Nawozy NPK

NPK to skrót oznaczający trzy kluczowe składniki pokarmowe niezbędne dla roślin: azot (N), fosfor (P) i potas (K). Te substancje odżywcze stanowią fundament prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, a ich niedobór może znacznie obniżyć jakość i wielkość plonów. Nawozy NPK mogą mieć różne proporcje składników, co pozwala na ich dostosowanie do konkretnych potrzeb różnych roślin uprawnych, rodzajów gleb oraz faz wzrostu upraw. Na opakowaniach nawozów NPK znajduje się zazwyczaj zapis z trzema liczbami, które oznaczają procentową zawartość każdego składnika odżywczego w nawozie. Pokaż więcej

Jakie jest zastosowanie nawozów NPK?

Nawozy NPK są powszechnie stosowane w rolnictwie. Dostarczają roślinom odpowiednie ilości azotu, fosforu i potasu, by zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój. 

Zalety stosowania nawozów NPK

Nawozy NPK są uniwersalne i odpowiednie do nawożenia różnorodnych grup roślin. Wpływają korzystnie na rozwój roślin, zapewniając szybszy wzrost oraz zwiększoną odporność. W porównaniu z kompostem czy obornikiem mają sprecyzowane wartości substancji odżywczych, a także są biologicznie czyste. Wykorzystanie nawozów wieloskładnikowych może przyczynić się do zwiększenia plonów i poprawy jakości upraw.

Dlaczego warto wybrać wieloskładnikowe nawozy NPK?

Nawozy NPK umożliwiają dostarczenie wszystkich niezbędnych makroelementów w jednym zabiegu, co pozwala zredukować koszty i nakłady pracy.

Nawożenie NPK – wady

Stosowanie samych nawozów NPK może okazać się niewystarczające, dlatego należy również dostarczać mikroelementów, takich jak wapń (Ca), magnez (Mg), siarka (S) oraz bor (B), które odgrywają kluczową rolę w procesach życiowych roślin. 

Rodzaje nawozów mineralnych NPK

 • Nawóz NPK granulowany

Nawóz NPK granulowany miesza się z glebą – pod wpływem wilgoci uwalnia substancje odżywcze, wzbogacając ziemię. Stosuje się go zazwyczaj wczesną wiosną, by dostarczyć roślinom składników na początku wegetacji.

 • Nawóz NPK dolistny

Nawozy NPK w formie dolistnej są aplikowane bezpośrednio na liście roślin. Są szczególnie skuteczne w przypadku niedoborów pokarmowych, ponieważ umożliwiają szybkie dostarczenie składników odżywczych.

Nawozy NPK – kiedy należy je stosować?

 • Nawożenie wiosenne i jesienne

Nawozy NPK z wysoką zawartością azotu należy stosować od wiosny do drugiej połowy lata, natomiast nie powinno się ich aplikować pod koniec lata ani jesienią. W okresie kwitnienia warto postawić na nawozy z większą ilością fosforu. Potas i fosfor pozytywnie wpływają na zimotrwałość roślin, dlatego nawozy NPK z ich wysokim stężeniem należy aplikować jesienią.

 • Jak często nawozić nawozami NPK?

Częstotliwość nawożenia zależy od potrzeb rośliny uprawnej, zawartości poszczególnych pierwiastków w glebie oraz ich stężenia w nawozie. Dobierając dawki, należy przestrzegać zaleceń producenta.

Nawozy mineralne NPK – sposób stosowania

Aplikację nawozów NPK można przeprowadzić na różne sposoby, dostosowane do formy nawozu oraz specyficznych wymagań roślin. Nawozy w formie dolistnej nakładane są bezpośrednio na liście upraw, podczas gdy nawozy granulowane aplikuje się na podłoże.

Skład nawozów NPK

Nawozy NPK zawierają trzy podstawowe składniki odżywcze roślin:

 • azot (N) w postaci azotanów lub soli amonowych,
 • fosfor (P) w postaci pięciotlenku fosforu,
 • potas (K) w postaci tlenku potasu. 

Dodatkowo mogą zawierać takie mikroelementy jak:

 • wapń (Ca),
 • magnez (Mg),
 • siarka (S),
 • bor (B).

Działanie nawozów NPK

Azot pełni kluczową funkcję w produkcji białek czy enzymów, stanowiąc fundamentalny składnik odżywczy. Wspiera tworzenie liści i łodyg oraz stymuluje wzrost roślin, wpływając na intensywność procesu fotosyntezy oraz ogólną wydajność upraw.

Fosfor odgrywa istotną rolę w procesach energetycznych roślin. Jest niezbędny do wykorzystania energii słonecznej, produkcji oraz transportu związków energetycznych. Nawozy fosforowe mają pozytywny wpływ na rozwój korzeni, kwitnienie, tworzenie owoców i nasion.

Potas jest kluczowym czynnikiem regulującym procesy wodne w roślinach, co umożliwia im utrzymanie właściwego bilansu wody. Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania enzymów roślinnych i reguluje procesy metaboliczne. Nawozy potasowe mają korzystny wpływ na odporność roślin, ich zdolność do magazynowania energii, wytrzymałość na stresy środowiskowe, a także  zapewniają zdrowy wzrost.

Efektywność stosowania nawozów NPK

Odpowiednie stosowanie nawozów NPK może przyczynić się do zwiększenia plonów i poprawy jakości upraw. Ważne jest unikanie nadmiernej podaży poszczególnych pierwiastków, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne, a także obniżyć efektywność nawożenia.

Jaki wieloskładnikowy nawóz mineralny wybrać?

