Biopreparaty w ochronie roślin – czy są skuteczne?

Rozwój rynku biopreparatów w ostatnich latach nabrał rozpędu. Niewątpliwie jedną z przyczyn są zmiany zachodzące na liście substancji czynnych wykorzystywanych w środkach ochrony roślin. Działania zrównoważonego rolnictwa również będą sprzyjały rozkwitowi sektora zajmującego się biologicznymi rozwiązaniami do zwalczania agrofagów. Czy biopreparaty zastąpią chemiczne środki ochrony roślin?

Biopreparaty w ochronie roślin 

Biopreparat to rozwiązanie stosowane w ochronie roślin oparte na działaniu organizmów żywych lub związków naturalnie występujących w środowisku. W tym celu wykorzystuje się pożyteczne mikroorganizmy (grzyby, bakterie, wirusy), naturalnych wrogów szkodników (drapieżniki, pasożyty) i naturalne związki (feromony, olejki, wyciągi). Najmocniej rozwiniętą gałęzią biologicznych preparatów są biofungicydy. 

Biopreparaty a chemiczne środki ochrony roślin – różnice w działaniu

Wspólnym celem biopreparatów i chemicznych środków ochrony roślin jest ograniczenie presji agrofagów stanowiących zagrożenie w trakcie wegetacji. Można jednak zauważyć pewne różnice w działaniu obu rozwiązań. 

Preparaty biologiczne wykazują działanie prewencyjne, dlatego ich stosowanie wymaga od użytkownika konsekwencji, gdyż najlepsze efekty da się zaobserwować po czasie. Natomiast w przypadku chemicznych środków skutek jest natychmiastowy. Przy silnej presji agrofagów biologiczny preparat może zatem nie wykazać się odpowiednią skutecznością. 

Z kolei w kwestii bezpieczeństwa stosowania to preparaty biologiczne nie niosą zagrożenia dla środowiska i innych organizmów, np. pożytecznych. Nie akumulują się w roślinach i nie powodują efektu fitotoksyczności, co w wypadku chemicznych środków jest często obserwowane. Zastosowanie biopreparatów to przy tym nie tylko walka z zagrożeniami, jak ma to miejsce, gdy sięgamy po środki chemiczne, to również pozytywne oddziaływanie na całe środowisko, w tym glebowe.

Biologiczne zwalczanie szkodników – czy jest skuteczne? 

Biologiczne zwalczanie szkodników obejmuje wykorzystanie naturalnych procesów i innych organizmów do ograniczania populacji niepożądanych organizmów. W biologicznej walce z agrofagami wyróżnia się:

 • okresową kolonizację – wprowadzenie naturalnego wroga szkodnika do uprawy z uwagi na jego małą liczebność lub jego nieodnotowanie jeszcze w uprawie;
 • introdukcję – sprowadzanie naturalnych wrogów szkodników i umożliwienie im trwałego zasiedlenia upraw;
 • ochronę organizmów pożytecznych – dbanie o środowisko i dokonywanie w nim zmian zachęcających organizmy pożyteczne do bytowania.

W biologicznym zwalczaniu szkodników wykorzystuje się:

 • mikroorganizmy:
  • bakterie,
  • grzyby,
  • wirusy owadobójcze;
 • makroorganizmy:
 • owadobójcze nicienie,
 • drapieżne roztocza,
 • pożyteczne owady jako drapieżców i pasożyty.

Stosowanie biologicznego zwalczania szkodników doskonale sprawdza się w praktyce. Niekiedy wręcz tego typu środki przeważają nad rozwiązaniami chemicznymi. Ważne jest przy tym, że na biologiczne preparaty agrofagi nie wykształcają odporności.

Skuteczność biologicznego zwalczania chwastów 

W ograniczeniu szkodliwości roślinności niepożądanej alternatywą dla herbicydów może być biologiczne zwalczanie chwastów. Metoda ta opiera się na wykorzystaniu bioherbicydów, które w składzie zawierają fitofagi i patogeny. Warto mieć jednak na uwadze, że nie każdy gatunek chwastu może być skutecznie ograniczany metodami biologicznymi. Żerowanie fitofagów na częściach nadziemnych i podziemnych oraz infekcje patogenów umożliwiają natomiast ograniczenie wpływu chwastów na rośliny uprawne. Efekt całkowitego zniszczenia chwastów nie jest więc konieczny. 

