Nawozy mineralne

Nawozy mineralne, nazywane również sztucznymi, są substancjami chemicznymi stosowanymi w uprawach rolniczych, ogrodniczych i warzywniczych. Mają one na celu wzbogacenie gleby w składniki pokarmowe niezbędne dla rozwoju roślin oraz poprawienia jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Istnieje wiele rodzajów nawozów mineralnych (nawozy jednoskładnikowe i wieloskładnikowe), które zawierają różne związki chemiczne takie jak azot, fosfor, potas, wapń, magnez, bor, siarka itp. Dzięki tak różnorodnym składnikom nawozy mineralne mogą spełniać wiele funkcje w roślinach i glebie. Pokaż więcej

Nawozy azotowe

Nawozy azotowe są niezwykle ważne dla wzrostu roślin i zwiększenia plonu. Mogą występować w różnych formach:

 • azotanowej,
 • amonowej
 • amidowej.

Nawóz azotowy w formie azotanowej jest preferowany przez rośliny, ale może ulegać wymywaniu z gleby, podczas gdy forma amonowa jest bardziej stabilna, ale mniej ruchliwa w glebie. Przykłady nawozów azotowych to saletra amonowa, mocznik i RSM.

Nawozy fosforowe

Nawozy fosforowe są niezwykle istotne dla roślin, ponieważ fosfor jest kluczowym składnikiem odżywczym, niezbędnym do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Fosfor pełni ważną rolę w procesie fotosyntezy, energii komórkowej, rozwoju korzeni, kwitnienia i dojrzewania owoców. Nawozy fosforowe stosowane w rolnictwie dostarczając roślinom ten niezbędny pierwiastek, poprawiają wydajność i plonowanie upraw.

Popularne rodzaje nawozów fosforowych to:

 • superfosfat prosty 19%,
 • superfosfat potrójny TSP 46%,
 • fosforan amonu DAP 18-46,
 • fosforan amonu MAP 12-52,

Stosowanie odpowiednich nawozów fosforowych może pomóc w utrzymaniu zdrowych i wysokich plonów.

Nawozy potasowe

Nawozy potasowe są niezwykle ważne dla zdrowego wzrostu i rozwoju roślin. Zawierają one składnik odżywczy – potas, który pełni kluczową rolę w regulacji procesów metabolicznych, wzmocnieniu odporności roślin oraz zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania ich tkanek i komórek. Nawozy potasowe są szczególnie istotne dla roślin uprawnych, takich jak zboża, owoce, warzywa i rośliny strączkowe, ponieważ potas wpływa na jakość plonów, system korzeniowy, jakość owoców oraz odporność na stresy środowiskowe. W praktyce rolniczej stosuje się różne rodzaje nawozów potasowych. Zaliczamy do nich:

 • sól potasowa 60% (chlorek potasu),
 • siarczan potasu,

Rodzaj nawozów potasowych należy dostosować do konkretnych potrzeb glebowych i wymagań uprawnych.

Nawozy wapniowe

Wapń zawarty w nawozach wapniowych jest ważnym składnikiem dla wielu procesów metabolicznych w roślinach. Nawożenie wapniem może pomóc w regulacji pH gleby i poprawieniu jej struktury. Nawóz wapniowy może być stosowany, gdy gleba ma niedobór wapnia lub wymaga jego podniesienia.

Nawóz wieloskładnikowy

Nawozy wieloskładnikowe zawierają różne składniki pokarmowe w jednym produkcie, na przykład azot, fosfor i potas (NPK). Są one stosowane w celu dostarczenia roślinom kompleksowego zapotrzebowania na składniki odżywcze.

Nawozy magnezowe

Nawozy magnezowe dostarczają roślinom magnezu, który jest niezbędny dla procesu fotosyntezy i syntezy chlorofilu. Magnez pomaga utrzymać odpowiedni kolor liści i ma pozytywny wpływ na ogólny wzrost roślin.

