Stosowanie i działanie użyźniaczy gleby

Intensywna produkcja rolna nierzadko wiąże się z pogorszeniem jakości gleby, czego efektem jest spadek jej żyzności i urodzajności. Dostarczanie roślinom niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju składników pokarmowych poprzez poprawę żyzności gleby zapewniają użyźniacze glebowe. Regularne użyźnianie gleby jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na wspomaganie wzrostu i rozwoju roślin.

Jak działa użyźniacz glebowy?

Jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do spadku żyzności gleby jest niewłaściwa gospodarka próchnicą, która wpływa na właściwości gleby, poza tym decyduje o jej strukturze i zasobności w składniki odżywcze. Należy mieć na uwadze, że o powodzeniu uprawy w znacznym stopniu decyduje właśnie zasobność gleby w niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin składniki. Poprawa żyzności gleby możliwa jest poprzez zastosowany w odpowiednim terminie i dawce użyźniacz. Jego działanie polega na:

 • przyspieszaniu mineralizacji słomy poprzez zwiększenie ilości dostępnych w glebie składników pokarmowych,
 • podnoszeniu poziomu próchnicy w glebie, co poprawia jej żyzność i zwiększa pojemność sorpcyjną,
 • wspomaganiu wzrostu i rozwoju roślin,
 • zwiększeniu tolerancji roślin na stresy biotyczne i abiotyczne,
 • poprawie zdrowotności roślin i wzroście ich odporności na susze.

Użyźniacz gleby może być stosowany zarówno w uprawach konwencjonalnych, jak i w rolnictwie ekologicznym.

Kiedy stosować użyźniacz gleby? Optymalne terminy

użyźniacze glebowe
Stosowanie użyźniaczy glebowych to rozwiązanie, z którym wiąże się znaczna poprawa żyzności gleby.

Prawidłowy rozkład resztek pożniwnych w postaci słomy stanowi cenne źródło składników pokarmowych dla roślin. Oprócz makro- i mikroelementów ważne funkcje odgrywa również substancja organiczna, z której powstaje stanowiąca główny wskaźnik żyzności gleby próchnica. W jej składzie znajduje się wiele cennych z rolniczego punktu widzenia substancji, które wpływają korzystnie na zdrowotność i kondycję uprawianych gatunków roślin, a także na ich wzrost i rozwój. Zastosowany w odpowiednim terminie użyźniacz gleby poprawi jej strukturę i właściwości, poza tym może z powodzeniem zastępować powszechnie stosowany na resztki pożniwne azot.

Użyźniacz najlepiej stosować na resztki pożniwne po zbiorach wszystkich gatunków roślin uprawnych. Doskonale sprawdzi się między innymi na rozdrobnioną słomę oraz ściernisko. Zastosowany w tym terminie preparat przyspieszy rozkład masy organicznej, poza tym przyczyni się do odbudowy próchnicy w glebie. Wpłynie też korzystnie na retencję wodną i zapewni lepsze udostępnienie składników pokarmowych.

Jak prawidłowo stosować użyźniacze glebowe?

Aby użyźniacze gleby przyniosły oczekiwane efekty, szczególną uwagę należy zwrócić na ich prawidłowe stosowanie. Prawidłowo zastosowany użyźniacz:

 • przyspieszy rozkład materii organicznej,
 • poprawi kondycję i zdrowotność roślin,
 • zwiększy tolerancję roślin na stres,
 • zwiększy opłacalność produkcji rolnej,
 • przyczyni się do zwiększenia plonu. 

Decydując się na użyźniacz glebowy, każdorazowo przed jego zastosowaniem należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania przez producenta. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie cieczy roboczej. W celu właściwego namnożenia mikroorganizmów zalecaną przez producenta dawkę użyźniacza należy dokładnie wymieszać z wodą. Tak przygotowana mieszanina powinna zostać zużyta maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu, w którym została przygotowana.

W jakich uprawach warto stosować użyźniacze gleb?

Odpowiednie dbanie o glebę pozwoli dostarczyć jej potrzebne składniki, co wpłynie na opłacalność produkcji. Wykorzystywane coraz częściej w rolnictwie użyźniacze gleby są doskonałym wsparciem dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin uprawnych, co zawdzięczają poprawie żyzności gleby i stosunków powietrzno-wodnych. Użyźniacz glebowy będzie doskonałym rozwiązaniem w przypadku upraw roślin rolniczych, do których zalicza się między innymi:

 • zboża jare i ozime,
 • kukurydzę,
 • rzepak jary i ozimy.

Żyzne gleby, które zawierają duże ilości próchnicy, przyczynią się do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin uprawnych, co przekłada się na wielkość i jakość osiąganych plonów. Rolą próchnicy jest bowiem zadbanie o właściwe nawodnienie gleby, a także zatrzymywanie składników odżywczych, co ma na celu poprawę jej żyzności. Zastosowane użyźniacze gleb nie tylko poprawią jakość stanowiska, ale pozwolą również zmniejszyć nakłady ponoszone na zakup środków ochrony roślin. 

Użyźniacze gleby – dlaczego warto z nich skorzystać?

użyźniacz glebowy
Prawidłowy rozkład resztek pożniwnych w postaci słomy stanowi cenne źródło składników pokarmowych dla roślin.

Wielu rolników zastanawia się, jakie zalety dla produkcji roślinnej niosą użyźniacze gleby. Korzyści związanych ze stosowaniem użyźniaczy jest wiele. Do ważnych zalet, jakie daje zastosowany użyźniacz glebowy należy:

 • poprawa żyzności gleby,
 • szybszy rozkład resztek pożniwnych,
 • lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z gleby przez rośliny,
 • zwiększenie tolerancji roślin uprawnych na stresy biotyczne i abiotyczne,
 • wspomaganie zdrowego wzrostu i rozwoju roślin,
 • stworzenie niekorzystnych warunków do rozwoju chorób oraz bytowania i żerowania szkodników.

Użyźnianie gleby przy pomocy użyźniaczy to również rozwiązanie ekonomiczne, które pozwoli ograniczyć koszty ponoszone na nawożenie oraz stosowane środki ochrony roślin (przyspieszony proces rozkładu słomy pomaga bowiem ograniczać presję ze strony szkodników i chorób).

Agrosonic – użyźniacze gleby polecane przez ekspertów 

Stosowanie użyźniaczy glebowych to rozwiązanie, z którym wiąże się znaczna poprawa żyzności gleby. Dzięki użyźniaczom można poprawić właściwości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne gleby. W ofercie Agrosonic dostępny jest użyźniacz glebowy, który aplikowany na ściernisko przyspiesza mineralizację i humifikację resztek pożniwnych, poza tym stwarza niekorzystne warunki do występowania patogenów zimujących w glebie. Polecany przez ekspertów użyźniacz  Tricho finalnie wpłynie korzystnie na wysokość osiąganych plonów, które wyróżniać się będą bardzo dobrą jakością, z powodzeniem odgrywając rolę zamiennika azotu stosowanego w celu przyspieszenia rozkładu słomy.