Osłabienie znaczenia chwastów w uprawie może nastąpić poprzez obniżenie ich wigoru, a tym samym konkurencyjności, co ostatecznie zmniejszy liczbę wytwarzanych nasion lub organów służących rozmnażaniu. W biologicznej walce z chwastami znaczenie ma również zjawisko allelopatii, które polega na wytwarzaniu przez rośliny i grzyby substancji chemicznych o właściwościach hamujących rozwój roślinności znajdującej się w pobliżu. Dodatkowo podczas procesu rozkładu resztek powstają substancje, które mogą ograniczać wzrost niektórych chwastów (w celu przyspieszenia rozkładu resztek warto sięgnąć po produkt Tricho).

Naturalne zwalczanie chorób grzybowych 

biopreparaty w ochronie roślin
Grzyby z rodzaju Trichoderma umożliwiają naturalne zwalczanie chorób grzybowych.

Biofungicydy są największą grupą wśród dostępnych na rynku biopreparatów. Naturalne zwalczanie chorób grzybowych jest możliwe dzięki pasożytowaniu na strukturach chorobotwórczych grzybów i zasiedlaniu przez nie strefy korzeniowej, a w efekcie konkurowaniu o przestrzeń z innymi organizmami. Przykładem są preparaty oparte na gatunkach grzyba z rodzaju Trichoderma (na przykład użyźniacz gleby Tricho). Niepatogenicznym grzybem zdolnym do pasożytowania na chorobotwórczych gatunkach jest także Pythium oligandrum. Gatunek ten rozkłada strzępki patogenicznych grzybów w rozkładzie enzymatycznym. Stymuluje także mechanizmy odpornościowe roślin w wyniku wprowadzenia do nich fitohormonów, fosforu i cukrów. 

Wśród biofungicydów można znaleźć również takie gatunki mikroorganizmów jak Gliocladium catenulatum, Phlebiopsis gigantea oraz drożdże Aureobasidium pullulans, Candida oleophila czy Saccharomyces cerevisiae. Działanie grzybobójcze i fungistatyczne cechuje z kolei bakterie z rodzaju Bacillus (znajdujące się przykładowo w preparacie Fungi) – szczepy bakterii wytwarzają substancje o działaniu antybiotycznym i enzymy lityczne, współzawodniczą z patogenami o przestrzeń życiową i składniki pokarmowe, dodatkowo indukują reakcje odpornościowe w roślinie. Innymi antagonistami patogenów są bakterie Pseudomonas.

Biopreparaty w ochronie roślin – zalety stosowania

Biopreparaty w ochronie roślin są obecnie prężnie rozwijającym się sektorem rynku środków ochrony roślin. Sprzyjają temu zmiany w przepisach, co przekłada się na wzrost zainteresowania produktami biologicznymi wśród rolników. Jednocześnie należy brać pod uwagę, że stosowanie biopreparatów w ochronie roślin to wzbogacenie życia biologicznego gleby lub przywrócenie jej równowagi. Organizmy wykorzystywane w biopreparatach naturalnie występują bowiem w przyrodzie, a dzięki wzmocnieniu ich efektywności działania czy odbudowania ich populacji na stanowiskach wpływamy na polepszenie struktury gleby, jej żyzności, a także na poprawę wykorzystania składników pokarmowych przez roślinę (warto przyjrzeć się takim preparatom jak Agrosonic Fungi). Ponadto organizmy znajdujące się w biopreparatach przyczyniają się do polepszenia rozwoju systemu korzeniowego oraz poprawy gospodarki wodnej, ale i hormonalnej roślin uprawnych. Rośliny po takich zabiegach cechują się zwiększoną tolerancją na czynniki stresowe, zarówno abiotyczne (np. susza), jak i biotyczne (np. patogeny chorobotwórcze). 

Spośród korzyści stosowania biopreparatów w ochronie roślin należy przede wszystkim podkreślić dbałość o środowisko, bezpieczeństwo dla człowieka i organizmów żywych. Biopreparaty dają nam też możliwość prowadzenia walki z zagrożeniami na uprawach ekologicznych, bez ryzyka pozostałości w żywności i środowisku.