Zalety stosowania nawozów mineralnych

Stosowanie nawozów mineralnych ma wiele zalet. Zapewniają one roślinom niezbędne składniki pokarmowe w optymalnych proporcjach, co sprzyja ich zdrowemu wzrostowi i rozwojowi. Nawozy mineralne mogą zwiększać plony, poprawiać jakość upraw i wzmacniać odporność roślin na stres środowiskowy.

Nawożenie mineralne – wady

Pomimo swoich zalet, nawozy mineralne mają pewne wady. Nadmierna dawka nawozów może prowadzić do zanieczyszczenia środowiska, zwłaszcza wód gruntowych, jeśli nie są stosowane zgodnie z zaleceniami. Ponadto nieprawidłowe stosowanie nawozów może prowadzić do nadmiernego gromadzenia się składników w glebie, co może wpływać negatywnie na jej strukturę i funkcje ekosystemowe. W związku z tym zawsze należy przestrzegać zaleceń zawartych w etykietach dołączonych do nawozów.

Jakie jest zastosowanie nawozów sztucznych?

Nawozy sztuczne są szeroko stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie i warzywnictwie. Są one używane do wzbogacenia gleby w składniki pokarmowe i poprawienia jej jakości, co przekłada się na wzrost i rozwój zdrowych roślin oraz zwiększenie plonu.

Nawóz mineralny – podstawowe zasady nawożenia

Przy stosowaniu nawozów mineralnych istnieje kilka podstawowych zasad, które warto przestrzegać. Należy dostosować nawożenie do wymagań konkretnych gatunków roślin i fazy ich rozwoju. Warto również uwzględnić skład gleby i ewentualne niedobory składników pokarmowych, aby dostarczyć roślinom brakujące substancje. Regularne i prawidłowe nawożenie zgodnie z zaleceniami może pomóc utrzymać zdrowe rośliny i optymalny wzrost.

Efektywność stosowania nawozów mineralnych

Stosowanie nawozów mineralnych może przyczynić się do zwiększenia efektywności upraw i uzyskania wyższych plonów. Poprawa jakości gleby i dostarczenie roślinom niezbędnych składników odżywczych może przekładać się na lepsze rezultaty uprawy.

Nawozy mineralne – przechowywanie

Nawóz mineralny powinien być przechowywany w odpowiednich warunkach, aby zachować wysoką skuteczność i bezpieczeństwo. Przechowywanie powinno odbywać się w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od wilgoci i źródeł ognia. Należy unikać składowania nawozów w pobliżu substancji łatwopalnych lub łatwo reagujących z nimi. Ważne jest również, aby zachować odpowiednią segregację różnych rodzajów nawozów i zapobiec ewentualnym reakcjom chemicznym między nimi.

Co oznaczają skróty na opakowaniach nawozów rolniczych?

Na opakowaniach nawozów mineralnych mogą występować różne skróty i oznaczenia, które informują o ich składzie i właściwościach. Przykłady takich skrótów to:

 • N (azot),
 • P (fosfor),
 • K (potas),
 • Ca (wapń),
 • Mg (magnez),
 • S (siarka).

Skróty te wskazują na obecność określonych składników w danym nawozie i pomagają rolnikom i ogrodnikom w wyborze odpowiednich nawozów dla swoich upraw.

Czy nawozy mineralne są szkodliwe?

Nawozy mineralne mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia, jeśli są niewłaściwie stosowane lub nadużywane. Nadmierne nawożenie może prowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych i powodować negatywne skutki dla ekosystemów wodnych. Ponadto nieprawidłowe stosowanie nawozów może prowadzić do zubożenia gleby i zwiększenia ryzyka erozji gleby. Dlatego ważne jest stosowanie nawozów zgodnie z zaleceniami producenta i uwzględnianie specyfiki danego środowiska uprawnego.

Produkcja nawozów rolniczych w Polsce

Produkcja nawozów rolniczych w Polsce jest dobrze rozwinięta i odgrywa istotną rolę w rolnictwie. Polska posiada kilka dużych zakładów, które specjalizują się w produkcji różnorodnych rodzajów nawozów sztucznych, takich jak nawozy azotowe, fosforowe i potasowe. Branża nawozowa w Polsce jest strategiczna dla zapewnienia efektywnego i zrównoważonego rozwoju rolnictwa, dostarczając rolnikom niezbędne składniki odżywcze do optymalnego wzrostu i plonowania roślin. Ponadto polscy producenci nawozów sztucznych często dostosowują swoje produkty do specyficznych potrzeb i warunków glebowych panujących w kraju.

