Użyźniacze gleby

Z prawidłowym rozkładem resztek pożniwnych w postaci słomy wiąże się poprawa żyzności gleby. Resztki organiczne stanowią bowiem doskonałe źródło materii organicznej, a rośliny mające stały dostęp do składników pokarmowych stają się odporniejsze na negatywne oddziaływanie czynników zewnętrznych. Warto więc postawić na preparaty poprawiające żyzność gleby, które pozwolą zredukować nawożenie, wpływając jednocześnie na wielkość i jakość osiąganych plonów.  Pokaż więcej

Użyźniacze gleby

Znaczną część gleb w Polsce stanowią stanowiska o małej żyzności. W tym kontekście bardzo ważne jest sięganie po rozwiązania, które mają na celu zapewnienie roślinom uprawnym optymalnych warunków do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Użyźnianie gleby przy pomocy środków do użyźniania stanowi alternatywę dla stosowanych w rolnictwie nawozów syntetycznych. Innowacyjny produkt, do którego zalicza się preparat na resztki pożniwne, pomaga rozłożyć resztki pożniwne, poprawiając jednocześnie żyzność gleby. Stosowanie użyźniaczy gleby umożliwia również lepsze wykorzystanie przez rośliny składników pokarmowych z podłoża. 

Preparaty doglebowe. Dlaczego warto?

Żyzność gleby poprawić mogą specjalne użyźniacze gleby, które dzięki znajdującym się w ich składzie mikroorganizmom inicjują i przyspieszają procesy związane z przetwarzaniem resztek pożniwnych. Środek do użyźniania gleby to rozwiązanie, które:

 • podnosi zawartość próchnicy w glebie, 
 • optymalizuje pobieranie składników pokarmowych przez rośliny,
 • zwiększa odporność roślin na niedobory wody,
 • ogranicza występowanie patogenów zimujących w glebie. 

Odpowiednio dobrany środek na rozkład resztek pożniwnych poprzez poprawę żyzności gleby pomoże również zredukować nawożenie. Preparaty doglebowe doskonale sprawdzą się zarówno w uprawach konwencjonalnych, jak i w rolnictwie ekologicznym. 

Użyźniacze glebowe – skuteczne wsparcie wzrostu i rozwoju roślin

Bardzo ważnym aspektem w produkcji roślinnej jest rodzaj gleby w gospodarstwie oraz ilość zawartej w niej materii organicznej. Zawartość próchnicy w glebie wpływa bowiem na jej właściwości plonotwórcze. Tylko żyzna gleba jest w stanie zapewnić roślinom niezbędne do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju składniki pokarmowe.

Oprysk na resztki pożniwne preparatami opartymi o pożyteczne mikroorganizmy pomoże w odpowiedni sposób zagospodarować resztki pożniwne, które stanowią doskonałe źródło materii organicznej. Gleba charakteryzująca się wyższą zawartością materii organicznej posiada również lepsze właściwości powietrzno-wodne, poza tym sprzyja lepszemu rozwojowi systemu korzeniowego roślin.

Skutecznym wsparciem wzrostu i rozwoju roślin mogą okazać się preparaty poprawiające żyzność gleby, które zawierają w składzie mikroorganizmy przyspieszające mineralizację i humifikację resztek pożniwnych oraz podnoszące zawartość próchnicy.  

Preparaty poprawiające żyzność gleby – użycie

Materia organiczna wpływa na strukturę gleby, co jest korzystne zarówno na stanowiskach piaszczystych, jak i na glebach cięższych. Związki próchniczne mają wysoką pojemność wodną, co w znacznym stopniu zmniejsza zagrożenie suszą. Preparat do użyźniania gleby należy w odpowiedni sposób przygotować do użycia. W celu prawidłowego namnażania mikroorganizmów zalecaną dawkę produktu należy wymieszać z wodą na 1–2 godziny przed planowanym użyciem. Przygotowaną mieszaninę należy wykorzystać w terminie do 24 godzin od przygotowania.  

Naturalne użyźnianie gleby – co warto wiedzieć?

