosowanie biopreparatów w rolnictwie przyczynia się do odbudowy potencjału plonotwórczego gleby, poprawy jej struktury i żyzności oraz wspiera wzrost i rozwój roślin użytkowych.   Pokaż więcej

Preparat mikrobiologiczny – co to jest?

Intensyfikacja produkcji rolniczej niesie zagrożenia dla bioróżnorodności, poza tym przyczynia się do spadku żyzności gleb i produkcyjności roślin użytkowych. Przy obecnej intensyfikacji produkcji rolniczej i coraz częstszych zmianach klimatu wdrażane są rozwiązania, które mają na celu wspomaganie zdrowego wzrostu i rozwoju roślin, a także poprawę ich zdrowotności. Preparat biologiczny, inaczej preparat mikrobiologiczny to nowoczesne rozwiązanie w rolnictwie, którego aktywność oparta jest o działanie bakterii uruchamiających niedostępne formy składników pokarmowych, a także o pożyteczne grzyby. Biopreparat to idealne rozwiązanie w kontekście Zielonego Ładu, które stosuje się m.in. w celu przywrócenia równowagi mikrobiologicznej gleby. Ze stosowaniem preparatów mikrobiologicznych związana jest również biologiczna ochrona roślin. 

Preparaty mikrobiologiczne w uprawie roślin

W glebie pojawia się wiele wzajemnych reakcji na linii mikrobiom – roślina oraz mikrobiom – patogen, mikrobiom – czynniki abiotyczne i chemiczne. Stosowanie preparatów mikrobiologicznych wiąże się m.in. z odbudową mikrobiomu. Ważnym elementem warunkującym skuteczność biologicznych preparatów jest ich skład. Warto zwrócić uwagę na to, z jakich szczepów składają się preparaty mikrobiologiczne i w jakiej są koncentracji, poza tym ważny jest również producent preparatów opartych o mikroorganizmy. Preparaty oparte o pożyteczne mikroorganizmy wpływają korzystnie na rozwój systemu korzeniowego roślin, poza tym stosowanie tego rodzaju produktów zwiększa efektywność pobierania składników pokarmowych, a także wspiera zdrowy wzrost i rozwój roślin. 

Preparaty mikrobiologiczne a poprawa właściwości gleby

Istotnym zagrożeniem w ostatnich latach jest mniejsza aktywność biologiczna gleb, co wpływa niekorzystnie na zawartość materii organicznej, z czym wiąże się pogorszenie struktury gleby oraz mniejsza dostępność składników pokarmowych i wody. Stosowane preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie wpływają korzystnie na glebę. Wśród licznych zalet biologicznych preparatów warto zwrócić uwagę na:

 • rozkład resztek pożniwnych i materii organicznej, 
 • użyźnianie i spulchnianie podłoża, 
 • uczestnictwo w obiegu pierwiastków,
 • przywrócenie podłożu równowagi biologicznej. 

Produkty oparte o mikroorganizmy podnoszą również dostępność składników pokarmowych, odgrywając istotną rolę w usprawnianiu procesu nawożenia upraw. 

Praktycznie o zastosowaniu preparatów mikrobiologicznych

Aby mikrobiologiczne preparaty przyniosły oczekiwane efekty w gospodarstwie rolnym, ważne jest ich systematyczne stosowanie, poza tym biologiczny preparat do oprysków powinien być stosowany w odpowiednim terminie i warunkach. Termin stosowania preparatów biologicznych wpływających korzystnie na zdrowotność roślin uzależniony jest m.in. od: 

 • rodzaju uprawy,
 • poziomu wilgotności podłoża. 

W celu odpowiedniego przygotowania preparatu biologicznego do oprysku należy zalecaną dawkę produktu wymieszać w osobnym pojemniku z wodą na 1-2 godziny przez planowanym zastosowaniem. Przygotowany zgodnie z zaleceniami producenta preparat powinien zostać wykorzystany w ciągu 24 godzin od przygotowania. 

Mikrobiologiczne preparaty wsparciem w Zielonym Ładzie

Dostępne preparaty mikrobiologiczne cenione są za szerokie możliwości zastosowania w rolnictwie i pokrewnych działach gospodarki, do których zalicza się ogrodnictwo, czy też sadownictwo. Stosowanie preparatów biologicznych ma ogromne znaczenie w kontekście tzw. Zielonego Ładu – strategii UE obejmującej inicjatywy, które mają wpłynąć korzystnie na:

 • ciągłe zmiany klimatu,
 • środowisko naturalne,
 • rolnictwo i dziedziny pokrewne. 

