Rola fosforu i potasu w kształtowaniu plonu

Makroelementy to pierwiastki, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. O azocie mówimy, zgodnie z prawdą, że to główny składnik plonotwórczy, jednak równie ważna jest rola fosforu i potasu w roślinie. Nie powinniśmy ich bagatelizować, gdyż odpowiadają one za przebieg wielu procesów w rozwoju roślin oraz warunkują efektywność nawożenia azotowego.

Rola fosforu w roślinie

Fosfor jest makroelementem, który jest jednym z kluczowych składników pokarmowych dla roślin. Odpowiada między innymi za rozrost systemu korzeniowego, stąd też rola fosforu w roślinie jest ogromna. Fosfor w roślinach, poza tym, że uczestniczy w tworzeniu i wzroście systemu korzeniowego:

  • wpływa na prawidłowe kwitnienie, owocowanie i tworzenie nasion,
  • stanowi główny składnik ścian komórkowych roślin,
  • jest ważnym składnikiem DNA i RNA oraz wielu białek i enzymów,
  • bierze udział w przepływie energii chemicznej w procesach przemiany materii,
  • podnosi wartość użytkową i biologiczną plonu.

Roślinom uprawnym należy dostarczać odpowiednią ilość przyswajalnych form fosforu poprzez regularne nawożenie.

Objawy niedoboru fosforu u roślin

Niedobór fosforu widoczny jest zwłaszcza w początkowych fazach rozwoju roślin. Jednak pamiętajmy, że dopiero dłuższy deficyt daje wyraźne symptomy. Do charakterystycznych objawów zaliczamy spowolniony lub zatrzymany wzrost. Poza tym w takich warunkach liście oraz łodygi mogą przebarwiać się na kolor purpurowo-fioletowy. Innym objawem niedoboru fosforu u roślin jest słabe kwitnienie, często też dochodzi do gnicia końcówek liści. Niedobór fosforu wpływa niekorzystnie na plonowanie roślin, z czym związany jest słaby rozwój i rozgałęzianie się roślin. Deficyt fosforu w roślinach uprawnych przyczynia się również do zaburzenia przebiegu ważnych dla roślin procesów metabolicznych, w tym przemiany cukrów w skrobię, czy też celulozę.

Jaką rolę pełni potas w roślinach?

Preparaty oparte o pożyteczne mikroorganizmy wpływają korzystnie na rozwój życia biologicznego w glebie, co przełoży się na poprawę jej żyzności i struktury.

Ważnym dla roślin makroelementem jest potas, który, podobnie jak azot, odpowiedzialny jest za budowanie plonu. Rola potasu w roślinie jest ogromna. Kluczowy jest jego udział w regulacji gospodarki wodnej rośliny, co ma kolosalne znaczenie w okresach suszy, jakie stały się niemalże naszą codziennością. Poza tym należy wspomnieć, że potas:

  • wpływa korzystnie na zdrowotność roślin,
  • zwiększa tolerancję roślin na stresy biotyczne i abiotyczne,
  • korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego roślin,
  • uczestniczy w regulacji pobierania przez rośliny azotu,
  • warunkuje prawidłowy metabolizm roślin.

Nawożenie potasem ma ogromne znaczenie dla wszystkich gatunków roślin uprawnych. Potas to makroelement przyswajany przez rośliny z roztworu glebowego w postaci kationu K+, który przemieszcza się w roślinie i jest magazynowany w jej młodych częściach.

Objawy niedoboru potasu u roślin

Rośliny potrzebują potasu przez cały okres wegetacji, a największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek wykazują w fazie wzrostu wegetatywnego. Najczęściej występujące objawy niedoboru potasu u roślin to pojawiające się na liściach chlorozy. Do innych symptomów niedoboru potasu u roślin zalicza się nekrozy, czyli zasychanie wierzchołków i brzegów liści. Niedobór potasu może objawiać się również w postaci zwijania w górę lub w dół brzegów blaszki liściowej. Przy niedoborze tego makroelementu system korzeniowy roślin jest zwykle bardziej wydłużony, a liczba bocznych korzeni jest niewielka. Innym objawem niedostatecznej ilości potasu u roślin jest opóźnione lub zahamowane kwitnienie roślin.

Jak uzupełnić niedobory mikroelementów u roślin?

Dzięki stosowaniu preparatów mikrobiologicznych w rolnictwie możemy uzupełnić często występujące niedobory makroelementów u roślin. Stanowią one doskonałe dopełnienie tradycyjnych nawozów mineralnych i pozwalają na zredukowanie ich dawek. Wpływ mikroorganizmów na dostępność niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin składników pokarmowych jest ogromny. Dzięki stosowanym w rolnictwie biopreparatom o działaniu doglebowym można odblokować niedostępne dla roślin formy fosforu i zapobiec stratom potasu. Pozwalają one także uzupełnić niedobory mikroelementów u roślin. Preparaty oparte o pożyteczne mikroorganizmy wpłyną również korzystnie na rozwój życia biologicznego w glebie, co przełoży się na poprawę jej żyzności i struktury.

Nawozy biologiczne w ofercie Agrosonic

W ofercie Agrosonic dostępne są innowacyjne preparaty mikrobiologiczne, które odpowiadają na obecne i przyszłe wyzwania produkcji roślinnej. Polecane przez specjalistów z Agrosonic nawozy biologiczne to doskonały sposób na uzupełnienie niedoborów ważnych dla roślin składników odżywczych oraz na znaczącą redukcję kosztów nawożenia mineralnego. Biopreparaty w rolnictwie polepszają i zwiększają przyswajalność składników pokarmowych w glebie. Znajdujące się w składzie produktów mikroorganizmy zapobiegają również stratom makro- i mikroelementów w glebie, co przyczynia się do zwiększenia dostępnych dla roślin i przyswajalnych form pierwiastków.