Zalety stosowania preparatów mikrobiologicznych w rolnictwie

Stosowane w rolnictwie preparaty mikrobiologiczne mają korzystny wpływ na zachodzące w glebie procesy, które prowadzą do wytworzenia ważnej z punktu widzenia roślin uprawnych próchnicy. Stanowią alternatywę dla tradycyjnych metod nawożenia mineralnego i chemicznej ochrony roślin, co pozwala osiągnąć zdrowy i wysoki plon o wysokich parametrach jakościowych.

Zalety preparatów mikrobiologicznych w rolnictwie

Obecny postęp biotechnologiczny pozwala wykorzystać w efektywny sposób potencjał natury poprzez dostępne i coraz częściej stosowane preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie. Do najważniejszych zalet stosowania preparatów bakteryjnych zaliczamy:

 • możliwość odbudowy mikrobiomu roślin,
 • powstanie tzw. efektu zajętego miejsca, dzięki któremu ograniczamy ilość patogenów w glebie,
 • zwiększenie tolerancji roślin na stresy biotyczne i abiotyczne,
 • zwiększenie bioróżnorodności gleb,
 • indukowanie naturalnej odporności roślin poprzez dostarczanie im szeregu substancji organicznych,
 • korzystny wpływ na zdrowotność roślin,
 • stwarzanie niekorzystnych warunków do rozwoju agrofagów,
 • zwiększenie dostępności składników pokarmowych dla roślin.

Produkty mikrobiologiczne pozwalają na wykorzystanie azotu atmosferycznego oraz znaczną redukcję kosztów ponoszonych na tradycyjne nawożenie azotowe. Stosowane w produkcji roślinnej preparaty oparte o pożyteczne mikroorganizmy to również idealne rozwiązanie w kontekście Zielonego Ładu, który zakłada istotne ograniczenie stosowania nawozów i chemicznych środków ochrony roślin do 2030 r.

Preparaty mikrobiologiczne – korzyści dla środowiska

Zawarte w preparatach dostępnych w ofercie Agrosonic mikroorganizmy zapewniają wysoką efektywność działania.

Dbałość o środowisko staje się ważnym elementem wielu dziedzin życia, w tym rolnictwa opartego o produkcję polową. Stosowane w rolnictwie preparaty mikrobiologiczne ograniczają negatywne oddziaływanie produkcji roślinnej na środowisko naturalne. Cieszące się rosnącą popularnością biopreparaty w rolnictwie są istotnym elementem, który ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu stosowanych nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin na środowisko.

Wpływ mikroorganizmów na glebę

Coraz więcej rolników decyduje się na nawozy biologiczne, których stosowanie oznacza wiele korzyści dla produkcji roślinnej. Istotny jest między innymi znaczny wpływ mikroorganizmów na glebę.

 • Mikroorganizmy przyspieszają mineralizację słomy, dzięki czemu mogą zastępować stosowany na resztki pożniwne azot.
 • Pożyteczne bakterie przesuwają procesy zachodzące w glebie i resztkach pożniwnych w kierunku humifikacji, czyli budowania próchnicy zwiększając ilość dostępnych w glebie składników pokarmowych. Podnosząc poziom próchnicy w glebie, wpływają na jej żyzność, czyli zdolność do zaspokajania potrzeb żywieniowych roślin.
 • Poprawiają strukturę i stosunki powietrzno-wodne gleby oraz zwiększają jej pojemność sorpcyjną.
 • Wzbogacają bioróżnorodność gleb i ograniczają ich degradację, stwarzając niekorzystne warunki do bytowania organizmów patogenicznych w środowisku wzrostu i rozwoju roślin.

Kiedy stosować preparaty mikrobiologiczne, by były efektywne?

Z całą pewnością znaczenie preparatów mikrobiologicznych w rolnictwie będzie rosło. Warto jednak pamiętać, że, podobnie jak przy innych zabiegach agrotechnicznych, dla uzyskania najlepszych efektów ich  stosowania musimy zwrócić uwagę na warunki panujące w czasie aplikacji.

Rezultat działania preparatów mikrobiologicznych będzie najlepszy, gdy bakterie będą miały optymalne warunki. Znaczenie odgrywa między innymi temperatura, nasłonecznienie i wilgotność. Preparaty mikrobiologiczne najlepiej stosować gdy niebo jest zachmurzone, na wilgotną glebę, przed spodziewanymi opadami lub w czasie mżawki. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania biopreparatów oraz przeciwwskazania do stosowania preparatów mikrobiologicznych znajdziemy w dokumentacji proszczególnych produktów.