Co można stosować zamiast nawozów mineralnych?

Całkowite wyeliminowanie nawozów mineralnych z intensywnej uprawy roślin jest we współczesnych warunkach niewykonalne, ale i bezcelowe. Jednak zmiana źródła części dawek kluczowych składników jest zarówno racjonalna ekonomicznie jak i niezwykle korzystna ze względów środowiskowych. Zresztą ten drugi argument również możemy rozpatrywać w kategoriach opłacalności.

Zastosowanie bakterii w rolnictwie

Niedobór makroelementów może obniżać wielkość i jakość plonów, z kolei niedobory mikroelementów u roślin mogą prowadzić do zaburzeń ich rozwoju i trudności w przyswajaniu azotu. Nieodpowiednie odżywienie roślin może obniżyć ich tolerancję na stresy biotyczne i abiotyczne, a ogólnie słaba kondycja ułatwia ataki patogenów chorobotwórczych. Zatem jak uzupełnić azot w glebie i inne makroelementy oraz będące w niedoborze mikroskładniki? Skuteczną alternatywą dla nawozów mineralnych są preparaty mikrobiologiczne.

Preparaty mikrobiologiczne odgrywają coraz ważniejszą rolę w rolnictwie. Tego rodzaju produkty umożliwiają efektywne wykorzystanie azotu atmosferycznego, a także poprawiają racjonalne gospodarowanie zasobami potasu i fosforu. Przekłada się to między innymi na znaczącą redukcję kosztów związanych z nawożeniem mineralnym.

Czy można zastosować bakterie zamiast nawozu? W stu procentach nie, ale to doskonałe uzupełnienie pozwalające na lepsze wykorzystanie klasycznych metod nawożenia, co umożliwia redukcję dawek nawozów mineralnych. Preparaty bakteryjne wpływają również korzystnie na rozwój życia biologicznego w glebie, co przekłada się na jej żyzność, stosunki powietrzno-wodne oraz strukturę.

Dzięki usprawnieniu wykorzystania fosforu stosowane w rolnictwie bakterie odgrywają również istotną rolę w rozwoju systemu korzeniowego, co zwiększa efektywność pobierania składników pokarmowych z gleby i zapobiegają mogącym mieć negatywny wpływ na rośliny skutkom suszy.

Dlaczego warto stosować biologiczne preparaty nawozowe?

Stosowane w rolnictwie nawozy biologiczne oparte o bakterie fosforowe Bacillus spp. oraz bakterie azotowe Azotobacter spp.:

  • wpływają korzystnie na jakość i strukturę gleby,
  • przeciwdziałają wystąpieniu niedoborów pierwiastków w roślinach (głównie: azotu, fosforu i potasu),
  • pozwalają utrzymać wysoki potencjał plonotwórczy roślin przy zmniejszonej dawce nawozu mineralnego,
  • dzięki ich zastosowaniu możliwe jest obniżenie kosztów ponoszonych na zakup nawozów mineralnych, co pozwala na zwiększenie rentowności uprawy.

Biologiczne preparaty nawozowe zwiększają również bioróżnorodność gleb, a także wspierają zdrowy rozwój roślin.

Uzupełnianie niedoboru fosforu i potasu w roślinach

biologiczne preparaty nawozowe
Biologiczne preparaty nawozowe oparte o bakterie azotowe Azotobacter spp. wiążą azot atmosferyczny, a następnie dostarczają go roślinom.

Na rośliny uprawne niekorzystnie wpływa zarówno niedobór fosforu, jak i potasu. Dostępność fosforu determinuje rozwój systemu korzeniowego, więc ma on ogromny wpływ na kondycję roślin w całym okresie wegetacji. Z kolei potas odpowiada za zdolność roślin do przezimowania i pozwala im przygotować się do okresowych niedoborów wody. Obok magnezu i siarki potas decyduje o efektywności nawożenia azotowego. Ma zatem wpływ zarówno na wysokość plonu jak i na koszt nawożenia głównym składnikiem plonotwórczym.

