Stymulatory zdrowego wzrostu roślin

Rośliny narażone są na różnego rodzaju stresy biotyczne i abiotyczne, a stosowane powszechnie nawozy mineralne i chemiczne środki ochrony roślin wpływają niekorzystnie zarówno na środowisko, jak i na jakość żywności. Rozwiązaniem powyższych problemów mogą okazać się stymulatory zdrowego wzrostu roślin przeznaczone dla różnych gatunków roślin uprawnych.  Pokaż więcej

Czym są stymulatory zdrowego wzrostu roślin?

Stosowany coraz częściej w gospodarstwach rolnych stymulator wzrostu roślin, inaczej biostymulator, to rozwiązanie, które wspomaga prawidłowy wzrost i rozwój roślin, poza tym zwiększa ich odporność na stresy biotyczne. Stosowanie stymulatorów wzrostu roślin wpływa również na ich potencjał plonotwórczy, a także na przyrosty masy. Stymulatory mogą być stosowane w uprawach:

 • zbóż,
 • kukurydzy,
 • rzepaku,
 • warzyw,
 • roślin okopowych. 

Tego rodzaju preparaty biologiczne mogą być stosowane w różnych fazach rozwojowych roślin, intensyfikując wzrost ich systemu korzeniowego, co dodatkowo zwiększa tolerancję roślin na okresowe niedobory wody.  

Kiedy stosować stymulatory wzrostu roślin?

Prawidłowo rozwijające się rośliny charakteryzuje również wysoka odporność na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych. Utrzymanie wysokiej zdrowotności i zwiększoną tolerancję na działanie stresów biotycznych i abiotycznych zapewnić może odpowiednio dobrany preparat biologiczny.

Termin stosowania stymulatorów wzrostu roślin uzależniony jest m.in. od gatunku rośliny i fazy rozwojowej, w jakiej się znajduje. Stymulator wzrostu dla roślin, do którego zalicza się m.in. preparat mikrobiologiczny Fungi, stosuje się w uprawie:

 • zbóż – od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego, 
 • rzepaku – jesienią od fazy 2-6 liści oraz wiosną po ruszeniu wegetacji,
 • kukurydzy – od początku wegetacji do fazy 9 liści, 
 • buraka cukrowego – od początku wegetacji do zakrycia rzędów.

W przypadku uprawy warzyw stymulatory wzrostu powinny być stosowane jeszcze przed ich zbiorem. 

Jak działają stymulatory wzrostu roślin?

Stosowane zgodnie z zaleceniami producenta stymulatory zdrowego wzrostu roślin oparte o bakterie z rodzaju Bacillus pozwalają na utrzymanie zdrowej uprawy, wykorzystując tzw. efekt osłony mikrobiologicznej. Ich stosowanie związane jest również z pobudzaniem naturalnych mechanizmów odpornościowych roślin. Zastosowany w odpowiednim terminie i dawce biopreparat przyczynia się poza tym do wzrostu odporności roślin na stresy biotyczne i abiotyczne.

Na uwagę zasługują również biopreparaty wykorzystywane przeciw szkodnikom upraw, które zawierają w swoim składzie entomopatogenne grzyby. 

Zalety stosowania biostymulatorów w uprawie roślin

Biostymulatory zawierają w składzie m.in. pożyteczne bakterie takie jak Bacillus oraz grzyby, do których zalicza się chociażby grzyby entomopatogenne. Zalet związanych ze stosowaniem biostymulatorów w rolnictwie jest wiele. Zalicza się do nich m.in.:

 • odbudowę prawidłowo funkcjonującego mikrobiomu roślin,
 • poprawę wzrostu i rozwoju roślin,
 • stymulację rozwoju korzeni, liści i kwiatów, 
 • zwiększenie odporności roślin na stresy biotyczne, 
 • wzbogacenie bioróżnorodności, 
 • poprawa jakości i wielkości osiąganych plonów,
 • ograniczenie degradacji gleb. 

Preparat biologiczny jest bezpieczny dla organizmów żywych i środowiska, poza tym stosowanie biostymulatorów powoduje zwiększenie powierzchni asymilacyjnej roślin. Na uwagę zasługuje również preparat biologiczny na pędraki, który stwarza niekorzystne warunki do rozwoju tego rodzaju szkodników.

Zdrowy wzrost i rozwój roślin dzięki preparatom mikrobiologicznym

Dzięki stosowaniu preparatów mikrobiologicznych możliwe jest uzyskanie zadowalających plonów przy ograniczeniu zużycia nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin. Innowacyjny stymulator wzrostu roślin dzięki swoim naturalnym właściwościom biostymulującym zapewnia zdrowy i niezakłócony wzrost oraz rozwój roślin, co przekłada się na maksymalne wykorzystanie ich potencjału plonotwórczego.

Działanie tego rodzaju preparatów zapewnia więc właścicielom gospodarstw rolnych kompleksowe wsparcie w uprawie roślin. Produkty oparte o bakterie i grzyby mogą być wykorzystywane zarówno w produkcji rolniczej, jak i w ogrodnictwie. 