Przy wyborze nawozu NPK należy kierować się przede wszystkim proporcją poszczególnych substancji odżywczych, która powinna być dobrana odpowiednio do potrzeb danej rośliny uprawnej oraz zasobności gleby. 

Nawozy NPK, a różne typy gleb

Nawozy NPK należy dostosować do zasobności gleby, aby zapewnić roślinom odpowiednią ilość składników odżywczych i uniknąć nadmiernego nawożenia, które może mieć negatywne skutki.

Wpływ nawozów NPK na plony

Odpowiednie nawożenie nawozami NPK może pozytywnie wpłynąć na ilość i jakość plonów.

Nawozy NPK – przechowywanie

Nawozy NPK należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta, aby zachować ich skuteczność i bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo nawozów NPK

Stosując nawozy NPK, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć ryzyka skażenia środowiska. Nawozy wieloskładnikowe, stosowane zgodnie z zaleceniami, są w pełni bezpieczne i nie powodują szkód.

Opinie o nawozach NPK

Nawozy NPK cieszą się pozytywnymi opiniami ze względu na ich korzystny wpływ na plony i jakość upraw. Rolnicy i ogrodnicy doceniają ich formę, umożliwiającą dostarczenie wielu składników odżywczych przy jednym zabiegu.

Ceny nawozów NPK

Ceny nawozów NPK mogą różnić się w zależności od formy, marki, zawartości składników odżywczych, a także pojemności opakowania.

Gdzie kupić nawozy NPK?

Nawozy NPK Agrosonic można zakupić poprzez kontakt za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej, a także poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Nawozy NPK dostępne w ofercie Agrosonic

Agrosonic oferuje nawozy NPK w różnych proporcjach poszczególnych pierwiastków, dzięki czemu można je dostosować do potrzeb konkretnej uprawy i gleby.

Bibliografia

 • Zawartka, L., & Ulatowska, D. (1995). Wpływ nawozu NPK zawierającego KH2PO4 [NPK [KH2PO4]] na plon i skład chemiczny roślin warzywnych. Cz. II. Kapusta. Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis. Agricultura, (61), 201-206.
 • Gembarzewski, H., & Korzeniowska, J. (1994). Propozycja relacji składników N: P: K w doglebowych nawozach wieloskładnikowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, (677 Chemia-nieorganiczne związki fosforowe: referaty i komunikaty na XV Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1994), 70-77.
 • Trześniowski, W. (1987). Badania termiczne nawozu NPK o składzie 8-24-24. 30 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, (30), 89-107.
 • Ulatowska, D., & Zawartka, L. (1996). Wpływ różnych form nawozów fosforowo-potasowych na zawartość azotanów w cebuli. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 440.
 • Zawartka, L., Ulatowska, D., & Kowalski, S. (1996). Działanie zróżnicowanego nawożenia fosforem i potasem na zawartość azotanów w owocach pomidora. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 440.
 • Zawartka, L., Ulatowska, D., & Huszcza-Ciołkowska, G. (1994). Wpływ nawozu NPK (KH 2 PO 4) na plon i skład chemiczny roślin w trzyletnim doświadczeniu polowym. Część 1, Plon i skład chemiczny jęczmienia, fasoli i pszenżyta. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, (677 Chemia-nieorganiczne związki fosforowe: referaty i komunikaty na XV Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1994), 142-151.
 • Zawartka, L., Ulatowska, D., & Huszcza-Ciołkowska, G. (1994). Wpływ nawozu NPK (KH 2 PO 4) na plon i skład chemiczny roślin w trzyletnim doświadczeniu polowym. Część 2, Plon i skład chemiczny jęczmienia, fasoli i pszenżyta chemiczny jęczmienia, fasoli i pszenżyta. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, (677 Chemia-nieorganiczne związki fosforowe: referaty i komunikaty na XV Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1994), 152-158.
 • Koc, J. (1997). Wpływ wieloletniego stosowania gnojowicy i nawozów mineralnych (NPK) na zawartość manganu w glebach i roślinach. Biuletyn Magnezologiczny, 1(02), 28-36.
 • Koter, M., & Siemaszkiewicz, R. (1978). Opłacalność stosowania wysokich dawek nawozów mineralnych (NPK) na pastwiskach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 210.
 • Singh, B., Pathak, K., Boopathi, T., & Deka, B. (2010). Vermicompost and NPK Fertilizer Effects on Morpho-Physiological Traits of Plants, Yield and Quality of Tomato Fruits:(L.). Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 73(1), 77-86.
 • Matyka, M. (2020). Stan aktualny i tendencje zmian oraz wzajemne powiązania zużycia nawozów mineralnych NPK i plonowania zbóż w ujęciu globalnym. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 22(3), 167-174.
 • Ruszkowska, M., Rebowska, Z., Kusio, M., Sykut, S., & Wojcikowska-Kapusta, A. (1983). Dynamika i bilans mikroelementów w warunkach zróżnicowanego nawożenia NPK i Ca w doświadczeniu lizymetrycznym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 242.
 • Wiater, J., & Chwil, S. (2001). Dynamika mineralnych form azotu w glebie lekkiej nawozonej nawozami wieloskladnikowymi [NPK] i magnezowo-wapniowymi. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Agricultura, 89, 181-186.
 • Rusnak, J. (1978). Wpływ nawadniania oraz zróżnicowanych dawek nawozów mineralnych (NPK) na system korzeniowy podkładek wegetatywnych jabłoni typu MM 106 uzyskiwanych w mateczniku. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 199.
 • Dziezycowa, D. (1976). Wpływ nawadniania, różnych dawek NPK i różnego stosunku N; P; K na wysokość i jakość plonu buraków cukrowych, buraków pastewnych i ziemniaków. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 181.

Aktualna oferta