Niedobór fosforu spowalnia tempo wzrostu roślin. Objawy niedoboru tego pierwiastka to z jednej strony, słabo rozwinięty system korzeniowy, z drugiej zaś zahamowany wzrost części nadziemnych, czy osłabionego krzewienia. Na liściach, w pierwszej kolejności na starszych, można zauważyć matowienie, a niekiedy fioletowe przebarwienia na spodniej ich stronie. Warto pamiętać, że uzupełnianie niedoboru fosforu może nie dać oczekiwanych rezultatów gdy pH gleby jest zbyt niskie lub jej struktura utrudnia przyswajanie tego składnika.

W początkowej fazie niedobór potasu nie daje widocznych objawów. Pojawiają się one w przypadku przedłużania się tego stanu. Wtedy objawy niedoboru potasu widoczne są w postaci całkowitego zahamowania wzrostu oraz żółknięcia i usychania brzegów liści. Kolejnym objawem niedoboru tego pierwiastka jest opóźnione lub słabe kwitnienie roślin. Ze względu na kluczową rolę potasu w metabolizmie azotowym roślin konsekwencje jego niedoborów mają znaczący wpływ na osiągany plon.

Szczególną rolę w zapewnianiu roślinom uprawnym optymalnych warunków do prawidłowego wzrostu i rozwoju odgrywają bakterie Bacillus sp. W rolnictwie ich zadaniem jest między innymi uzupełnianie niedoboru fosforu i zapobieganie stratom potasu.

Jak działają bakterie Bacillus sp. w rolnictwie?

Odgrywające coraz większą rolę w produkcji roślinnej bakterie Bacillus sp. to doskonały sposób na dostarczenie roślinom uprawnym niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju składników pokarmowych. Przykładem preparatu opartego o bakterie Bacillus sp. jest Agrosonic Bacti-P – biologiczny preparat nawozowy.

Bakterie Bacillus sp. określane jako bakterie fosforowe uruchamiają uwstecznione, niedostępne dla roślin formy fosforu w glebie, poza tym zapobiegają stratom potasu. Dzięki temu wpływają korzystnie na wzrost i rozwój roślin, poprawiając wielkość i jakości plonów.

Biologiczne preparaty nawozowe uzupełniające niedobór azotu w roślinie

Azot jest pierwiastkiem mającym ogromne znaczenie dla roślin zwłaszcza w fazie wzrostu, ponieważ odpowiada za wydłużanie się komórek i za rozwój części nadziemnej. Niedobór azotu objawia się żółknięciem liści lub widocznymi na liściach jasnozielonymi przebarwieniami. Niedobór azotu w największym stopni przekłada się na plonowanie.

Jak uzupełnić azot w glebie? Poza klasycznym nawożeniem, ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem są stosowane w produkcji roślinnej bakterie azotowe Azotobacter spp. Zastosowanie zawierającego je preparatu Bacti-N pozwala na udostępnienie roślinom azotu atmosferycznego oraz przeciwdziałanie stratom składnika dostępnego w glebie. Bacti-N ma w składzie również molibden i żelazo, które odpowiadają za prawidłowy przebieg przemian azotowych, a kwasy humusowe sprzyjają rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów, przyczyniając się do poprawy bioróżnorodności i żyzności gleby.

Działanie bakterii azotowych

Biologiczne preparaty nawozowe oparte o bakterie azotowe Azotobacter spp. wiążą azot atmosferyczny, a następnie dostarczają go roślinom. Są to bakterie niesymbiotyczne, które dzięki nitrogenazie dostarczają roślinom azotu bez wchodzenia z nimi w symbiozę.

Dodatkowo bakterie te poprawiają wiązanie azotu z gleby, a dzięki pozytywnemu wpływowi na żyzność gleby. Stanowią więc świetny sposób na uzupełnienie nawożenia i realizację działań przyjaznych dla środowiska.

Przede wszystkim jednak, bakterie azotowe jako ważne źródło tego plonotwórczego składnika mają trudny do przecenienia wpływ na kondycje i rozwój roślin, czego rezultatem jest oczywiście wysokość plonu.