Systematyczne użyźnianie gleby jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie wielkości i jakości plonów. Zadbanie o odpowiedni poziom materii organicznej w glebie zapewni roślinom uprawnym niezbędne do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju składniki pokarmowe. Naturalne użyźnianie gleby:

 • przyspiesza procesy mineralizacji i humifikacji,
 • zwiększa pojemność sorpcyjną gleby,
 • ogranicza występowanie patogenów w glebie, 
 • podnosi zawartość próchnicy. 

Preparaty poprawiające żyzność gleby zwiększają również odporność roślin uprawnych na niedobory wody. 

Preparaty mikrobiologiczne poprawiające żyzność gleby – jak i kiedy je stosować? 

Celem stosowania preparatów mikrobiologicznych jest wspieranie rolników w produkcji wysokiej jakości żywności przy maksymalnym wykorzystaniu potencjału plonotwórczego roślin. Cieszące się coraz większą popularnością preparaty mające na celu użyźnianie gleby stosuje się na resztki pożniwne po zbiorach roślin. Środek na resztki pożniwne wykorzystuje się zarówno na rozdrobnioną słomę, jak i na ściernisko. Szczegółowe informacje na temat stosowania użyźniaczy gleby podaje producent na etykiecie dołączonej do każdego produktu.

Jak wspomóc rozkład słomy i niszczenie resztek pożniwnych?

Odpowiednio zagospodarowane resztki pożniwne mogą stanowić doskonałe źródło materii organicznej. Czynności te zwiększają zawartość próchnicy w glebie i poprawiają jej aktywność mikrobiologiczną. Jednym ze sposobów na użyźnianie gleby jest odpowiednio dobrany preparat na resztki pożniwne, który zwiększa jej zasobność w składniki pokarmowe i przyspiesza procesy rozkładu materii organicznej pozostawionej po zbiorach. Stosowanie naturalnych użyźniaczy przyczynia się do:

 • wyrównanych wschodów roślin, 
 • lepszego rozwoju ich systemu korzeniowego, 
 • zwiększenia bioróżnorodności gleby. 

Naturalne użyźnianie gleby to doskonały sposób na poprawę jakości stanowiska, a także na uzyskanie przez rośliny lepszej zdrowotności.  

Oprysk na resztki pożniwne – kiedy go wykonać?

Resztki pożniwne są niezwykle cennym źródłem nawożenia. Samo ich przyoranie nie jest jednak wystarczające, by dostarczyć do gleby niezbędne do wzrostu i rozwoju roślin składniki. Ważną rolę odgrywa m.in. zastosowany środek do użyźniania gleby oparty o pożyteczne mikroorganizmy glebowe. Oprysk na resztki pożniwne stosuje się po zakończeniu zbiorów wszystkich roślin uprawnych. Doskonale sprawdzi się zarówno w uprawie zbóż, jak i kukurydzy oraz rzepaku. Preparaty stosowane na resztki pożniwne wpływają korzystnie na zachodzące w glebie procesy. 

Jak przyspieszyć rozkład słomy?

Najważniejszym celem uprawy roślin jest uzyskanie wysokiego plonu o dobrych parametrach jakościowych. Cennym źródłem składników pokarmowych jest plon uboczny w postaci słomy. Rozkład słomy przyspieszyć może środek na resztki pożniwne. Rozwiązaniem na rozdrobnioną słomę mogą okazać się preparaty oparte o grzyby, które rozkładają pozostałą po zbiorze roślin uprawnych materię organiczną, wzbogacając glebę w dodatkowe ilości składników pokarmowych w przyswajalnych dla roślin formach. 

Dlaczego rozkład słomy jest ważny?

Oprócz głównego plonu rośliny uprawne pozostawiają na polu również plon uboczny w postaci słomy, która stanowi cenne źródło składników pokarmowych dla roślin następczych. Rozkład słomy odgrywa więc istotne znaczenie, biorąc pod uwagę naturalne użyźnianie gleby. Tempo rozkładu materii organicznej zależy m.in. od aktywności mikroorganizmów glebowych. Zastosowany po zbiorach środek na rozkład resztek pożniwnych przyspieszy rozkład słomy, co przyczyni się do wzrostu żyzności gleby, który z kolei wpłynie korzystnie na plonowanie roślin i opłacalność produkcji. 

