Jakie biologiczne preparaty nawozowe wybrać?

Nawożenie roślin jest kluczowe, jeśli nastawiamy się na prawidłowy wzrost i rozwój naszych roślin. Ich zapotrzebowanie na składniki pokarmowe jest przy tym zróżnicowane w zależności od gatunku rośliny i fazy rozwojowej, w jakiej się znajduje. Wśród głównych makroelementów, które są roślinom niezbędne, wyróżnia się: azot (N), fosfor (P) i potas (K), czyli NPK. 

Biologiczne preparaty  – alternatywne rozwiązanie w nawożeniu upraw

Innowacyjnym rozwiązaniem w nawożeniu są preparaty biologiczne. Rynek nawozów biologicznych to stale rozwijający się sektor, który coraz częściej jest wybierany i doceniany przez rolników. Dodatkowo stosowanie bakterii w rolnictwie doskonale wpisuje się w zasady europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada redukcję zużycia nawozów. Dlatego tak ważne jest podążanie w tym kierunku i korzystanie z pojawiających się na rynku możliwości. To właśnie nawozy biologiczne uznawane są za przyszłość upraw!

Nawozy biologiczne dostępne na rynku

Od lat w rolnictwie, na przykład w ochronie roślin, wykorzystywane są bakterie. Najnowszym trendem jest tymczasem stosowanie nawozów biologicznych, które idealnie wpisują się w dotychczasowe strategie nawozowe. Wsparcie upraw preparatami biologicznymi umożliwia bowiem zredukowanie ilości aplikowanych nawozów mineralnych. 

Nawozy biologiczne opierają się na mikroorganizmach lub konsorcjach mikroorganizmów naturalnie występujących w środowisku i służą poprawie efektywnego wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny, wzrostowi odporności roślin oraz polepszeniu przyswajalności składników będących w trudno dostępnych dla roślin formach. Warto wspomnieć, że nawozy biologiczne umożliwiają dostarczenie roślinom pierwiastków niewliczających się do bilansu nawozowego. Wynika to z faktu, że otrzymano je w sposób naturalny dzięki działaniu mikroorganizmów.

Rodzaje nawozów biologicznych

Bakterie Bacillus zawarte w niektórych nawozach biologicznych.

Nawozy biologiczne to preparaty, które wpływają na polepszenie efektywności pobierania i wykorzystania składników mineralnych będących w glebie. Aplikacja takich nawozów służy bowiem aktywizacji życia mikroorganizmów w glebie i poprawie jej struktury. Tego typu preparaty stymulują również reakcje obronne roślin. 

Do nawozów biologicznych można zaliczyć produkty:

  • zawierające mikroorganizmy i konsorcja mikroorganizmów, czyli bakterie niktryfikacyjne, bakterie mobilizujące makro- i mikroelementy oraz grzyby, w tym gatunki mykoryzowe;
  • w formie przetworzonych surowców ubocznych z rolnictwa i przemysłu spożywczego, np. hydrolizaty zwierzęce bądź roślinne, aminokwasy, pochodne chitozanu czy ekstrakty;
  • na bazie kompostów i wermikompostów;
  • oparte na kwasach humusowych.

Jak właściwie dobrać nawóz biologiczny?

Wykorzystanie nawozu biologicznego w uprawie daje dodatkowe źródło pierwiastków, co umożliwia obniżenie dawek nawozów mineralnych. Ma to również pozytywny wpływ na liczne procesy zachodzące w glebie – wiąże się przede wszystkim z poprawą żyzności i urodzajności gleby. Mikroorganizmy przyczyniają się też do udostępnienia i lepszego wykorzystania pierwiastków przez rośliny uprawne. 

Rozglądając się za odpowiednim nawozem biologicznym, warto zwrócić uwagę na:

  • skład nawozu;
  • termin jego aplikacji;
  • obecność dodatkowych komponentów, które będą wspierać rozwój pożytecznej mikroflory glebowej.

Nawozy biologiczne dopasowane do uprawy

Efekty stosowania nawozów biologicznych są obserwowane w większości upraw. Bardzo dobrze sprawdzą się one w uprawach rolniczych, np. zbożach, rzepaku, kukurydzy, oraz uprawach warzywniczych. Nawozy biologiczne to przy tym doskonała propozycja dla upraw zarówno ekologicznych, jak i konwencjonalnych. Co ważne, efekt nawożenia biologicznego nie jest jednorazowy. Stosowanie biologicznych nawozów w połączeniu z dobrą praktyką rolniczą w perspektywie kolejnych lat uprawy spowoduje sukcesywny przyrost liczby pożytecznych mikroorganizmów, które wpłyną na wzrost plonowania.

Nawozy biologiczne dostępne w ofercie Agrosonic

Marka Agrosonic w swojej ofercie ma nawozy biologiczne oparte na sprawdzonych bakteriach z rodzajów Azotobacter i Bacillus

Z myślą o dostarczaniu azotu i zapobieganiu jego stratom opracowano preparat Bacti-N, zawierający bakterie Azotobacter spp. oraz dodatek kwasów humusowych, molibdenu i żelaza. Bakterie te są przykładem asymbiontów, co umożliwia wiązanie wolnego azotu bez pomocy roślin bobowatych. Bacti-N służy do przekształcania azotu atmosferycznego w formy dostępne dla roślin. Dzięki jego efektywności uzyskujemy nawet do 50 kg czystego azotu (równowartość 150 kg saletry amonowej).

Innym nawozem biologicznym od Agrosonic jest Bacti-P. To rozwiązanie służące do uruchomienia uwstecznionych i niedostępnych dla roślin form fosforu, będącego pierwiastkiem, który bardzo szybko ulega uwstecznieniu i staje się niedostępny dla upraw. Bakterie Bacillus spp. zawarte w Bacti-P uruchamiają uwstecznione formy fosforu oraz zwiększają przyswajalność potasu. Bacti-P to zysk w postaci 25–50 kg fosforu i 15–20 kg potasu. Warto na koniec wspomnieć, że jedne z dodatkowych korzyści osiąganych dzięki zastosowaniu nawozu biologicznego Bacti-P to wzmocnienie systemu korzeniowego oraz lepsze radzenie sobie roślin w warunkach stresu.