Dzięki stosowanym w rolnictwie preparatom mikrobiologicznym możliwe jest kompleksowe wsparcie uprawy roślin w ramach zrównoważonego rozwoju. Stosowane preparaty są bezpieczne dla środowiska, poza tym wpływają korzystnie na plonowanie. Biopreparat wzmacnia również bioróżnorodność mikrobiologiczną i poprawia ekosystem. 

Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie – podział 

Znaczenie wykorzystywanych w rolnictwie preparatów mikrobiologicznych jest ogromne. Stosowane w rolnictwie biopreparaty dzieli się na:

 • biologiczne preparaty nawozowe,
 • stymulatory zdrowego wzrostu roślin,
 • użyźniacze gleby. 

Biologiczne preparaty nawozowe to efektywny sposób na dostarczanie roślinom uprawnym niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju składników odżywczych. Na szczególną uwagę zasługują bakterie wiążące azot atmosferyczny, z czym wiąże się redukcja kosztów nawożenia azotowego. Stymulatory zdrowego wzrostu roślin to rozwiązanie, które pozwala z kolei w naturalny sposób ograniczyć straty w plonach powodowane przez niekorzystne oddziaływanie czynników biotycznych i abiotycznych. Użyźniacze gleby przyspieszają proces mineralizacji i humifikacji resztek pożniwnych, stwarzając niekorzystne warunki do rozwoju chorób oraz żerowania szkodników uprawianych roślin. 

Preparaty mikrobiologiczne – wady i zalety stosowania

W celu zapewnienia uprawom ochrony przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników środowiskowych i niekorzystnymi zmianami w strukturze i stosunkach powietrzno-wodnych gleby warto stawiać na przyjazne środowisku rozwiązania. Stosowane coraz częściej preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie posiadają wiele zalet. Do najważniejszych zalet preparatów biologicznych zalicza się:

 • zwiększanie dostępności składników pokarmowych, 
 • aktywizację życia glebowego,
 • stymulację rozwoju systemu korzeniowego roślin,
 • tworzenie ochronnej powłoki mikrobiologicznej,
 • utrzymanie wysokiej zdrowotności roślin uprawnych.  

Bakterie wchodzące w skład produktów mikrobiologicznych posiadają też zdolność do gromadzenia nawet najmniejszych ilości wody, która następnie może być wykorzystana przez rośliny. Korzystając z preparatów mikrobiologicznych, należy zwrócić również uwagę na możliwe wady tego rodzaju rozwiązań, które mogą pojawić się w przypadku zbyt częstego ich stosowania lub stosowania w zbyt dużych dawkach. Należy więc bezwzględnie przestrzegać zaleceń producentów. Część z biologicznych preparatów do oprysków jest również wrażliwa na warunki pogodowe i wymaga stosowania na wilgotną glebę. 

Jak stosować preparaty mikrobiologiczne? 

Termin stosowania preparatów mikrobiologicznych powinien być powiązany z optymalnymi warunkami atmosferycznymi oraz fazą rozwojową roślin. Biologiczny preparat do oprysków stosuje się również w zależności od rodzaju uprawy. Stosując biopreparaty, unikać należy zbyt dużego nasłonecznienia, poza tym pamiętać należy także o odpowiedniej wilgotności podłoża. Należy również wiedzieć, by tego rodzaju produktów nie przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego oraz w miejscach, gdzie możliwy jest kontakt preparatu z wodą, żywnością oraz środkami ochrony roślin.

Jakie są zalety stosowania preparatów mikrobiologicznych? 

Wzrost znaczenia zrównoważonego rolnictwa składnia właścicieli gospodarstw rolnych nastawionych na produkcję roślinną do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań, które ograniczą potrzebę stosowania nawozów mineralnych, a przy tym zredukują liczbę zabiegów z wykorzystaniem chemicznych środków ochrony roślin. Preparat biologiczny posiada wiele zalet, do których zalicza się:

 • stymulację rozwoju pożytecznej mikroflory, 
 • ograniczanie populacji patogenów odpowiedzialnych za rozwój chorób roślin,
 • ochronę roślin przed agrofagami, 
 • działanie pobudzające rośliny do szybszego rozwoju,
 • brak karencji. 

Preparaty oparte o mikroorganizmy wpływają więc korzystnie na plonowanie poprzez zwiększenie potencjału plonotwórczego, poza tym wzmocnieniu ulega również różnorodność mikrobiologiczna. Ich stosowanie poprawia także metabolizm roślin, ponadto poprawia odporność roślin na niekorzystne oddziaływanie czynników środowiskowych, w tym na przymrozki lub wysokie temperatury, a także na pojawiające się niemal każdego roku niedobory wody.  

