Blog agronomiczny

Nawozy dolistne na zboża

Nawozy dolistne na zboża – jakie wybrać?

Jednym z kluczowych elementów w uprawie zbóż jest nawożenie. Jego zadaniem jest zaspokajanie potrzeb pokarmowych roślin, co pozwala uzyskać wysokie plony o pożądanych parametrach jakościowych. Oprócz nawożenia doglebowego niezwykle ważne jest nawożenie dolistne zbóż, które ma na celu dostarczenie zbożom makro- oraz mikroelementów bezpośrednio na liście.

Czytaj dalej
poprawa żyzności gleby

Preparaty mikrobiologiczne, a poprawa żyzności gleby

Aby utrzymać lub zwiększyć żyzność gleby, należy o nią w odpowiedni sposób zadbać. Wpływ na jej żyzność ma m.in stosowanie odpowiednich środków. Przyczyniają się one do wzrostu zawartości próchnicy w glebie, zwiększą jej właściwości sorpcyjne oraz poprawiają wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny. W celu poprawy żyzności gleby warto zastosować preparat mikrobiologiczny.

Czytaj dalej
żyzność gleby

Wpływ użyźniaczy gleby na plonowanie upraw i poprawę żyzności

Degradacja gleb często prowadzi do spadku ich żyzności, czyli zdolności do zaspokajania potrzeb roślin w zakresie niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju składników pokarmowych. O żyzności gleb decyduje przede wszystkim dostępność w nich składników pokarmowych, poza tym również odczyn gleby, zawartość próchnicy oraz jej struktura. Jaki wpływ mają użyźniacze na plonowanie i żyzność gleby?

Czytaj dalej
użyźniacze gleby

Stosowanie i działanie użyźniaczy gleby

Intensywna produkcja rolna nierzadko wiąże się z pogorszeniem jakości gleby, czego efektem jest spadek jej żyzności i urodzajności. Dostarczanie roślinom niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju składników pokarmowych poprzez poprawę żyzności gleby zapewniają użyźniacze glebowe. Regularne użyźnianie gleby jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na wspomaganie wzrostu i rozwoju roślin.

Czytaj dalej
Spadek żyzności gleb

Spadek żyzności gleb i degradacja gleb w Polsce

Żyzność gleby oznacza jej zdolność do zaspokajania potrzeb roślin poprzez dostarczanie im wody, składników odżywczych oraz powietrza. Z rolniczego punktu widzenia spadek żyzności gleb jest więc zjawiskiem niekorzystnym, które może mieć negatywny wpływ na wielkość i jakość uzyskiwanych plonów. Najogólniej rzecz biorąc, obniżenie żyzności gleby jest wynikiem jej degradacji.

Czytaj dalej
nawożenie dolistne buraka cukrowego

Nawożenie dolistne buraka cukrowego

Zarówno nadmiar, jak i niedobór składników pokarmowych w uprawie buraka cukrowego może powodować straty plonach. Nawożenie jest więc ważnym czynnikiem, który warunkuje plony o pożądanej wielkości i jakości. Racjonalne dostarczenie makro- oraz mikroelementów zapewnia zarówno nawożenie doglebowe, jak i nawożenie dolistne buraka cukrowego. Jakie nawozy dolistne na buraki cukrowe stosować?

Czytaj dalej
nawozy dolistne na zboża

Nawozy dolistne na pszenicę

Dostarczane w odpowiednich dawkach marko- oraz mikroelementy wpływają nie tylko na zdrowotność i odporność roślin na niekorzystne oddziaływanie czynników zewnętrznych, ale są też istotne w kontekście wielkości i jakości osiąganych plonów. Bardzo ważne jest zarówno dokarmianie dolistne zbóż jesienią, jak i dokarmianie dolistne zbóż wiosną. Jakie nawozy dolistne na pszenicę sprawdzą się najlepiej?

Czytaj dalej
nawozy dolistne na rzepak

Nawozy dolistne na rzepak

Program nawożenia rzepaku powinien obejmować nie tylko nawożenie doglebowe, ale też nawożenie dolistne rzepaku, które ma na celu zaspokojenie potrzeb pokarmowych roślin poprzez szybkie dostarczenie im makro- oraz mikroskładników. Stosując dokarmianie dolistne rzepaku na plantacji, można wykorzystać w pełni potencjał plonotwórczy roślin, zapewniając sobie tym samym wysokie plony doskonałej jakości.

Czytaj dalej

Nawozy dolistne na kukurydzę

Kukurydza jest rośliną o wysokich wymaganiach pokarmowych – zarówno w uprawie na ziarno, jak i na kiszonkę. Oprócz nawożenia doglebowego ogromne znaczenie odgrywa również dokarmianie dolistne kukurydzy. Jaki nawóz dolistny kukurydzy warto stosować i kiedy należy wykonywać oprysk dolistny na kukurydzę?

Czytaj dalej
nawóz dolistny

Dobór nawozów dolistnych

Efektywne wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin uprawnych zapewnić może racjonalne nawożenie. Oprócz nawożenia doglebowego bardzo ważną rolę ogrywa nawożenie dolistne. Zawarte w nawozach dolistnych składniki pokarmowe kompleksowo dokarmiają rośliny, poza tym szybko i skutecznie eliminują niedobory pierwiastków. Jakie wyróżnia się nawozy dolistne i jak prawidłowo dobrać nawóz dolistny?

Czytaj dalej