Wpływ szczepów bakterii z rodzaju Bacillus sp. na plonowanie

Zmniejszanie się zasobów naturalnych spowodowane intensywną produkcją rolniczą wiąże się z koniecznością wprowadzania efektywnych technologii produkcji. Odpowiednio dobrany preparat biologiczny, w składzie którego znajdują się bakterie z rodzaju Bacillus, pozwoli osiągnąć satysfakcjonujące plony przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów na zabiegi agrotechniczne, co zwiększy efektywność ekonomiczną upraw.

Stosowanie biopreparatów zawierających w składzie szczepy bakterii z rodzaju Bacillus poprawi również wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny, co pozwoli na obniżenie dawek stosowanych nawozów. 

Stymulatory wzrostu roślin – alternatywa dla pestycydów chemicznych

Stosowane coraz częściej w rolnictwie i działach pokrewnych stymulatory zdrowego wzrostu roślin są doskonałą alternatywą dla pestycydów chemicznych. Biopreparaty te mają na celu zastąpienie konwencjonalnych środków ochrony roślin. Są one bezpieczne dla ludzi i środowiska naturalnego, a ich stosowanie ogranicza niekorzystne procesy zachodzące w glebie, co stwarza niekorzystne warunki do rozwoju chorób oraz żerowania organizmów szkodliwych. Przekłada się to na większe i lepsze jakościowo plony oraz na lepszą odporność upraw na niekorzystne czynniki zewnętrzne.

Jak należy stosować stymulatory wzrostu roślin?

Ważnym aspektem skuteczności stymulatorów wzrostu roślin jest ich właściwe stosowanie. Stosując doglebowy preparat mikrobiologiczny, należy przestrzegać zaleceń, jakie opracował producent. Stymulator wzrostu dla roślin ma wpłynąć na wzrost, rozwój i plonowanie roślin poprzez korzystny wpływ na zachodzące w nich procesy metaboliczne.

Sposób stosowania stymulatorów wzrostu roślin uzależniony jest od rodzaju uprawy. Szczegółowe informacje na temat stosowania stymulatorów wzrostu znaleźć można na etykiecie konkretnego produktu lub dołączonej do niego ulotce. W zależności od rodzaju stymulatora mogą to być inne dawki i sposób ich podawania. Najlepsze rezultaty daje stosowanie biopreparatów w pochmurny dzień, najlepiej w godzinach porannych lub późnym popołudniem. 

Jak długo działają stymulatory wzrostu roślin?

Stosowany coraz częściej w rolnictwie stymulator wzrostu roślin wzmacnia je, poza tym wpływa korzystnie na ich rozwój poprzez wspomaganie zachodzących w nich procesów fizjologicznych i biochemicznych. Należy mieć również na uwadze, że stosowany niezgodnie z zaleceniami producenta stymulator wzrostu dla roślin może przyczynić się do niekontrolowanego wzrostu roślin. Informacje na temat czasu działania stymulatorów wzrostu roślin podaje producent preparatu. 

Jak wspomóc zdrowy wzrost i rozwój roślin?

Prawidłowy wzrost i rozwój wspomóc może doglebowy preparat mikrobiologiczny. Jego działanie wiąże się z wspieraniem przyswajania składników pokarmowych, poza tym:

 • wzmacnia siły witalne roślin,
 • przyspiesza i reguluje procesy biochemiczne zachodzące w roślinach, 
 • buduje ich odporność na warunki stresowe. 

Stymulatory wzrostu są bezpieczne dla roślin, a ich wzrost i rozwój odbywa się dzięki naturalnym procesom. Rozwiązanie to będzie idealne dla właścicieli gospodarstw rolnych, którzy chcą mieć wysokiej jakości plony. 

Stymulatory wzrostu roślin to zwiększona tolerancja na stresy biotyczne

Intensywność działania czynników stresowych na rośliny uzależniona jest od podatności odmianowej i gatunkowej, a także od warunków klimatyczno-glebowych i nawożenia. Na rośliny niekorzystnie wpływają m.in. stresy biotyczne, które mogą przyczynić się do pogorszenia wielkości i jakości plonów. Stres biotyczny oznacza niekorzystne oddziaływanie czynników takich jak:

 • patogeny chorobotwórcze, 
 • szkodniki, 
 • rośliny konkurencyjne.

Preparat biologiczny to doskonały sposób na poprawę tolerancji roślin użytkowych na niekorzystne oddziaływanie czynników zewnętrznych. Rosnącą popularnością cieszą się również entomopatogenne grzyby, które stosuje się przeciwko szkodliwym owadom, ograniczając populację niepożądanych owadów. 

Stymulatory wzrostu roślin to wspomaganie zdrowego wzrostu i rozwoju

Stosowane coraz częściej przez rolników i sadowników biopreparaty wspierają prawidłowy wzrost i rozwój roślin, poza tym pozwalają na utrzymanie zdrowego i niezakłóconego odżywienia roślin. Przykładem takiego stymulatora wzrostu jest preparat Fungi, w skład którego wchodzą bakterie z rodzaju Bacillus. Pobudzają one uprawiane rośliny do intensywnego wzrostu poprzez zwiększenie powierzchni asymilacyjnej i rozwój systemu korzeniowego. 

