Nawozy dolistne na rzepak

Program nawożenia rzepaku powinien obejmować nie tylko nawożenie doglebowe, ale też nawożenie dolistne rzepaku, które ma na celu zaspokojenie potrzeb pokarmowych roślin poprzez szybkie dostarczenie im makro- oraz mikroskładników. Stosując dokarmianie dolistne rzepaku na plantacji, można wykorzystać w pełni potencjał plonotwórczy roślin, zapewniając sobie tym samym wysokie plony doskonałej jakości.

Dokarmianie dolistne rzepaku

Rzepak jest rośliną wymagającą dostarczania dużych ilości składników pokarmowych. Podstawą jest dostarczanie odpowiednio zbilansowanych i dobranych makroelementów, a także mikroskładników. Tylko kompleksowe nawożenie roślin, które obejmuje zarówno nawożenie doglebowe, jak i nawożenie dolistne rzepaku, daje szansę na osiągnięcie zadowalających plonów. Stosując nawozy dolistne na rzepak, szczególną uwagę należy zwrócić na zawartość następujących pierwiastków:

 • azotu,
 • fosforu,
 • boru,
 • miedzi,
 • żelaza,
 • manganu,
 • cynku,
 • molibdenu.

Nawożenie dolistne poprawia stan odżywienia roślin rzepaku zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Stosowanie nawozów dolistnych na rzepak zawierających w składzie wyżej wymienione składniki pokarmowe wspomaga zdrowy wzrost i rozwój roślin, poza tym poprawia ich odporność. Dolistne dokarmianie rzepaku pozwala także na szybszą regenerację roślin. Redukuje również fizjologiczny stres związany między innymi z niedostateczną wilgotnością lub nagłymi spadkami temperatur. Zatem dokarmianie roślin przez liście zwiększa również efektywność doglebowego nawożenia rzepaku.

Jakie nawozy dolistne na rzepak wybrać?

Niedobory poszczególnych składników odżywczych w rzepaku nie tylko zaburzają prawidłowy wzrost i rozwój roślin, ale zmniejszają też prawdopodobieństwo przetrwania niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym: 

 • niskich lub wysokich temperatur,
 • okresowych niedoborów opadów.

Niedobór makro- oraz mikroelementów przyczynia się również do zwiększenia podatności roślin na choroby i ataki ze strony szkodników. Zastosowany na plantacji nawóz dolistny na rzepak pozwala na szybkie uzupełnienie brakujących składników pokarmowych, co odgrywa istotne znaczenie w momencie wystąpienia niedoborów poszczególnych pierwiastków. Aby osiągnąć wysokie plony wyróżniające się dobrą jakością, dokarmianie dolistne rzepaku zaleca się przeprowadzać nie tylko interwencyjnie, ale też zapobiegawczo, co zapobiega wystąpieniu objawów niedoborów, które mogą przyczynić się do osłabienia potencjału plonotwórczego roślin rzepaku. Na rzepak szczególnie polecany jest nawóz dolistny Rzepak+. Ten mocno skoncentrowany nawóz o dużej zawartości boru, który wzbogacony jest o makro- oraz mikroelementy, wpływa korzystnie na zachodzące w roślinach procesy fizjologiczne, poza tym odgrywa istotną rolę w plonowaniu rzepaku. 

Kiedy stosować dolistne nawozy na rzepak?

Odpowiednio dobrane do potrzeb plantacji nawozy dolistne na rzepak stosuje się zwłaszcza w niekorzystnych warunkach, które wynikają między innymi z:

 • przedłużającej się suszy,
 • dłuższych okresów chłodu, 
 • nieefektywnego nawożenia doglebowego,
 • niedostatecznej zasobności gleby w składniki pokarmowe,
 • intensywnej uprawy roślin rzepaku. 

Zaleca się stosować dolistne dokarmianie rzepaku w dwóch przypadkach:

 • profilaktycznie – w celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia niedoboru ważnych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju rzepaku składników pokarmowych w krytycznych fazach wegetacji,
 • interwencyjnie – w momencie zaobserwowania pierwszych objawów niedoboru składników pokarmowych, co może wynikać z ich niedoboru w glebie, a także być efektem niesprzyjających warunków pogodowych.

Nawożenie rzepaku dolistnie jest skuteczną metodą dostarczania roślinom niezbędnych makroelementów oraz mikroskładników, ponieważ dostarcza je rzepakowi w bardzo krótkim czasie.   Zbilansowane nawożenie rzepaku wpływa na wielkość oraz jakość plonu, dlatego warto wiedzieć, w jakich fazach rozwoju stosować nawozy dolistne na rzepak oraz jakie dawki nawozów dolistnych w przypadku rzepaku przygotować do oprysku.   

Nawożenie dolistne rzepaku w fazie kwitnienia

nawóz dolistny na rzepak
Nawożenie dolistne w przypadku rzepaku stosuje się w terminie po ruszeniu wegetacji, od fazy tworzenia pąków do fazy kwitnienia.

Przed przystąpieniem do dolistnego nawożenia rzepaku w pierwszej kolejności należy ocenić stan rozwoju i odżywienia roślin na plantacji. Nawożenie dolistne w przypadku rzepaku stosuje się w terminie po ruszeniu wegetacji, od fazy tworzenia pąków do fazy kwitnienia. Szczególnie ważne jest wspomniane wcześniej dokarmianie dolistne rzepaku podczas kwitnienia. Jeśli chodzi o nawożenie dolistne rzepaku w tej fazie rozwoju, wpływa ono przede wszystkim na wygląd i zdrowotność roślin. Czas kwitnienia rzepaku jest ostatnim momentem, w którym można zastosować nawozy dolistne. Rzepak w fazie kwitnienia pobiera najintensywniej bor. Pierwiastek ten w uprawie rzepaku jest najważniejszym mikroelementem, który: 

 • odpowiedzialny jest za rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego, 
 • odgrywa istotną rolę w procesie kwitnienia, odpowiadając między innymi za lotność pyłku i zawiązanie nasion,
 • wpływa na zachodzące w roślinach rzepaku procesy biochemiczne.

Wybierając nawozy dolistne na rzepak, warto zwrócić uwagę na znajdujące się w nich składniki w postaci form chelatowych. Stosowanie schelatowanych mikroelementów sprawia, że są one bardzo dobrze przyswajalne przez rośliny.   

Dawki nawozów dolistnych na rzepak

Stosując nawóz dolistny na rzepak, szczególną uwagę należy zwrócić na zalecane dawki. Aby dolistne dokarmianie rzepaku przyniosło oczekiwany efekt, należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dawkowania poszczególnych nawozów dolistnych. Szczegółowe informacje na temat zalecanych jednorazowych dawek oraz terminów ich stosowania podaje producent na opakowaniu produktu. 

Niedobór składników pokarmowych może wpłynąć na obniżenie plonu również w zbożach. Dowiedz się, jak dobierać nawozy dolistne na pszenicę