Co stosować na ściernisko – polecane produkty

Pielęgnacja ścierniska wiąże się z wykonaniem szeregu czynności, które wpłyną korzystnie na strukturę gleby i wschody roślin następczych. Odpowiednio zagospodarowane ściernisko stanowi fundament, na którym buduje się przyszły plon. Na ściernisko warto stosować m.in. preparaty poprawiające żyzność gleby, które zawierają pożyteczne mikroorganizmy. Użyźniacze gleby poprawiają warunki glebowe po ich aplikacji, podnosząc poziom próchnicy w glebie. Stosowanie tego rodzaju produktów na ściernisko wpływa również pozytywnie na jego strukturę, poza tym zwiększa pojemność sorpcyjną.  

Stosowanie preparatów na resztki pożniwne po zbiorach zbóż, rzepaku i kukurydzy

Resztki pożniwne stanowią cenny rezerwuar materii organicznej i makro- oraz mikroelementów, dlatego powinny zostać w odpowiedni sposób zagospodarowane. Przy prawidłowym gospodarowaniu wymieszane z glebą i dobrze rozłożone resztki pożniwne zwiększają również możliwości magazynowania wody opadowej. Na rozdrobnioną słomę warto stosować preparaty na resztki pożniwne, które przyspieszą ich rozkład, co pozwoli zachować poziom deficytowej materii organicznej w glebie. 

Produkty na rozkład słomy nie zawierające azotu  

W celu przyspieszenia rozkładu słomy coraz częściej wykorzystywane są produkty, które nie zawierają azotu. Tego rodzaju produkty: 

 • przyspieszają mineralizację słomy,
 • zwiększają ilość dostępnych w glebie składników pokarmowych, 
 • mogą zastępować powszechnie stosowany na resztki pożniwne azot.

Stosowany coraz częściej przez rolników preparat do użyźniania gleby zawierający w składzie grzyby z rodzaju Trichoderma spp. może być z powodzeniem stosowany jako zamiennik azotu wykorzystywanego do przyspieszania rozkładu słomy.

Poprawa żyzności gleby dzięki szczepom grzybów

Wykorzystywane coraz częściej w rolnictwie użyźniacze glebowe zawierające szczepy grzybów poprawiają właściwości i żyzność gleby, co ma istotne znaczenie dla wielkości i jakości uzyskiwanych plonów. Środek do użyźniania gleby poprawia stan odżywienia roślin w składniki pokarmowe, poza tym znajdujące się w jego składzie pożyteczne grzyby doskonale radzą sobie na również na stanowiskach o nieuregulowanym odczynie.  

Czy stosowanie biopreparatów się opłaca?

Stosowanie biopreparatów, do których zalicza się m.in. naturalne użyźnianie gleby to rozwiązanie, które może okazać się opłacalną inwestycją. Biologiczne użyźniacze gleby pozwolą na lepsze zagospodarowanie resztek pożniwnych – stosowanie biopreparatów przyspiesza proces mineralizacji i humifikacji, co zwiększa dostępność składników pokarmowych powstałych przez rozkład masy organicznej. Takie działania niosą korzyści m.in. w postaci ograniczenia stosowania nawozów mineralnych. 

Najpopularniejsze użyźniacze gleby

W dobie intensyfikacji produkcji rolnej niezwykle przydatnym rozwiązaniem może okazać się preparat do użyźniania gleby. Na uwagę zasługuje oparty o grzyby z rodzaju Trichoderma spp. preparat Tricho, którego stosowanie staje się coraz bardziej powszechne dzięki wysokiej skuteczności i opłacalności.

Oprócz użyźniaczy gleby na uwagę zasługują również biopreparaty zawierające w składzie grzyby entomopatogenne. Znajdujące się w składzie preparatów entomopatogenne grzyby są ważnym czynnikiem ograniczającym populację szkodliwych owadów. 

Biologiczne użyźniacze gleby

Nawożenie gleby jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o wielkości i jakości uzyskiwanych plonów. Biologiczne użyźniacze gleby oparte o pożyteczne mikroorganizmy przywracają naturalne zdolności stanowiska do efektywnego odżywiania poszczególnych gatunków uprawianych roślin. Naturalne użyźnianie gleby przyczynia się również do wzrostu odporności roślin na pojawiające się niemal każdego roku niedobory wody. 

Jak poprawić urodzajność gleby?