Gdzie kupić stymulatory wzrostu roślin?

Wielu właścicieli gospodarstw rolnych zastanawia się, gdzie kupić wysokiej jakości stymulatory wzrostu roślin. Preparaty oparte o bakterie i grzyby oferuje m.in. sklep internetowy, który prowadzi sprzedaż produktów posiadających liczne pozytywne opinie. Klientów zainteresowanych zakupem tego rodzaju preparatów mikrobiologicznych zachęcamy do wypełnienia znajdującego się na stronie internetowej formularza kontaktowego.

Oferta stymulatorów wzrostu dla roślin dostępna jest również na stronie agrosonic.pl. Biopreparaty to doskonała okazja na wykorzystanie potencjału plonotwórczego poszczególnych gatunków roślin uprawnych. Wybierz stymulator wzrostu roślin od renomowanego producenta. Sprawdź pełną ofertę stymulatorów wzrostu roślin na agrosonic.pl.

Stymulatory wzrostu roślin – cena

Jednym z kluczowych elementów ekologicznej uprawy roślin jest zapewnienie im warunków niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Stosowanie biostymulatorów pobudza rośliny do pobierania składników pokarmowych, poza tym wzmacnia ich odporność i pozwala wykorzystać w pełni potencjał plonowania.

Wyróżniające się doskonałą jakością biopreparaty mogą różnić się ceną w zależności od producenta i wielkości opakowania, poza tym cena zakupu może być inna w zależności od miejsca zakupu stymulatora wzrostu roślin. Zakup biopreparatu to rozwiązanie, które zapewni roślinom uprawnym zdrowy wzrost i rozwój.

Aktualne ceny preparatów mikrobiologicznych sprawdzić można u wybranego doradcy.

Źródła

 • Świeżawska, B., et al. "Wpływ biostymulatorów na wzrost i rozwój roślin uprawnych." Postępy w Ochronie Roślin 56.4 (2016): 289-296.
 • Piotrowska, A., et al. "Biostymulatory – nowe narzędzie w ochronie roślin." Progress in Plant Protection 56.2 (2016): 168-175.
 • Komorowska D., Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. 2008, 69, s. 125-134.
 • Mickiewicz A., Mickiewicz B., Stosowanie środków produkcji w świetle nowych zasad integrowania ochrony roślin. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 2014, 16 (5), s. 160-168.
 • Calvo, P., et al. "Agricultural uses of plant biostimulants." Plant and Soil 383.1-2 (2014): 3-41.
 • Khan, M.I., et al. "Plant growth-promoting rhizobacteria: mechanisms and current prospects for utilization in agriculture." Journal of Pure and Applied Microbiology 9.1 (2015): 1-18.
 • Rouphael, Y., et al. "Plant biostimulants: physiological responses induced by protein hydrolyzed-based products and humic substances in plant metabolism." Scientia Horticulturae 196 (2015): 79-86.
 • Colla, G., et al. "Biostimulant action of a plant-derived protein hydrolysate produced through enzymatic hydrolysis." Frontiers in Plant Science 5 (2014): 448.
 • Ertani, A., et al. "Plant biostimulants: physiological and biochemical mode of action." Crop Science 56.3 (2016): 99-107.
 • Trevisan, S., et al. "Plant biostimulants: physiological responses elicited by protein hydrolysates and humic substances in plants." Scientia Horticulturae 242 (2019): 346-356.
 • Bulgari, R., et al. "Biostimulants application in horticultural crops under abiotic stress conditions." Agronomy 11.2 (2021): 370.
 • Lucini, L., et al. "Biostimulant activity of a plant-derived protein hydrolysate on the grapevine 'cultivar Sangiovese' through hormonal and nutritional pathways." Journal of Plant Growth Regulation 36.2 (2017): 329-342.
 • Juszczuk, I.M., et al. "Regulacja wzrostu i rozwoju roślin przez związki organiczne o działaniu biostymulacyjnym." Postępy w Ochronie Roślin 55.3 (2015): 117-124.
 • Gajc-Wolska, J., et al. "Wpływ nanocząstek na wzrost i rozwój roślin." EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne 27.2 (2020): 203-220.
 • Pichyangkura, R., and C. Kirdmanee. "Effect of chitosan on stimulating plant growth and controlling diseases of horticultural crops." In Horticultural Reviews, vol. 35, pp. 83-112. John Wiley & Sons, Inc., 2009.
 • Drobek, M., et al. "Biochemical changes in wheat plants induced by biostimulators." Journal of Elementology 21.3 (2016): 815-826.
 • Zandonadi, D.B., et al. "Plant growth-promoting characteristics of yeasts isolated from the phyllosphere and rhizosphere of Drosera spatulata Lab." Fungal Biology 116.5 (2012): 515-524.
fungi

Fungi

Zdrowy rozwój roślin

Zobacz

Aktualna oferta