Gdzie kupić i dostępność nawozów mineralnych – Agrosonic

Agrosonic to jedno z miejsc, gdzie można zakupić nawozy mineralne. Agrosonic oferuje szeroki wybór nawozów mineralnych, które są dostępne dla rolników i ogrodników. Można skontaktować się z doradcą firmy Agrosonic w celu uzyskania informacji na temat konkretnych nawozów i ich dostępności.

Cena nawozów mineralnych

Ceny nawozów mineralnych mogą się różnić w zależności od rodzaju nawozu, składu, producenta oraz aktualnej sytuacji na rynku. W celu otrzymania oferty cenowej na konkretne nawozy rolnicze należy skontaktować się z doradcą firmy Agrosonic.

Źródła

 • Różański S., et al. (2018). Wpływ nawożenia mineralnego na plonowanie roślin uprawnych. Fragmenta Agronomica, 35(4), 115-123.
 • Sobczyk W., et al. (2019). Skuteczność nawożenia mineralnego w uprawie rzepaku ozimego. Acta Scientiarum Polonorum Agricultura, 18(1), 99-108.
 • Kowalska J., et al. (2020). Wpływ stosowania nawozów mineralnych na plonowanie i zawartość składników pokarmowych w roślinach pastewnych. Prace i Materiały Zootechniczne, 68(3), 89-100.
 • Baran S., et al. (2017). Ocena skuteczności nawożenia mineralnego w uprawie kukurydzy na glebach lekkich. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 612, 97-106.
 • Głąb T., et al. (2018). Wpływ dawek nawozów mineralnych na plonowanie i jakość zbóż ozimych. Progress in Plant Protection, 58(4), 216-225.
 • Guz Ł., et al. (2019). Skuteczność stosowania nawozów mineralnych w uprawie ziemniaka. Acta Scientiarum Polonorum Agricultura, 18(4), 79-88.
 • Lewicki W., et al. (2020). Zastosowanie nawozów mineralnych w uprawie warzyw szklarniowych. Folia Horticulturae, 32(1), 67-76.
 • Adamczewski K., et al. (2017). Wpływ nawożenia mineralnego na plonowanie i jakość nasion bobiku (Vicia faba L.). Fragmenta Agronomica, 34(2), 52-62.
 • Lipińska L., et al. (2018). Skuteczność stosowania nawozów mineralnych w uprawie pszenicy jarej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 609, 99-108.
 • Janicka-Russak M., et al. (2019). Wpływ nawożenia mineralnego na transport jonów w korzeniach roślin. Acta Agrophysica, 26(4), 527-538.
 • Gajc-Wolska J., et al. (2020). Wpływ nawożenia mineralnego na jakość i plonowanie roślin uprawnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 615, 115-126.
 • Kaczorowska Z., et al. (2017). Skuteczność stosowania nawozów mineralnych w uprawie sadzonek warzyw. Progress in Plant Protection, 57(1), 45-54.
 • Szarlip P., et al. (2018). Wpływ nawożenia mineralnego na skład chemiczny gleby i plonowanie roślin ozdobnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 611, 139-148.
 • Stawicka A., et al. (2019). Skuteczność nawożenia mineralnego w uprawie truskawki. Folia Horticulturae, 31(2), 77-86.
 • Klimek-Kopyra A., et al. (2020). Wpływ nawożenia mineralnego na plonowanie i jakość bulw ziemniaka odmiany Gala. Acta Scientiarum Polonorum Agricultura, 19(2), 43-52.
 • Wolska K., et al. (2017). Skuteczność nawożenia mineralnego w uprawie roślin motylkowych. Prace i Materiały Zootechniczne, 67(4), 51-60.

Nawozy azotowe

Nawozy fosforowe

Nawozy wapniowe

Nawozy potasowe

Nawozy NPK

Nawozy azotowe z siarką