Gleba to element skorupy ziemskiej, który powinien dostarczać roślinom cenne składniki pokarmowe. Jednym ze sposobów poprawy urodzajności stanowisk przeznaczonych pod uprawę roślin użytkowych jest naturalne użyźnianie gleby. Wybierając użyźniacz gleby, szczególną uwagę należy zwrócić na jego skład. Istotne jest również przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących sposobu dawkowania i stosowania preparatów mikrobiologicznych poprawiających żyzność gleby. 

Gdzie kupić użyźniacze gleby? 

Wybierając użyźniacze glebowe, należy zastanowić się nad potrzebami pokarmowymi roślin uprawnych, poza tym warto zwracać uwagę na opinie, jakie mają poszczególne produkty. Wysokiej jakości preparaty doglebowe to doskonała okazja do poprawy żyzności gleby. Gdzie kupić preparaty naturalnie użyźniające glebę?

Dobrej jakości preparaty na resztki pożniwne zaoferować może m.in. sklep internetowy, który prowadzi sprzedaż wysokiej jakości produktów opartych o pożyteczne mikroorganizmy. Warto wybierać preparaty poprawiające żyzność gleby od renomowanego producenta. Pełna oferta użyźniaczy gleby dostępna jest na agrosonic.pl

Ceny użyźniaczy gleby 

Zakup preparatów do użyźniania gleby to rozwiązanie, które może przynieść wiele korzyści. Wybierając preparaty poprawiające żyzność gleby, uwagę wielu właściciel gospodarstw rolnych przyciąga m.in. cena. Uzależniona jest ona od producenta, poza tym cena może być inna w zależności od miejsca zakupu preparatu i wielkości opakowania. Aktualny cennik preparatów do użyźniania gleby sprawdzić można u wybranego doradcy.

Źródła

 • Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Kulig B., Plonowanie pszenicy jarej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem oraz stosowania mikrobiologicznych preparatów poprawiających właściwości gleby. Fragmenta Agronomica. 2012, 29 (1), s. 60-69.
 • Kotwica K., Jaskulska I., Jaskulski D., Gałęzewski L., Walczak D., Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu. Fragmenta Agronomica. 2011, 28 (3), s. 53-62. 
 • Martyniuk S., Księżak J., Ocena pseudomikrobiologicznych biopreparatów stosowanych w uprawie roślin. Polish Journal of Agronomy. 2011, 6, s. 27-33. ski K., Wpływ użyźniacza glebowego na skład florystyczny i plonowanie mieszanek kostrzycy Brauna z koniczyną łąkową i lucerną mieszańcową. Łąkarstwo w Polsce. 2010, 13, s. 157-166. 
 • Sosnowski J., Wpływ użyźniacza glebowego stosowanego w uprawie Lolium perenne L. Dactylis glomerata L. i Festuca pratensis Huds. na względną wartość pokarmową (RFV) paszy. Fragmenta Agronomica. 2012, 29 (3), s. 136-143. 
 • Sulewska H., Szymańska G., Pecio A., Ocena efektów stosowania użyźniacza glebowego UGmax w uprawie kukurydzy na ziarno i kiszonkę. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 2009, 54 (4), s. 120-124.
 • Zarzecka K., Gugała M., Plonotówrcze działanie użyźniacza glebowego UGmax w uprawie ziemniaka. Inżynieria Ekologiczna. 2012, 28, s. 144-148. 
 • Juo, A.S.R., et al. "Effects of organic waste amendments on some properties of a tropical alfisol." Geoderma 41.3-4 (1987): 231-247.
 • Osvald, H. "Soil amendments and their role in soil fertility management." Soil Science and Plant Nutrition 61.1 (2015): 143-153.
 • Kogut, T. "Użyźniacze – nowe narzędzie w agrochemii." Fragmenta Agronomica 31.1 (2014): 20-28.
 • Bakker, M.G., et al. "Soil microbial community composition and land use history in cultivated and grassland ecosystems of coastal Oregon." Soil Biology and Biochemistry 37.8 (2005): 1731-1745.
 • Choudhury, A.T.M.A., and M.K. Kennedy. "Nitrogen fertilizer losses from rice soils and control of environmental pollution problems." Communications in Soil Science and Plant Analysis 26.1-2 (1995): 467-478.
tricho

Tricho

Przyśpiesz rozkład resztek pożniwnych

Zobacz

Aktualna oferta