Preparaty mikrobiologiczne w uprawie buraka cukrowego

Wymagania glebowe buraka cukrowego są wysokie, stąd też istotne jest utrzymanie stanowiska pod buraki w dobrej kulturze rolnej. Uprawa buraka cukrowego wymaga stanowisk zasobnych w próchnicę oraz ważne dla wzrostu i rozwoju roślin składniki pokarmowe. Aby sprostać tym wymaganiom, coraz częściej w rolnictwie stosowane są innowacyjne preparaty mikrobiologiczne.

Jak sprostać wymaganiom glebowym buraka cukrowego?

Najważniejszym celem uprawy buraka cukrowego jest osiągnięcie wysokiego plonu o pożądanej zawartości cukru. Wymagania glebowe buraka cukrowego są wysokie, stąd też roślina ta wymaga między innymi odpowiedniego nawożenia: 

  • azotem, 
  • potasem,
  • fosforem.

Istotne jest również nawożenie mikroelementami, zwłaszcza borem, manganem i cynkiem. Racjonalne nawożenie buraka zarówno makro-, jak i mikroelementami wpływa na wysokość plonu i na jego jakość.

W celu zapewnienia plantacjom buraków cukrowych odpowiednich warunków do prawidłowego wzrostu i rozwoju warto postawić na preparaty mikrobiologiczne. Pozwalają one utrzymać wysoki potencjał plonotwórczy roślin, wpływając jednocześnie korzystnie na środowisko.

Jakie preparaty mikrobiologiczne stosować w uprawie buraka cukrowego?

W uprawie buraka cukrowego warto postawić na oparte o pożyteczne mikroorganizmy preparaty mikrobiologiczne. W uprawie buraka cukrowego rozwiązanie to wpłynie korzystnie nie tylko na zdrowotność roślin, wspomagając ich zdrowy wzrost i rozwój, ale zwiększy też tolerancję buraka cukrowego na stresy biotyczne i abiotyczne. Dobrane odpowiednio do potrzeb buraka preparaty mikrobiologiczne stworzą również niekorzystne warunki do rozwoju groźnych chorób, do których należy chwościk buraka oraz do bytowania i żerowania szkodników buraka cukrowego. 

Bakterie Bacillus sp. w uprawie buraka cukrowego

uprawa buraka cukrowego
Szczególną rolę odgrywają produkty oparte o bakterie Bacillus, które wspomagają stworzenie warunków stanowiskowych dogodnych do uprawy buraków cukrowych.

Aby uprawa buraka cukrowego była rentowna, bardzo ważne jest zapewnienie roślinom optymalnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju warunków. Burak cukrowy jest rośliną bardzo wymagająca zarówno w odniesieniu do podaży składników pokarmowych na czele z azotem, jak i dostępności wody. Niezwykle ważny dla prawidłowego przebiegu procesów, od których zależy wysokość i jakość plonu buraków cukrowych, jest także uregulowany odczyn gleby. Właściwe dla tej uprawy pH powinno oscylować w granicach 6–6,5.

Taki odczyn jest także korzystny dla efektywności działania takich mikroorganizmów jak bakterie  Azotobacter spp. czy grzyby  rodzaju Trichoderma spp. Warto tutaj zwrócić uwagę na synergię oddziaływania mikroorganizmów, które nie tylko doraźnie dostarczają substancji odżywczych, ale także poprawiają strukturę i żyzność gleby. W kontekście tworzenia dogodnych dla buraka cukrowego warunków stanowiskowych jest nie do przecenienia.

Wracając do bakterii Bacillus sp., powinniśmy pamiętać, że wybrane szczepy tych bakterii mają niezwykle korzystny wpływ na odżywienie roślin fosforem, którego rola w uprawie buraków jest znacząca. Odpowiada on bowiem między innymi za rozwój korzeni, wiec niedobór fosforu skutkować może karłowaceniem buraków.  

Bakterie Bacillus sp. bardzo szybko się namnażają, wzmacniając jednocześnie bioróżnorodność mikrobiologiczną gleby. Bakteryjne preparaty nawozowe to innowacyjne rozwiązanie, które poprawi właściwości gleb, poza tym wpłynie korzystnie na wzrost i rozwój buraków cukrowych. 

Zalety stosowania Bacillus sp. w uprawie buraka cukrowego

Stosowane bakterie Bacillus sp. w rolnictwie dają wiele korzyści dla uprawianych roślin. Do najważniejszych zalet związanych ze stosowaniem bakterii fosforowych Bacillus sp. w uprawie buraka cukrowego zalicza się:

  • uruchamianie niedostępnych dla roślin form fosforu w glebie,
  • zapobieganie stratom potasu i zwiększanie ich dostępności w glebie,
  • wspomaganie zdrowego wzrostu i rozwoju buraków cukrowych, 
  • indukowanie naturalnych mechanizmów odporności roślin na stresy biotyczne. 

Preparaty mikrobiologiczne oparte o bakterie z rodzaju Bacillus sp. polepszają również strukturę gleby, wpływając jednocześnie na poprawę wielkości i jakości plonów. Tego rodzaju produkty to idealne rozwiązanie w kontekście Zielonego Ładu.

Kiedy wykorzystać bakterie Bacillus sp. w uprawie buraka cukrowego? 

Stosowane na plantacjach buraka cukrowego bakterie fosforowe, do których zalicza się niektóre szczepy bakterii Bacillus sp., w rolnictwie stanowią uzupełnienie dla tradycyjnych metod nawożenia. Stosuje się je m.in. w celu zapewnienia roślinom dostępu do niezbędnych dla ich prawidłowego wzrostu i rozwoju składników takich jak fosfor oraz potas. Tego rodzaju preparaty mikrobiologiczne pomagają w osiąganiu  wysokich plonów o pożądanej jakości. Oprysk gleby preparatem mikrobiologicznym wykonuje się podczas zespołu uprawek pożniwnych lub w zespole uprawek przedsiewnych, a także w okresie początkowych faz wzrostu roślin. 

Preparaty mikrobiologiczne z bakteriami Bacillus sp. dostępne w ofercie Agrosonic

W ofercie Agrosonic dostępne są preparaty mikrobiologiczne oparte o bakterie z rodzaju Bacillus sp., które są niezwykle wydajnym uzupełnieniem tradycyjnych metod nawożenia. Oferta obejmuje preparat Bacti-P, który może być traktowany jako częściowy substytut nawożenia mineralnego lub jako dodatkowa dawka fosforu i potasu. Specjaliści z Agrosonic polecają również preparat mikrobiologiczny Fungi, który dzięki zawartym w nim bakteriom pozwala na utrzymanie zdrowego i prawidłowego odżywiania buraków cukrowych. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie w pełni ich potencjału plonotwórczego. Dostępne w ofercie produkty wspomagają między innymi wzrost systemu korzeniowego. Poza tym zwiększają tolerancję roślin na stresy środowiskowe, w tym na okresowe niedobory wody.