Gdzie kupić preparaty mikrobiologiczne? 

Stosowanie preparatów opartych o bakterie i grzyby wiąże się m.in. z obniżką kosztów ponoszonych na zakup drogich nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Wielu właścicieli gospodarstw rolnych zastanawia się, gdzie kupić produkty oparte o mikroorganizmy. Preparaty biologiczne wykorzystywane w rolnictwie do poprawy jakości gleby i odporności roślin na stres środowiskowy oferuje m.in. sklep internetowy, który prowadzi sprzedaż wysokiej jakości produktów posiadających liczne pozytywne opinie. Producentów rolnych zainteresowanych zakupem preparatów mikrobiologicznych zachęcamy do wypełniania znajdującego się na naszej stronie formularza kontaktowego, poza tym szczegółowa oferta preparatów mikrobiologicznych dostępna jest na stronie internetowej agrosonic.pl. Postaw na preparaty mikrobiologiczne od renomowanego producenta. Wybierz mikrobiologiczne preparaty wysokiej jakości, których zastosowanie pozwoli przywrócić glebie równowagę biologiczną i dostępność składników pokarmowych.

Ceny preparatów mikrobiologicznych 

Wysokiej jakości mikrobiologiczne preparaty nawozowe mogą różnić się ceną zakupu w zależności od miejsca, w którym produkt jest nabywany. Cena preparatów będących doskonałymi zamiennikami nawozów mineralnych uzależniona jest również od producenta, poza tym inny cennik na zakup preparatu może różnić się w zależności od wielkości opakowania z produktem. Aktualny cennik produktów sprawdzić można u wybranego doradcy. W tym celu wystarczy zostawić swoje dane kontaktowe, uzupełniając znajdujący się na stronie formularz kontaktowy. Biologiczne preparaty to doskonała okazja na zapewnienie równowagi mikrobiologicznej i wykorzystanie w pełni potencjału natury poprzez świadome stosowanie preparatów promujących zdrowy rozwój roślin.

Źródła

 • Borowski S., Dulcet E., Kaszkowiak J., Analiza kształtowania się temperatury w belach siana z dodatkiem preparatu mikrobiologicznego Inoculant 1155. Inżynieria Rolnicza. 2006, 12 (87), s. 25-32. 
 • Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Kulig B., Plonowanie pszenicy jarej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem oraz stosowania mikrobiologicznych preparatów poprawiających właściwości gleby. Fragmenta Agronomica. 2012, 29 (1), s. 60-69.
 • Kosicka D., Wolna-Maruwka A., Trzeciak M., Wpływ preparatów mikrobiologicznych na glebę oraz wzrost i rozwój roślin. Kosmos. Problemy nauk biologicznych. 2015, 64 (2), s. 327-335.
 • Martyniuk S., Księżak J., Ocena pseudomikrobiologicznych biopreparatów stosowanych w uprawie roślin. Polish Journal of Agronomy. 2011, 6, s. 27-33.
 • Martyniuk S., Skuteczne i nieskuteczne preparaty mikrobiologiczne stosowane w ochronie i uprawie roślin oraz rzetelne i nierzetelne metody ich oceny. Postępy Mikrobiologii. 2011, 50 (4), s. 321-328. 
 • Martyniuk S., Wytwarzanie preparatów mikrobiologicznych na przykładzie bakterii symbiotycznych roślin motylkowatych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 2010, 55 (4), s. 20-23.
 • Pszczółkowski P., Sawicka B., Wpływ stosowania fungicydów, preparatów mikrobiologicznych i wyciągów z ziół na kształtowanie plonu ziemniaka. Fragmenta Agronomica. 2018, 35 (1), s. 81-93.
 • Sulewska H., Ptaszyńska G., Reakcja kukurydzy uprawianej na ziarno na stosowanie preparatów mikrobiologicznych. Pamiętnik Puławski. 2005, 140, s. 271-285.

Biologiczne preparaty nawozowe

bacti-n

Bacti-N

Uwolnij azot naturalnie

Zobacz
bacti-p

Bacti-P

Uruchom potencjał fosforu i potasu w glebie

Zobacz

Użyźniacze gleby

tricho

Tricho

Przyśpiesz rozkład resztek pożniwnych

Zobacz

Stymulatory zdrowego wzrostu roślin

fungi

Fungi

Zdrowy rozwój roślin

Zobacz